อานุภาพแรงกล้า “นะ โม พุท ธา ยะ” สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย

อานุภาพแรงกล้า "นะ โม พุท ธา ยะ" สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย นะโมพุทธายะ อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาดเฮงๆ ร่ำรว ย เรียกได้ว่า นะโมพุทธายะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้น ไปด้วยคุณภาพ  ประโยชน์หลากหลาย ประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถา ได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาด รอดปลอดภัย  คงกระพัน ชาตรีมหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจ...

แนะอ่ า นแล้วน่าคิดต า ม ก า รใช้ชีวิตของคนใน ปั จ จุ บั น

แนะอ่า นแล้วน่าคิดตาม การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ในการไปทำงานแต่ละวัน เพื่อแลกกับค่าตอบแทนรายวัน หรือสำหรับพนังงานประจำที่รอเงินเดือน บางคนก็ใช้เงินไม่พอ ช นเดือน ก็ต้องไปหายืมทางนั้นทางนี้มาใช้ก่อน ให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละเดือน แถบจะไม่เหลือเก็บออม หรือนำไปลงทุนเลย แต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่า หากวันหนึ่งที่อายุของคุณมากเกินกว่าที่จะมานั่งทำงานแบบเดิมได้แล้ว คุณจะเอาเงินที่ไหนใช้ จากข้อมูลสถิติความเป็นอยู่ของคนในยุคนี้ นี่คือเรื่องจริงที่เราต้องเจอในวัยเกษียณ ถ้าคุณยังไม่วางแผนทางการเงินของคุณไว้ดีๆ ชีวิตคุณจะลำบากแน่นอน ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตของคนเรา คิดเป็นค่าอาหารสำหรับ 1คน 1 วัน =กิน3มื้อ 1 ปี 3 × 365วัน =1,095มื้อ – ถ้ากินมื้อละ 30บาท...

แค่อาหาร 8 ประเภท ที่ห้ามไปอุ่นอีกรอบ

แค่อาหาร 8 ประเภท ที่ห้ามไปอุ่นอีกรอบ ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่า ตัวครับผมเองก็ยังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ แล้วเมื่อแล้ววันนี้ผมได้ไปทำการอ่า นบทความหนึ่งเป็นบทความต่างประเทศ เขาให้ออกมาเลย ในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ปลอดภัย แท้ที่จริงแล้วเราจะต้องทำให้สุกและสะอาด และปรุงแต่งน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นั่นก็คือการปรุงอาหารให้สุกนั้น จะต้องทำการปรุงอาหารให้สุกเพียงครั้งเดียว ไม่ควรที่จะนำไปอุ่นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆรอบ ง่ายๆก็คือ ห้ามอุ่นซ้ำนั่นเอง เพราะจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายตามมาดังต่อไปนี้ 1 ไก่ การที่เรานำเนื้อไก่สุกแช่แข็งไปให้ความร้อนซ้ำๆ จะทำให้โปรตีนที่ซับซ้อนในไก่นั้นแปรสภาพเป็นอย่ างอื่นที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรา บางคนรับประทานเข้าไปเกิดปั ญห าในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร 2 ไข่กวน และไข่ต้ม ไข่เป็นอาหารประเภทใดที่มีส่วนประกอบที่สามารถนำมาอุ่นซ้ำได้โดยไม่มีปั ญห า...

ชี วิ ตคู่ มักแฝงไปด้วย ขวากหนามเล็กๆ เสมอ

ชีวิตคู่ มักแฝงไปด้วยขวากหนามเล็กๆ เสมอ ชีวิตคู่ของคนเร า ทุกคนนั้น ไม่ใช่ว่า จะมีแต่ ความหวานหอม ที่มีความสุข ตลอดเส้นทาง แห่งชีวิตเท่านั้น แต่ชีวิตคู่นั้น ยังมีสิ่งที่คอย ทิ่ มแ ท ง คอยทำให้ชีวิตคู่ ต้องท ะเ ล าะ กันอยู่เป็นประจ ปัญหาท ะเ ล า ะเบ า ะ...

“ร อ ยตะปูของพ่อ” แนะนำสละเวลาอ่ า นสักนิดข้ อคิดดี

"รอยตะปูของพ่อ" ส ล ะเวลาอ่ า นสักนิด ข้อคิดดีๆ มีเ ด็ กน้อยคนหนึ่ง ที่แสดงอารมณ์ อ อกมาทางสีหน้า ไม่ค่อยจะดีนัก พ่อของเขา จึงให้ตะปูกับเขา 1 ถุง  และบอก กับเขาว่า ทุกครั้งที่เขา รู้สึกโมโห หรือโ ก ร ธใครสักคน ให้ตอกตะปู 1 ตัว เข้าไปกับรั้ว ที่หลังบ้าน   วันแรกผ่านไป...

กินเป็นประจำ แ ต่ เ ค ยรู้หรือไม่ว่ามันใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง

กินเป็นประจำ แต่เคยรู้หรือไม่ว่ามันใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง การย่อยอาหารมีความสำคัญมากเพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่จะสร้างพลังงานให้กับร่างกาย แน่นอนว่าเวลาในการย่อยอาหาร ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่ าง เช่น เมตาบอลิซึม อายุ เพศ ฯลฯ แต่โดยทั่วไปแล้วอาหารแต่ละประเภท ก็จะมีความสามารถในการย่อยที่แต กต่างกันด้วย และนี่คืออาหาร 14 ชนิดที่เรากินเป็นประจำ แต่เคยรู้หรือไม่ว่ามันใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 1 น้ำเปล่า ไหลลงสู่ลำไส้ทันที 2 ผักหรือผลไม้ ใช้เวลาย่อยประมาณ 15-20 นาที 3 ผักสด ใช้เวลาย่อยประมาณ 30-40 นาที 4 ผักสุก ใช้เวลาย่อยประมาณ 40 นาที 5...