ดว งของคนเกิด 7 วัน ท่านใดมีโชคการเงินมาก ท่านใดความรักมีมือที่สาม

466

ดว งของคนเกิด 7 วัน ท่านใดมีโชคการเงินมาก ท่านใดความรักมีมือที่สาม

เกิดวันพุธ

ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องเพ ศตรงข้าม การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ จะได้หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ดี ผู้ใหญ่ให้ลาภ มีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวั งเรื่องอาหารการกิน ได้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้ จะพูดจาอะไรมักมีคนเข้าใจผิ ด

เกิดวันพฤหัสบดี

การงานประสบความสำเร็จ มีผลงานนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ มีการเดินทางเร่งด่วน มีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด จะได้พบเพื่อนเก่าในอดีต ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามคำพูดของเพื่อน การงานจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา คนทางไกลมาหาเพื่อขอความช่วย เหลือ จะได้แสดงความรู้ความสามารถ การงานดำเนินไปได้ด้วยดี

เกิดวันศุกร์

การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีโอกาสได้ช่วยบุคคลอื่นบ้ าง ไม่ควรให้ใครยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้ าง จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานด้วยดี การงานมีลู่ทางแจ่มใส จะได้รับของมีค่าโดยไม่คาดฝัน

เกิดวันเสา ร์

มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้ไม่ย าก สามารถแก้ปั ญห าเฉพาะหน้าได้ดี ทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่ างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม สิ่งที่ต้องการขายแต่ยังขายไม่ได้ก็จะขายได้ ปั ญห าหนักอกได้คลี่คลายลง มีการสะสางงานเก่าที่คั่งค้าง มีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น การงานประสบความสำเร็จ มีการเดินทางไปสถานที่สำคัญเข้าวัดเข้าวา

เกิดวันอาทิตย์

มีการเดินทางที่ได้คบหาคนมากมาย คนต่างถิ่นต่างคนต่างแดน หน้าที่การงานที่ทำอยู่นั้นมีความราบรื่นประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ได้นึกเอาไว้ จะได้รับผลประโยชน์ตามที่ตั้งใจ ควรควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตนเองให้ได้ เพราะต้อง มีการทำงานกับหลายคน ควรดูแลในเรื่องของสุ ขภา พไม่หั กโหมการทำงานมากจนเกินไป การใช้จ่ายในช่วงนี้ใช้จ่ายมากไม่มีเหตุผล มีรายจ่ายมากกว่ารายรับไปหน่อย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะดีขึ้น จะทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นขึ้น

เกิดวันจันทร์

การที่เป็นคนอ่อนไหวต่อความรัก เพราะมักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อยู่เสมอ การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะสามารถแก้ไขปั ญห าได้ อย่ าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ระวั งจะมีปากเสี ยงกับคนรัก ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรวาง แผนการใช้จ่ายให้ดี มีปั ญห าเรื่องบริวารมีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็ว จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ

เกิดวันอังคาร

มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ มีงานจากทางไกลเข้ามาให้ทำมากขึ้น พี่น้องเพื่อนฝูงยังให้การสนับสนุน การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นในระบบงานใหม่ จะได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้เป็นตัวแทน มีผลงานเป็นที่พึงพอใจ จะได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า ควรควบคุมอารมณ์ให้ดี