สวดมนต์เพิ่มพลังชีวิต ให้คนเกิด 3 วันนี้

141

สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าอย า กการงานรุ่งแนะนำสวดมนต์เสริมเ รื่ อ ง ชนะอุปสรรค เสริมพลังชีวิตให้ดี ทำชะตาชีวิตให้ดี เพื่อนฝูงดี และส่งผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับ และเจ้าก รรมนายเวร มาดูกันว่า 3 วันเกิ ดไหนจะช่วยเสริมด วงบ้าง

คนที่เกิ ดวันอังคาร แนะนำท่องคาถาชินบัญชรเป็นประจำ เพราะว่าจะช่วยเสริมการงานเ รื่ อ งเจ้านาย และลูกค้า จะทำให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีมาก การงานดีมากขึ้น และโอกาสได้งานใหม่ หรือเ งิ นเดือนขึ้น ลูกค้าให้โครงการใหญ่มีสูง

คนที่เกิ ดวันพุธกลางวัน แนะนำให้สวดคาถาบูชาพระพิฆเนศวร จะช่วยในการเสริมการงานเ รื่ อ ง ลูกน้อง จะทำให้ลูกน้องรักใคร่กลมเกลียวทำงานออกมาได้เป็นอย่างดี และรับผิ ดชอบการงานดีมากขึ้น

คนที่เกิ ดวันเสา ร์ แนะนำบทสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ เพราะสวดบทสวดมนต์นี้จะช่วยเสริมการงานเ รื่ อ งการขย ายกิจการ จะทำให้การงานดี เติบโต และไร้อุปสรรค

นอกจากความตั้งใจทำงานแล้ว อาจจะต้องมีเ รื่ อ งราวดี ดี แบบบทสวดมนต์ช่วยเหลือด้วย เพราะอานิสงส์แห่งการท่องบทสวดมนต์ นอกจากจะทำให้เกิ ดสมาธิ แล้วยังทำให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำ และจะทำให้ทุกอย่างนั้น สามารถประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี