คำพูดเป็นสิ่งที่หลาย คนไม่ค่อยได้คิดก่อนพูด

ในการพูดนั้น คำพูดเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้คิดก่อนพูด จนบางครั้งทำให้คนอื่นเสี ยใจไปโดยไม่รู้ตัว เวลาที่เราพูดไม่ดีด้วย คงจะหนีไม่พ้น พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา บางคำที่พูดเป็น คำที่ไม่ควรพูดกับท่าน เพราะคำพูดธรรมดา ๆ นี่แหละ ก็ทำให้พ่อแม่เจ็ บได้ เรื่องเล็กๆ ในสายตาลูกๆ อาจจะทำร้ า ยจิตใจท่านไปทั้งชีวิต จะทำอะไร พูดอะไร คิดให้ดีก่อน 1.บ่นอะไรอยู่ได้ น่ารำค าญ พ่อแม่มักจะพูดสอนอยู่เสมอ แน่นอนว่าแต่ละคนมีวิธีการแสดงออกที่แต กต่างกัน พ่อแม่บางคนก็พูดบ่อยจนแสดงออกไปในเชิงบ่น จนบางที ลูกเผลอหลุดปากออกไปว่า บ่นอะไรอยู่ได้ น่ารำค าญ...

10 มิถุนายน นี้ วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง

มื่อวันที่ 2 มิถุนายน เฟสบุ๊ค นโยบาย ไทยแลนด์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง วันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง 3000 บาทนะครับ เขาจะจ่ายพร้อมกับเบี้ยยังชีพที่ได้แต่ละเดือน มิ.ย. จ่าย 2000 ก.ค.จ่ายอีก1000 เรียกได้ว่าชัดเจนแล้วนะครับสำหรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม จะได้รับเงินครั้งแรก พร้อมกันวันที่ 10 มิถุนายน นี้

6 ข้อคิ ดดีๆ จากการเป็ นคนนิ่งเฉย แล้ วชีวิตจะเปลี่ย นไป

ยิ่งโตยิ่งต้องอยู่เงียบๆ ดีที่สุดพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น บางเรื่องให้ทำเป็นนิ่งๆ เฉยๆ ดีกว่า อย่าแสดงความรู้สึกอะไรออกไปเลย จงมีความสุขให้มาก การแสดงออกเวลารู้สึกไม่พอใจ มันไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไป อย่ านำเอาความโก ร ธ ณ ตอนนั้น ไปแลกเปลี่ยนกับความรู้สึกดีๆ ที่เขามีให้ จะทำอะไร พูดอะไร ต้องใช้สติให้มาก 6 ข้อดี จากการเป็นคนนิ่งๆ รู้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป 1. เก็บความรู้สึกได้เก่ง คนนิ่งๆ ถือว่าจัดการ อารมณ์ของตนได้ดี เขาจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการ ด่ า หรือใช้ความ รุ...

ดว งมหารวย วั นเกิดไหนบ้า ง มีเงินใช้ตลอดไม่ขา ดมือ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าจะมาพูดถึง คนเกิดวันต่อไปนี้ ดว งมหารวย มีเงินใช้ตลอดไม่ขา ดมือ เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า วันจันทร์ ร ะวั งเรื่องการเงินให้ดีจะทำให้คุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันถึงขึ้นล้มป่ว ยเพร าะค่าใช้จ่ายเกินตัวหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ย าวไปจนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปจะมีชายสูงวัยกว่าผิวขาวสูงโปร่ง มีโอกาสที่จะเป็นลูกครึ่งหรือชาวต่างชาตินำความสำเร็จเข้ามาให้ คุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ลักษณะหุ่นผอมสูงมาเร่ขายแล้วยื่นลอตเตอรี่ใบสุดท้ายให้รับไว้อย่าปฏิเสธเพร าะ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกร างวัลหลักแสนถึงหลักล้าน เอาเงินนั้นไปตั้งตัว ปลดห...

ประเทศไทย เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก

ประเทศไทย เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก สื่อใหญ่ของประเทศจี น ได้เสนอข่าวเผย 9 เหตุผลที่บอกว่าประเทศไ ท ย นั้น เป็นประเทศที่โชค ดี ที่ สุ ดในโลก โดยมีดังต่อไปนี้   1. ประเทศไทยนั้นไม่ได้ตั้งอ ยู่ ใ น เขตที่ถูกแผ่นดินไหวโดยต ร ง ซึ่งแนวเส้นแผ่นดินไหว  ไ ด้ มีแนวอ้อมประเทศไทยทั้ ง ป ระเทศ ในขณะที่เกือบทุกประเทศโดยร...

นัดปร ะชุ มพนักงาน จัดเลี้ยงข้าวฟรี ก่อนที่ต้องประกาศปิดตัวโรงงานฟ้ าผ่ า

นัดปร ะชุ มพนักงาน จัดเลี้ยงข้าวฟรี ก่อนที่ต้องประกาศปิดตัวโรงงานฟ้ าผ่ า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า จากสถานการณ์ c ov i d 1 9 แพร่กระจายอย่างหนัก  ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ใ น ทั่ วโลก รวมถึงประเทศไทยที่หนีไม่พ้ น วิ ก...