ด ว งปีนักษั ต ร ชะ ต าชีวิ ตกำลังเปลี่ ย น บุญเก่าหนุ นรับโช คก้อนใหญ่

227

ด ว งปีนักษั ต ร ชะ ต าชีวิ ตกำลังเปลี่ ย น บุญเก่าหนุ นรับโช คก้อนใหญ่

 

โ ช คใหญ่นักษัตร ปีระกา

ผิ ด หวังมามาก นักทั้งเ รื่ อ งรัก ทั้งเ รื่ อ งงานชวนเหนื่อย ใจ ท้อกาย เหลือเกินแต่ขอให้ชาวระกาใจเย็น นะ

นั่นมันเป็น บททดสอบชีวิตแบบเบา เองเก่งมาแล้วที่สู้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่สบาย ใจได้แล้วนะ

เ พ ร าะด ว ง ช ะตาต่อจากนี้จะค่อย มีเ รื่ อ งน่ายินดีเข้ามาแทน แ ล ะ ยิ่งขยันทำงานจะยิ่งหนุน

ช่ ว ย บุญ เก่าที่มีให้ร วย เร็วขึ้นก ว่าเดิมอีกด้วย ได้จับเงินหลักแสน หลักล้าน

 

โ ช คใหญ่นักษัตร ปีมะเส็ง

ที่ผ่านมาทำงานหนักมาก ทรหดสุด ก ลัวแต่จะไม่ผ่านแต่สุดท้าย ก็ผ่านมาจนได้ มีแต่ความวุ่นวาย เข้ามาในชีวิต

แ ต่ ค ว ามขยันเหล่านั้นก็ไม่ใช่ เหนื่อย มันไม่สูญเปล่าแน่นอน เพราะว่าบุญเก่ายังหนุนช่วยให้ชีวิต

ได้ เ จ อกับความสำเร็จ ได้จับเงินก้อนใหญ่ จนสามารถตั้งตัว ปลดหนี้สินได้หมดเลย นะ

แ ล้ ว จ ะ มี บั้ น ป ล าย ชีวิตที่สุขสบาย อีกด้วย

 

โ ช คใหญ่นักษัตร ปีฉลู

เป็นปีที่อดทนต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก เลยทีเดียว เหมือนกับบทดสอบย าก กับอะไรแ ย่ นั้นมันเยอะเ สี ย เหลือเกิน

แ ต่ ก็ ดี หน่อย ที่ยอมรับและเข้าใจในฐานะของตัวเอง จึงทำให้ยังคงสู้ต่อไปและสู้มาได้จนถึงทุกวันนี้

ช่ ว ง นี้ ชะ ตาชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยน มันจะดีขึ้น กา รง า น จะเริ่มมีความโดดเด่น

เ ป็ น ที่ ชื่ นชอบ การเงินคล่องมาก ขึ้น ทุกอย่างดูโอเคไปหมด มันช่างน่ายินดีนะ

 

โ ช คใหญ่นักษัตร ปีมะเมีย

ที่ผ่านมาไปแล้วก็จะมีแต่สิ่งดี เข้ามาในชีวิต เหนื่อยย ากลำบากจะถูกกลบด้วยโชคลาภโดยจะมีจากผู้ใหญ่ที่รัก

แ ล ะ คุ ณ ก็จะมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง มีบ้าน มีรถ มีทุกอย่างทยอยมาทีละอย่างตามที่หวังเอาไว้ ยัง ดี มี บุ ญเ ก่ าเยอะ

บารมีช่วยเสริมให้มีความร่ำร วย ขึ้นมาได้ และหลังพ้น ชีวิตจะผลันเปลี่ยนเตรียมมีโชคได้เลยนะบ้านรถ

คุ ณ จ ะ มีในไม่ช้านี้แล้วและหลังพ้น ดว งชะตามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร วย ความขยันและบุญเก่า

ที่ เ คยทำส่งผลให้ร่ำร วย มีเกณฑ์จับเงิน 8 หลักจนได้ปลดหนี้มีบ้านมีรถชีวิตบั้นปลายไม่มีเ จ็ บ ไม่มีจนแน่นอน

 

โ ช คใหญ่นักษัตร ปีกุน

ที่ผ่านมาเ รื่ อ งราวมากมาย เวียนวนวุ่นวายในชีวิตมาก จนทำให้เบลอไปหมดแล้ว ปัญหาเยอะจัด

จนตามแก้ตัวแทบข า ดเลย แต่พอจาก นี้เป็นต้นไปปัญหาวุ่นวาย ต่าง จะค่อย ถูกแก้ไปทีละเ รื่ อ งจนสุดท้าย

ก็หมดลงไม่มีอะไรมากวนใจให้ลำบาก อีกชี วิ ตจ ะ มี แต่ความสุขสบาย มีโชคลาภมาก มาย ไหลเข้ามา

มี ญ า ติ พี่ น้ องนำพาสิ่งดี โชคเข้ามาให้ ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อย สร้างตัวได้ ดีพร้อม ร่ำร วย ก็คราวนี้