คิดบวกด้วยวิธี ง่าย 10 ข้อดังนี้

131

1. ไม่ฟุ่มเฟือย

บอกลาภูมิแพ้ป้ายเซลส์หรือโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็น การบริหารเงินล้มเหลวจะทำให้

คุณต้องผิ ดหวังกับตัวเองอย่ างรุน แรง  เก็บเงินไปลงทุนหรือสร้างความทรงจำดีๆ ให้ตัวเองดีกว่าเยอะ

2. ยอมรับในความผิ ดพลาด

วิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ คือการยอมรับในสิ่งที่เราทำพลาดไป ถึงมันจะทำให้รู้สึกแย่

แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า เรากำลังเรียนรู้การเลือกทางเดินที่ถูกต้อง

3. จริงจังกับความรับผิ ดชอบ

เมื่อถึงเวลาเกิดปัญหา คนคิดบวกจะไม่โยนความผิ ดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้น

แต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้ และพย าย ามแก้ไขปัญหานั้น โดยไม่เสี ยเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้

4. ควบคุมความคิดของตัวเอง

ฝึกควบคุมความคิดแง่ลบ ให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมอง

เพราะถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทำและคำพูดไม่ได้ไปด้วย

5. รู้จักสร้างความสุขจากภายใน

หลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว แต่คนคิดบวกจะสร้างความสุขจากภายในตัวเอง

ไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ความสุขของคนคิดบวกจะไม่มีวันหายไปง่ายๆ

6. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหา

ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นแต่ความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นคนคิดบวกจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหา เพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึง

7. ไม่สนใจคนคิดลบ

คุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้น

รีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่จะทำให้โลกของคุณหดหู่ ก่อนที่จะสายเกินไป

8. เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้

ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

การมองโลกในแง่ร้ า ยไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้น แต่การคิดบวกจะช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหา

9. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งส ารเอ็นโดรฟินออกมา ช่วยให้เรามีความสุข

ลดความเครียด และทำให้คุณไม่ต้องคิดลบกับรูปร่างของตัวเองอีกด้วย

10. ให้เวลากับธรรมชาติ

หาเวลาเดินเหยียบหญ้าสีเขียวด้วยเท้าเปล่าในตอนเช้าดูบ้าง ถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นสีเขียว

ของต้นไม้แล้วอย ากหายใจเข้าลึกๆ เมื่อไหร่ หมายความว่า ได้เวลาสัมผัสธรรมชาติด้วยตัวเองแล้ว