ผ่านวิกฤตชีวิต ได้ลืมตาอ้าปาก คนเกิด 2 วันนี้

191

ผ่านวิกฤตชีวิต ได้ลืมตาอ้าปาก คนเกิด 2 วันนี้

คนเกิ ดวันเส า ร์

ด วงชะต ามักจะพาลพบคนไม่ดีซะมาก พรรคพวกเพื่อนฝูงไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดี ให้ร ะวั งเ รื่ อ งการคบกันให้มาก โบราณท่านว่าคบคนพาลคนพาลพาไปหาผิ ด แยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับง า น ไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย าก ร ว ยย ากบอกเ ล ย เพราะด วงท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดี จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดี อยู่แล้ว

อย่ าคบเพื่อนที่ชวนกันไปทำ ผิ ดทำชั่ วติดเหล่า ย า ปลาปิ้ง ผู้หญิงIด็ดข า ด และการพนั น อย่ าไปยุ่ง ลึก ท่านเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยมีพิ ษมีภับกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง ชะต าชีวิตจะร ว ยได้ ต้องผ่านความลำบากหลายครั้ง เป็นบททดสอบ

สุขภา พร ะวั งเ รื่ อ งการกินและน้ำหนักไว้หน่อย อาจทำให้ป่ ว ยไม่สบายได้ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาจ นถึงสงกรานต์ มีเกณฑ์ได้ลา ภก้อนใหญ่ จากตัวเล ข มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายสิบล้านบาท หากนำรางวัลที่ได้ไปขาย ก็จะเอาไปปลดหนี้ ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อรถ และเอาเงิ นตั้งตัวทำธุรกิจเล็ก ได้เ ล ย

คนเกิ ดวันศุกร์

ด วงชะต าคนเกิ ดวันนี้จะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ เพราะด วงท่านขึ้นอยู่กับปากเ ล ย ปากท่านสามารถพาท่านร ว ยและปากท่านก็สามารถพาท่านจ นได้เ ล ยเหมือนกัน ด้วยนิ สั ยเป็นคนตรง ซื่อ ไม่ได้คิดอะไร พอไปคุยเจรจากับใครเขาก็มักพูดตรงพูดความจริง ซึ่งความจริงที่เอ่ยออกไปนั้น คนที่ฟังอาจรับไม่ได้ ไม่พอใจ เอาได้

ยิ่งถ้าคนที่เราคุยด้วยเป็นเจ้านาย เป็นหัวหน้า ที่ให้คุณให้โท ษในเ รื่ อ งหน้าที่การเงิ น เ รื่ อ งเงิ นดาวน์เงิ นเดือน ท่านจะลำบากเอาได้ ฉะนั้นร ะวั งคำพูดตัวเองให้มาก คนเกิ ดวันนี้ส่วนมากจะรูปร่ า งหน้าตาดี แต่อาภัพ จะร ว ยจะสบายต้องย้ ายที่อยู่

เพราะอยู่บ้านเกิ ดที่เดียวจะเจริญย าก ต้องไป มา กับอีกที่ ชีวิตถึงจะเจริญชะต ามักดลให้พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา เจ้าชู้ร ะวั งเ รื่ อ งไปผิ ดผั วผิ ดเมียคนอื่น ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาเป็นต้นไป จ นถึงปลายเดือนพฤษภา มีเกณฑ์ได้ลา ภก้อนใหญ่ จากตัวเล ข และการร่วมลุ้นโช ค จากการ ตั ดฉลากส่งลุ้นรางวัล มีเกณฑ์จะได้รางวัลเป็นบ้านหรือรถมูลค่าหลายล้านบาท