ทำบุญวันเกิดให้ถูกวิธี จะได้เสริมสิริมงคลในชีวิต

171

ทำบุญวันเกิด อย่ างไร ให้เสริมโชคเสริมลาภ ให้กับตัวเอง

ในวันครบรอบวันเกิดในแต่ละปีก็เหมือนการเริ่มปีใหม่ๆ ที่เราจะตั้งเป้าหมายกับชีวิตได้ บางคนก็จะเน้นการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง วันนี้ อ.นำ เสขบุคคล มี 7 วิธีทำบุญวันเกิดเสริมโชคให้ตัวเองมาฝากทุกคนค่ะ

1. ทำบุญใส่บาตร ให้ทานแก่ผู้ย ากไร้หรือสั ตว์ ทานจะเป็นผลทำให้เกิดความคล่องตัวในการหาทรัพย์ ทำให้ร่ำรวย

2. ตอบแทนบุญคุณ นอกจากจะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นคุณธรรมหนึ่งที่เทวดาท่านสรรเสริญ

3. สมาทานศีล ตั้งใจรักษาศีล 5 ให้ครบถ้วน เมื่อมีศีลที่ดี โชคลาภก็เกิดขึ้นได้ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

4. หมั่นสวดมนต์ สวดพระปริตรด้วยศรัทธา สมาธิ เทวดาจะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขสมหวังอย่ างไม่คาดคิดไม่คาดฝัน

5. เลี้ยงดูบิดามารดา พระคุณที่ดูแลพ่อแม่มีผลมาก ชีวิตของผู้นั้นจะไม่ต กต่ำถึงที่สุด และในคราวต กอับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือ

6. ทำอาชีพสุจริต ทำอาชีพที่สุจริต ไม่ผิ ดศีลธรรมจะส่งผลให้ชีวิตไม่ตחต่ำ ไม่มีเจ้ากร รมนายเว ร  การงานการเงินก็จะไหลมาเทมา

7. ถวายสลากภัตร โดยผู้ทำบุญนำปัจจัย 4 จัดใส่ภาชนะ ผู้ทำบุญถวายสลากภัตรนั้นก็มีผลได้โชคลาภแบบฟลุ๊ค ๆ