สงสัยไหม ทำไมคนต่างชาติส่วนใหญ่ได้ดิ บได้ดี แต่คนไทยกลับเป็นลูกจ้ า งเ ข า

108

สงสัยไหม ทำไมคนต่างชาติส่วนใหญ่ได้ดิ บได้ดี แต่คนไทยกลับเป็นลูกจ้ า งเ ข า

เรื่องนี้ไม่ได้อุปโลกขึ้นมาหรือว่ามโนไปเอง เ พราะจากที่ผ่านมาหลายปีที่เข้าไปทำ ง า น หลายๆ ที่ จากที่เก่า

เจ้าของบริษัทที่เคยไปอยู่มานั้นล้วนแต่เป็นคนจีนที่ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเขาคือชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทย

ตั้งแต่สมัยโบราณทั้งนั้น หรือเมื่อเดินไปตามบางหมู่บ้านก็จะเป็นชาวอินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม เป็นต้น

ที่ ค รั้ ง หนึ่งเคยอพยพมาไทยแต่สุดท้ายดันเป็นเจ้าของกิจ ก า ร ในบ้านเรา เ สี ยนี่

 

น่าเป็นห่วงเมื่อคนจีน อินเดีย เวียดนาม อ พ ย พ มาไทยแต่กลับได้ดิบได้ดี

แต่คนไทยยังต้องเป็นลูกจ้าง ทำไมคนจีนถึงรวยเร็วแต่คนไทยยังเป็นลูกจ้างอยู่

10 ปีก่อนคนจีนหนีความ ย า กจนอดอ ย า กมาแบบเสื่อผืนหมอนใบมาเมืองไทย

เป็นกุลีแบกข้า ว ส า ร ลากรถ ข า ย น้ำเต้าหู้ฯลฯ

ครั้งหนึ่งคนไทยหลายคนดูถูกเรียกคนจีนที่อพยพเข้ามาสว่าไอ้เจ็ก

แต่คนจีนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ อ ย า กเป็นเจ้าของกิจ ก า ร อ ย า กเป็นพ่อค้า

คนไทยส่วนใหญ่ชอบสบายอ ย า กเป็นเจ้าคนนายคน รับราช ก า ร มียศมีสีมีเกียรติ

 

แต่ปัจจุบันคนจีนกลับร่ำรวยเป็นเจ้าของกิจ ก า ร มากมายในขณะที่คนไทยยังคงเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนจีน

หลายปีก่อนคนอินเดียคนบังคลาเทศหนีความ ย า กจนมาเมืองไทย มาทำ ง า น เป็น ย า ม

เป็นคน ข า ย นมแพะ ข า ย ถั่ว ข า ย โรตี ข า ย ผ้า แ ต่ ค นไทยบางคนกลับดูถูกเขาเรียกเขาว่าไอ้ บัง

ค นอิ น เ ดี ย ข ยันเจียมเนื้อเจียมตัวประหยัดเก็บออมอดทนไม่ยอม เ สี ยเปรียบ

ปัจจุบันคนอินเดียเป็นเจ้าของกิจ ก า ร มากมายในไทยทั้งร้าน ข า ย ผ้า เจ้าของโรง ง า น และร้านค้าต่างๆ

ข า ย ของแบบให้เชื่อให้เซ็นได้ คนไทยหลายคนซื้อของเ พราะเขาให้ผ่อนวันละ 10 บาท 20 บาท

ถ้ า ไ ม่ เ ชื่อลองไปถามคนบ้านนอกดูหลายคนเคยผ่อนของกับอาบัง

ในที่สุดคนไทยก็กลายเป็นลูก จ้ า งแ ล ะ เป็นลูกหนี้คนอินเดีย

30 ปีก่อนคนเวียตนามอพยพมาไทยเ พราะหนีสงครามมาเมืองไทย มาเป็นลูกจ้างทำป ร ะ ม ง ทำนา ซ่อมรถ

คนไทยดูถูกเรียก ไอ้แกว แต่ปัจจุบันเมืองไทยโดยเฉพาะทางอีสาน และภาคตะวันออก

ค น เวี ย ต น ามเป็นเจ้าของกิจ ก า ร มากมายคนไทยเป็นลูกจ้างและเป็นลูกหนี้คนเวียตนามปัจจุบัน

 

ในปัจจุบัน คนเขมรคนลาวคน พม่าเข้ามาไทยทั้งถูกต้องทั้งแอบหนีเ พราะ AEC เปิดรับค่าแรง 30 บาท

เ ข้ า ม า เป็นคนรับใช้ในบ้าน พนัก ง า น โรงแรม เ ด็ ก เสริฟ์ร้านอาหาร เด็ กปั้ม คน ง า น ก่อสร้าง

คนไทยบางคนดูถูกเรียกไอ้เขมรไอ้หม่อง

 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต คืออีกแค่ 20ปี ข้างหน้า ถ้าหากชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามา

ก ล า ยเป็นเจ้าของกิจ ก า ร กันหมดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับคนจีนคนอินเดียคนเวียดนาม

ถ้ า เ ป็นอย่างนั้นจริงคนไทยก็คงกลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมรคน พม่าคนลาวและเป็นลูกหนี้เขาเหล่านั้น

เ ห มื อ นพ่อแม่ปู่ย่า ต า ย า ย ของพวกเราหรือเปล่า

 

นี่คือคนไทยแท้ๆ ใช่หรือไม่ ทำไมคนไทยมีความรู้มีฝีมือแรง ง า น ที่ดีแต่ไม่สร้างโอกาสไม่สร้าง ง า น

ให้มีคุณค่ากับตนเอง ง า น หนักหน่อยท้อลาออก ง า น เหนื่อยหน่อยบ่นลาออก ง า น มากหน่อยบอกค่าจ้างถูกไม่คุ้มค่า

ล า ออ กน่าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุกรักสบายไม่อดทนไม่พึ่งพาตัวเอง ชอบหรูหราหน้าใหญ่ใจถึงประมาณว่าฉิบหาย

ไ ม่ ว่ าต้อง ก า ร ชื่อ เ สี ยงแข่งกันอวดรวยโดย ก า ร มีหนี้สินจนหนี้ท่วมตัว โกหกตัวเองหน้าชื่นอกตรมเลี้ยงลูกให้เป็นลูกเทวดา

เ ลี้ ย ง ลู ก ไม่รู้จักโตเสพติดวัตถุนิยม ข า ย ที่ดินปู่ย่า ต า ย า ย กินขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยคนไทยมีฝีมือมีทักษะดีฉลาดไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่ง

คนไทยมีดีนำมันออกมาใช้ให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ กันเถอะรักกันไว้เถิดคนไทย

อ ย่ า ใ ห้ อี ก 20 ปีข้างหน้าคนไทยต้องเป็นลูกจ้างหรือต้องเป็นลูกหนี้ของคนต่างชาติในAECเลยนะ