จัดห้องถูกต้อง เหมาะกับคนแบบไหน

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น สำหรับเรื่องของหลักฮวงจุ้ยก็อาจจะต้องอาศัยความเชื่อส่วนบุคคลเข้าด้วย แต่หลาย ๆ อย่ างหลักวิทย าศา สตร์เองก็มีข้อพิสูจน์ได้เหมือนกัน การจะมาจัดบ้านตามหลังฮวงจุ้ยบ้างก็ไม่ใช่เรื่องย ากอะไร เพียงแค่จัดวางสิ่งของให้ถูกที่เท่านั้นเอง หากจัดผิ ดหลักนั้นจะส่งผลเสี ยต่ อชีวิ ตความเป็นอยู่ของคนในห้องนั้นหรือคนในบ้านได้เลย เรามีวิธีในการจัดห้องนอนให้เป็นไปตามห ลั ก ฮ ว ง จุ้ย ไม่แน่อาจมีอะไรดี ๆ ตามมาก็ได้ การจัดห้องนอนให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ในการจัดวางตำแหน่งของเตียงนอนจะทำให้มองเห็นคนที่เข้ามาในห้องได้ และควรวางอยู่ในบริเวณที่เป็นมุมตรงข้ามกับประตูทางเข้าห้องนอน ในส่วนของปลายเตียงนั้นไม่ควรจะชี้ไปทางประตูมันผิ ดหลักฮวงจุ้ย ควรหันไปทางอื่นจะช่วยทำให้หน้าที่การงานดี ราบรื่น และมีโชคลาภอย่ างอื่นเข้ามา และในทางจิตวิทย าแล้วยังทำให้รู้สึกปลอดภั ยอีกด้วยเพราะสายตามองเห็นอยู่เสมอว่ามีใครเข้าออกบ้าง ในส่วนของคานบ้านตอนจะวางเตียงก็ควร ร ะวั ง อย่ าวางตรงคานบ้านเชื่อว่าจะทำให้ถูกกดทับ ถ้าเอาตามความเชื่อโบราณก็เชื่อว่ากันว่าทำให้ผีอำ และตามฮวงจุ้ยแล้วผิ ดหลักเลยจะให้ความรู้สึกกดดัน ส่งผลให้นอนไม่หลับได้ ในส่วนของหัวเตียงจะต้องไม่วางตรงกับประตู เชื่อว่าจะทำให้ป่วยง่าย มีอุปสรรค์ไปหมด และยังไม่ควรเตียงในที่โล่ง ๆ […]

Continue Reading