บทความหลังตื่นนอน อ่ านรับสิ่งดีๆ ในเช้าวันใหม่

398

เช้านี้คุณเป็นคนโชคดีกว่าใคร ที่ได้อ่ า น 10 ข้ อ คิ ด

วันนี้เราได้รวบรวมหลากข้อค้ดดี ที่คุณถือเป็นผู้โช ค ดี ได้อ่ า นก่อนใครเลยค่ะ

เชื่อว่าหลายคนคงเป็นกัน สำกรับการตื่นเช้าอาจเป็นเ รื่ อ งย ากสำหรับใครหลายคน

เพราะคงไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้เท่ากับการซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่น แล้วล่ะค่ะ

แต่หากคุณสามารถเอาชนะตัวเองโดยการตื่นเช้าได้ล่ะก็ คุณจะพบว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตมากทีเดียว

1 อาจไม่ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ สุ ขภา พแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพย าบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่น อีกมากเพียงใด

2 เ รื่ อ งหลายเ รื่ อ งที่ผ่านเข้ามา มันก็ กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ วคราว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ทุ กข์เข้ามาแปป เดี๋ยวก็ผ่านไป สุขเข้ามาแปป เดี๋ยวก็ผ่านไป

3 เมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบ ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสี ยเวลา ซื่อสัตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางที่ไม่ดี นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว

4 เมื่อใดที่เรารู้สึกโดนແย่งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป และ ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริง แม้แต่ร่ า งกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ

5 เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสี ยใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน คนที่มีชื่อเสี ยง คนที่ร ว ยล้นฟ้า หรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็ คน ที่เคยมาเยือนโลกใบนี้

6 ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด ทุกเ รื่ อ งที่เกิ ด ขึ้นหากลองดูดีจะพบว่า มีแต่ ถู กใ จ หรือ ไม่ถู กใ จ หากทำถู กใ จยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่

7 เมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจ ลองสุดลมห า ยใจลึกแล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไป กำลังบอกเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

8 ความสุขง่ายที่เรามองข้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย มีบ้านให้หลบฝนหลบแดด มีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกาย ยังอ่ า นเฟสเล่นไลน์ อ่ า นบทความดีแบ บนี้ได้ นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครอีกหลายคนแล้ว

9 เมื่อใดที่โมโห ลองนั่งนิ่งทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ ง อย่ าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกແย่เล ย

10 การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมัวมาทะเล าะกัน ในเ รื่ อ งที่ไม่เป็นเ รื่ อ งไปทำไม

หากทำไม่ถู กใ จต่อให้ทำถูก ไหนก็โดนมองว่าผิ ด เพราะฉะนั้น อย่ าไปเก็บเอามาคิด เพราะ ไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน

อ่ านมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่สุดสำหรับวันนี้ไหมคะ เรารู้สุกว่าเราโชคดีมากนะ

หากรู้สึกว่าตัวเองโชคดี คอมเ ม้ นต์เป็นกำลังใจ กันหน่อยนะคะ ขอให้มีความสุข สมหวัง ตลอดวัน