จำนวนเงินไม่สา ม า รถวัดความกตัญญูของคนได้ อย่าวั ดค ว ามกตัญญูที่จำนวนเ งิ น

175

จำนวนเงินไม่สา ม า รถวัดความกตัญญูของคนได้ อย่าวั ดค ว ามกตัญญูที่จำนวนเ งิ น

คนเป็นลูก แน่นอนว่าย่อมจะต้องตอบแทนบุญคุณ หรือดูแลพ่อแม่ ย า มที่พ่อแม่ชรา และเริ่มจะทำงานไม่ไหวแล้ว

แต่หากบางบ้าน พ่อแม่นั้นยังสามารถดูแลตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ ก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะต้องตอบแทนในทันควร

เ พี ย ง แต่เป็นคนดี และไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือรู้สึกลำบากใจ หรือ ทุ ก ข์ ใจ นั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณแล้ว

 

เราจะให้ลูกทำอย่างไร หากเขาเงินเดือนแค่ 9000 บาท ใช้คนเดียวก็แทบไม่เหลือเก็บ เขาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงพ่อแม่

เราจะทำอย่างไร หากลูกมีปัญหา ไม่สามารถให้เงินพ่อแม่ได้เยอะๆ เช่น ลูกชายของคนข้างบ้าน

 

พอดีไ ป เ จ อ บ ทความดีๆ จากเฟสบุ๊คส่วนตัวของ Tukky และเห็นว่าเขาเขียนไว้ดีนะโดยโพสต์ระบุว่า

“อ ย่ าวัดความกตัญญูจากจำนวนเงิน คนบางคนไม่เคยให้เงินพ่อแม่แม่แต่บาทเดียวแต่ไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้ครอบครัว

นี่ก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูแล้วไม่ทำให้พ่อแม่ ทุ ก ข์ ใจนั่นบุญแล้ว ให้พ่อแม่มาก มันเป็นโอกาสของแต่ละคน

คนบางคนมีโอกาสมากกว่าคนอื่น ก็ให้เยอะกว่าใครแต่ใช่คุณคือบุตรที่ดี อย่าวัดค่าของเงินด้วยผลกตัญญู

บอกเลย ไม่ชอบ มีมากก็ให้ไปก็ดี ก็ทำ คนมีน้อยเค้าก็อ ย า กจะให้แต่เค้าไม่มีโอกาสนั้น

เราคนนึงไม่ชอบแสดงบทบาทการให้เงินกับพ่อแม่ ต่อหน้า พี่ชายหรือน้องสาวเรา

เ พ ร า ะ เราแคร์ความรู้สึกคนใกล้ตัวที่มีโอกาสน้อยกว่าเรา”

 

อ่ า นแล้วก็นั่งคิดตาม หากพูดว่าจริง มันก็แล้วแต่มุมมองของคน แต่พ่อแม่บางคน ก็มีลูกเมื่อตัวเองยังไม่พร้อม

แ ม้ แต่ ตั วเองก็ยังไม่เคยดูแลพ่อแม่ตัวเองเลย แต่คาดหวังว่าจะต้องเลี้ยงลูกให้เติบโตมาและมาเลี้ยงดูตัวเอง แต่ก็ให้เขาแบบข า ดๆ เหลือๆ

ชุดนักเรียนก็ใส่ตัวเก่าอยู่สองสามปี ทั้งๆ ที่เพื่อนๆ ได้ใส่ชุดใหม่ทุกปี

 

ลูกข้างบ้านได้เรียนพิเศษ มีอนาคต ได้เรียนเปียโน เรียนดนตรี ได้ไปเที่ยว ไปทัศนศึกษา แต่ลูกตัวเองกลับไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้น

เ ด็ ก บ า งคนเกิดมาแทบไม่เคยได้เล่นเป็นเ ด็ กด้วยซ้ำ โตมาก็ต้องทำงาน ไม่มีโอกาสแสวงหาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง

สุ ด ท้ า ยก็โตมาเป็นลูกจ้าง ทำงานโรงงาน ค่าแรงวันละ 300 เลี้ยงตัวเองยังไม่รอด เขาจะไปเลี้ยงใคร?

 

ต่างกับเ ด็ ก บางคน พ่อแม่แทบจะปูพรมแดงให้เดินในทุกๆ ที่ ที่ได้ย่างกราย อ ย า กกินอะไรก็ได้กิน

อ ย า กเล่นอะไรก็ได้เล่น เลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีแต่กลับนำแต่ความเดือดร้อนมาให้ ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนสักอย่าง

 

เห็นไหมว่า การเลี้ยงดูก็ต่างกัน เ ด็ กโตมาต่างกัน พ่อแม่ก็สอนต่างกัน ดังนั้น เราไม่สามารถตัดสินใครได้แม้แต่คนเดียว

พี่น้องที่ให้เงินพ่อแม่เพียงเดือนละ 1 พันบาท นั่นอาจจะเป็นเงินเก็บทั้งหมดในแต่ละเดือนของเขาก็ได้

ก ลั บ อี ก ค นที่ให้พ่อแม่เดือนละ 5 พันบาท เขาอาจจะหาได้เดือนละ 1 แสนบาทก็ได้

 

การไม่ให้เงินพ่อแม่ ไม่ใช่คนไม่ดี การไม่ซื้อของกลับบ้านนอก ไม่ใช่ลูกไม่ดี

ก า ร ไม่ก ลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลไม่ใช่คนไม่ดี

ทุกค น มี วาระ หน้าที่ แ ต ก ต่ างกัน จงมั่นทำตนให้เกิด ป ร ะ โ ย ช น์ ในทางที่ตนถนัด และไม่เบียดเบียนใคร นั่นสำคัญ

ชีวิตคนเรา ไม่เท่ากัน ฝ า กไ ว้ให้คิ ด