ไ ม่ มี ใ ค ร ทำให้ตัวเรามีความสุ ข ได้เท่าตัวเราเ อ ง

ไม่มีใคร ทำให้ตัวเรามีความสุข ได้เท่าตัวเราเอง ความรู้สึกที่อยู่ในตัวเรา มีหลากหลายเหตุการณ์ หลากหลายอารมณ์ที่เกิดขึ้น แต่แท้จริงที่สุดแล้วความรู้สึกต่างๆนั้นสามารถแก้ไขได้ดีที่สุด นั่นก็คือ การแก้ไขที่ใจของเราเอง ไม่ว่าใครจะชื่นชมว่าชีวิตคุณดี แต่หากตัวคุณเองยังรู้สึกไม่พอใจกับตัวเราเองนั้น ตัวของคุณก็จะเกิดความทุ ก ข์อยู่ดี แต่ในทางกลับกันนั้น ชีวิตเรากำลังเศ ร้ า โดน ทิ้ ง ไม่เป็นที่รักของเจ้านาย แต่หากใจเราไม่ทุ ก ข์ ตัวเราเองก็ยังคงยิ้มได้ คนภายนอกจะเห็นรอยยิ้มของคุณบนใบหน้าได้เสมอ หากวันไหนที่คุณรู้สึกเป็นทุ ก ข์หรือมีความรู้สึกที่ไม่เป็นดั่งใจ สิ่งที่จะทำให้เราพ้นทุ ก...

จงกล้าที่จะเจอ กับ ความเสี่ยง

การหัวเราะ คือการเสี่ยงที่จะถูกว่าเป็นคนโ ง่ การร้องไห้ คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นคนอ่อนไหว การเข้าไปหาผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น การแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ คือ การเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิเสธ การตั้งเป้าหมายต่อหน้าผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะถูกหัวเราะเย าะ การรักใครสักคน คือ การเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความรักตอบ การก้าวเดินไปหนทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ คือ การเสี่ยงต่อความผิ ดพลาด แต่เราก็ควรจะเสี่ยงในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เนื่องจากว่าอั นตรา ยที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตคือการที่ไม่ยอมเสี่ยงสิ่งใดเลย บุคคลที่ไม่เสี่ยงสิ่งใดเลย จะไม่ได้ทำสิ่งใดเลย จะไม่มีสิ่งใดเลย และจะไม่ได้เป็นอะไรเลย เขาอาจจะหลีกหนีจากความทุกข์ย ากและเศร้าโศกได้ หากแต่ว่าเขาจะไม่ได้เรียนรู้ ไม่ได้รู้สึก ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไม่ได้เติบโต...

รา ศี คนไม่เคยมี จะก้าวไปสู่ คนที่มีมาก

ร าศีกรกฎ สำหรับผู้ที่ เกิ ด ใ นวันดังกล่าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วง ชีวิ ต คุณดูเหมือนว่าจะ ติ ด ปัญหาเรื่อง เงิ น การกู้หนี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาหยิบจับอะไรไม่ค่อยจะปร ะสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้อง กลั ว หลังจากนี้ไป สิ้ น เดือน ดว ง จะเปลี่ยนไป อย่ าง น่าปร ะหล...

สู ต ร น้ำจิ้ มร สเ ด็ ด กินกับอ ะไ รก็แ ซ่ บ...

สู ต ร น้ำจิ้มรสเ ด็ ด กินกับอะไรก็แ ซ่ บ ทำง่ายๆ วันนี้ มีสู ต ร น้ำจิ้ม รสเ ด็ ด มาฝาก มีรสชาติเ ผ็ ดแ ซ่ บไม่ธ ร ร มดา แต่สามารถ ทำได้หลายแบบ หลายรสชาติ...

แนะนำรีบหามากิ น 4อาหารบำรุงส ม อ งฟื้นฟูความจำ ป้องกันความจำเสื่อ มได้ดี

การใช้ชีวิตประจำวันของเรานั้น หากเราละเลยในเ รื่ อ งของการดูแลตัวเองย่อมส่งผลเสี ยต่อสุ ขภา พร่ า งกายของเราโดยตรง ทุกวันนี้ถึงมีย าเสริม ย าบำรุงร่ า งกายขายอยู่เป็นจำนวนมาก มีราคาแพง และที่สำคัญมีสา รเ คมีปนเจืออยู่ วันนี้เราเลยมาแนะนำอาหารที่บำรุงสมอง ฟื้นฟูความจำของเราให้กลับมาดีขึ้นอย่ างแน่นอน 1 นมถั่วเหลือง นมถั่วเหลืองจัดเป็นเครื่องดื่ มบำรุงสมองที่ดีไม่แพ้กัน ในนมถั่วเหลืองประกอบไปด้วย วิตามินเอ, บี, บี...

สูตร “ตะไคร้ใบเตยหอม” ทำง่าย แ ก้ส า รพัดโ รคมากมาย

สูตร "ตะไคร้ใบเตยหอม" ทำง่าย แ ก้ส า รพัดโ รคมากมาย   ส่วนผสม (สำหรับน้ำ 3 ลิตร) เตรียม 15 นาที ปรุง 30 นาที 1. ตะไคร้ บุบ ตั ดเป็นท่อนสั้น 150 กรัม 2. ใบเตย 150 กรัม 3. น้ำเปล่า 3 ลิตร 4....