แยกให้ออกระหว่างคนพูดตรงๆ กัน คนไร้มารยาท

181

บางครั้ง ถ้าเราพูดตรงๆ มันก็ดีอยู่แต่ก็ต้องรู้จักเวลาหรือ กาลเทศะด้วย ไม่ต้องอ้างว่าเป็นคนพูดตรง เพื่อที่จะ

ป ากเสี ยใส่ใครเขาเพราะจริงๆบางคนก็คิดไท่ได้ แยกไม่ออกระหว่างพูดตรงกับการป ากหม าเอาแต่พูดทำล ายน้ำใจคนอื่นเขา การพูดเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นคนพูดตรง แต่มันคือการป ากเสี ยอายุมากแต่ไม่รับฟังผู้น้อย เช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ ทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่สนใจกาลเทศะ อ้างแต่ว่าเป็นตัวของตัวเอง

การเป็นคนตรงๆ ซึ่งในความเป็นคนตรงๆ ข องเขา มันคือการชอบด่ าคนเขาไปทั่ว ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่า
แต่ก็พูดไปทั่ว เรื่องตั้งแต่นานมาแล้ว ก็ไปขุดมา เอามาด่ าให้เพื่อนฟัง แล้วพอถามว่า เคยเจอคนๆ มั้ย ก็บอกเพียงว่า

ยัง ไม่เห็นจำเป็นต้องไปรู้จัก เอิ่ม! หมดคำบรรย าย อย ากให้คิดสักนิดนะ ก่อนที่เราจะพูดว่าตัวเอง เป็นคนตรงๆ เนี่ย

จงถามตัวเองก่อนว่าเรา เป็นแบบนั้นไหม หรือแค่เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะพูดด่ าใครก็ได้ เ พ ร า ะว่าอ้างตัวเองว่า เป็นคนตรงๆ

คนตรงๆ นั้น คือคนที่คิดอะไรก็พูดแบบนั้น แต่ถ้าการพูดออกมาไม่มีประโยชน์ การเป็นคนตรงๆ ก็ไม่สมควรเอาออกมาใช้

ก็ได้นะเดี๋ยวนี้คนเราพูดไม่ค่อยคิด บางครั้งแทบไม่ได้คิดเลย ก็พูดออกมาแล้วพอพูดเสร็จ มันก่อความเสี ยหายได้ไง

แล้วพูดจบก็ไม่ยอมรับ ความผิ ดด้วย และยังบอกว่า เป็นคนตรงๆ คิดอะไรก็พูดแบบนั้น อย่างนี้ไม่ใช่เลย

หากว่าสิ่งที่คุณพูดทำให้เกิดความเดือ ดร้อนกับใครเขา อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นคนตรงๆ หรอก เขาเรียกป าก ห ม า

การจะติใคร จะว่าใครก็ตามหากเป็นการติเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ คุณสามารถบอกได้ว่านั่น คือการพูดตรงๆ

อย ากให้เขาได้พัฒนาตัวเอง แต่หากเราแค่ต้องการด่ าออกไป เพื่อเขาจะได้เดือ ดร้อน คิดถึงแต่ความสะใจที่ได้

ได้โชว์พาว ว่าเราด่ าได้ได้ สะใจได้ เห็นเป็นเรื่องสนุก เช่นนี้คิดดูใหม่ว่าเรา ปากหม.. มั้ย การพูดเตื อนสติคนอื่นนั้น

ไม่จำเป็นต้องใช้คำแร งๆ อะไรมากมายหรอกนะ พูดด้วยความเข้าใจ เอาใจเราไปวางไว้ในที่ของเขา

แล้วคิดสิว่าถ้าเป็นเรา มีคนมาพูดแบบนี้กับเรา เราชอบไหม๊ล่ะ หัวใจในการพูด ไม่ใช่เพียงแค่ปาก ที่ขยับขึ้นลง

แต่เราต้องใช้สม องด้วย อย่ าให้คำว่าเป็นคนตรงๆ กลายเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยคนอื่นเลยนะ ยอมรับกันแบบแมนๆ

อย ากจะด่ าก็กล้าๆ ที่จะรับว่าเรามันปากไม่ดี ไม่ใช่เอาคำว่าเป็นคนตรงๆ บังหน้า คนฟังเขารู้ เขา ดูออก

การเป็นที่รู้จักยอมรับนับถือจากคนอื่น และการเป็นตัวตลก ที่คนอื่นติด เพื่อความบันเทิงในชีวิต มันต่างกันนิดเดียวนะ