เคล็ดไม่ลับกับ ความสวยง่ายๆด้วยโซดา เล็กลงได้ชัด

เคล็ดไม่ลับกับ ความสวยง่ายๆด้วยโซดา เล็กลงได้ชัด ประโยชน์ของโซดา นอกจากจะเพิ่มความสะอาดให้กับเครื่องดื่ มของเราแล้วนั้น หลายคนคงไม่รู้ว่าโซดาสามาร ถทำประโยชน์อื่นๆได้มากมาย สิ่งที่เด่นชัดจะเป็นในเรื่องของการจัดการกับสิ่งสก ป ร กได้อย่ างล้ำลึ กเพราะเนื่องจากโซดามีปริมาณของก๊าซ ค า ร์บอ นไ ด อ อกไซ ด์ละลายอยู่มาก จะเป็นส่วนที่ช่วยจัดการกับสิ่งส ก ป ร กที่ตกค้างอยู่ให้หลุดลอกออกมาอย่ างง่ายดาย น้ำโซดาเป็นกรดอ่อนๆเช่นเดียวกับผิวหน้าของเรา ดังนั้นโซดาจึงมีส่วนช่วยจัดการความมันและสิ่งส ก...

คู่ บุ ญ แลกสุขให้กันและกัน คู่ เ ว ร ช่วยแบ่ง ทุ ก ข์ ให้แบก

คู่บุญ คือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ช ะ ต า ดั้งเดิมกำหนดให้มีปัจจัยทางความสุข และมีใ จ ใหม่ ใ จ นี้กำหนดให้ร่วมเดินไปในทิศที่เป็นสุข จูงมือกันเดินไปในทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น เห็นอีกฝ่ายเป็นทุ ก ข์ก็ ไ ม่ นิ่งนอน ใ จ เมื่ออย ากให้อีกฝ่าย ห า ย ทุ ก ข์ ก็คือได้เป็นสุขเพิ่มไปด้วยกัน คู่ เ ว ร คือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุ ก ข์ ชะตาดั้งเดิม...

สร้างอานิสงส์ผลบุญ แก้กรร มได้ เพียงแค่ล้างห้องน้ำวัด

วิบากกรร มของคนแต่ละคน ต่างมีวิบากกรร มต่างกันไป บางคนป่วยไม่รู้สาเหตุ นั่ง ๆ หลับ ๆ บางคนตกงานตลอด บางคนลำบากมาก บางคนลูกไม่ดี หากินไม่คล่อง วิบากกรร มนี้ของคุณตามมาหลายภพชาติ ภพชาติก่อน ๆ ทำให้เกิดมาต่างกัน ฉะนั้นหนทางในการแก้วิบากกรร มมีหลายทางดังนี้ เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล และอื่น ๆ หรือการพูดคุยธรรมะ การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญห...

ล ดจำนวนผู้ค นในชีวิตลงบ้าง เผื่อจะเจอเพื่อนแท้สักค น

ลดจำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง เผื่อจะเจอเพื่อนแท้สักคน ข้อคิดคติเ ตือนใจ 1 ล ด จำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง เพราะจำนวน ไ ม่ ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไป ปริม าณ ไ ม่ ได้บ่ ง บ อก ถึงคุณภาพ 2 ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนม าก แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งเราจะพบว่า สิ่งที่ต้องการคือ เ พื่ อ น แ ท้...

แนะนำหมอกฤษณ์คอนเฟิร์ม 5 ร า ศีได้ เ งิ นก้อนใหญ่

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดัง ได้โพสต์ทำนายด ว งราศี ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูด ว งฟรีแก่ทุกท่าน โดยระบุข้อความเอาไว้ว่า  ชีวิตจะกลับจากร้ า ยกลายเป็นโชคดี เ รื่ อ งเงินทองที่ติดขัดจะเริ่มไหลลื่นได้เงินก้อนใหญ่ คนที่ให้ร้ า ยจ้องทำลายจะแพ้ภัยในเร็ววันนี้ 5 ราศีด ว งดี...

ถึงผลการเรียนแย่ แต่พ่อแม่ยังภาคภูมิใจเสมอ

เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่ง โดยเรื่องราวมีอยู่ว่า ลูกชายฉันไม่เก่งเลข แต่เขาทำอาหารอร่อย เขียนเรียงความไม่ได้เรื่อง แต่กตัญญูต่อพ่อแม่ ใครๆก็ต่างอย ากร่ำรวยประสบความสำเร็จมีชื่อเสี ยง น่าเสี ยดาย 90% ของผู้คนเป็นคนธรรมดา ฉันคิดทบทวนอยู่นาน พ่อของลูกเป็นดอกเตอร์ด้านเต่าทะเล ฉันเองก็จบมหาวิทย าลัยดัง ฉันมีลูกตอนอายุที่เหมาะที่สุด ตามแผนที่วางไว้ แถมฉันยังบำรุงร่างกายด้วยอาหารมีประโยชน์สา รพัดก่อนจะตั้งครรภ์ เพื่อให้ลูกแข็งแรง ช่วงเวลาที่ตั้งท้อง 9 เดือน ฉันไม่เคยกินอาหารนอกบ้าน เพื่อลูกจะได้ไม่ต้องรับอาหารที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย ในที่สุด ลูกชายก็คลอดออกมาน่ารักแข็งแรง ตาใสปิ๊ง ตามที่หวัง...