ร่ ว มสดุดีผู้เ สี ย ส ล ะ หนุ่มทัพเ รื อโอดอดช่วยค นจมน้ำ จ นสละชีพตนเ อ งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่ น

345

ร่ ว มสดุดีผู้เ สี ย ส ล ะ หนุ่มทัพเ รื อโอดอดช่วยค นจมน้ำ จ นสละชีพตนเ อ งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่ น

เรื่องราวอันน่าเศร้าที่แฝงไปด้วยคำชื่นชม ในน้ำใจของชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่เ สี ย สละชีวิตตนเอง

ด้ ว ย ก า ร ล ง ไ ป ช่ วยคนที่กำลังจมน้ำ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย แต่ตัวเองกลับต้องจมน้ำเ สี ย เอง

สุ ด ท้ า ยต้องจากไป ทั้งนี้เรื่องราวนี้ ถูกเผยแพร่ผ่าน เพจ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ไ ด้ มี ร า ย ง า น เรื่องราวความเ สี ย สละของเจ้าหน้าที่นายหนึ่ง ที่สละชีพตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยระบุว่า

 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 20.45 น. ขณะที่นาย จิรพงษ์ ฟอกสันเทียะ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

สั ง กั ด หมวดงานประปาและสุขาภิบาล แผนกงานซ่อมก่อสร้าง กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ

ขั บ ร ถจักรย า นยนต์กลับบ้านพัก เมื่อถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

ไ ด้ ปร ะ ส บ เ ห ตุพบคนตกน้ำ จึงได้จอดรถแล้วกระโดดลงไปช่วยเหลือ และสามารถช่วยเหลือจนสามารถนำ ผู้ตกน้ำ

ท ร า บชื่อต่อมาชื่อ นาย เทียน ราชสอน ขึ้นฝั่งคลองด้านตรงข้ามได้อย่างปลอดภัย

ขณะที่ นายจิรพงษ์ ว่ายน้ำกลับมายังด้านที่จอดรถจักรย า นยนต์ไว้ ระหว่างอยู่กลางคลอง

ไ ด้ เ กิ ด เป็นตะ ค ริ วและหมดแรงจมหายไป ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่

ห น่ ว ย กู้ ภั ยให้มาช่วยเหลือ และพบร่างนายจิรพงษ์ฯ จากไปแล้ว

 

กองทัพเรือ ขอแสดงความเ สี ย ใจกับครอบครัวของ นายจิรพงษ์ และขอสดุดีวีรบุรุษกองทัพเรือ

น าย จิรพงษ์ ฟอกสันเที๊ยะ มา ณ โอกาสนี้ กำหนดสวดพ ร ะ อภิธรรม ตั้งแต่ วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น.

แ ล ะ ฌ า ป นกิจ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 16.45 น. ณ วัดปากน้ำฝั่งใต้ ซ.จรัลสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 

ที่มาจาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ