สิ่งที่ไม่ควรอวด 8 อย่างนี้ อวดไปก็กลายเป็นคนไม่ดี

165

1. อวดเด่น แม้เรารู้สึกว่า เราอยู่เหนือกว่าใครใคร และมีมากกว่าใครใคร อย่ าอวดเด่นกับคนอื่น อย ากชิงดีชิงเด่นกับใครเขา

2. อวดผลงาน ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโอ้อวดอวดอ้างว่าตนเองเป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็นและชื่นชมผลงาน

ของคุณเองพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่น

3. อวดรวย คนมั่งมีมีเงินทองมากมายไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก

ถึงรวยแค่ไหนเมื่อใช้เงินไม่เป็น ก็หมดตัวได้กันทั้งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

4. อวดความลับ คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่แต กต่างกันออกไปเมื่อคุณมีความลับ

อย่ าเที่ยวบอกความลับกับใครใคร เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาเลย

5. อวดฉลาด คนที่เขามีความคิดความฉลาดจริงๆ เค้าจะไม่คุยโอ้อวดอวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้ เค้าจะลงทำให้สิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด

6. อวดรู้ หลายหลายคนชอบอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ในบางเรื่องอาจไม่จริง

อย่ าบอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนโ ง่ในทันที

7. อวดเก่ง เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลายหลายคนที่มี

ความคิดและความเก่งมากไปกว่าเรา เพราะฉะนั้นการอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเลย

8. อวดดี คนที่อวดดีส่วนมากมักไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเวลามีปัญหา

ในเวลาลำบากอย่ ายิงอย่ าทนงตัวเองเราต้องรู้จักอ่อนน้อมทอมตนทำตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ