สละเวลาอ่า นแค่ 2 นาที ใบลาออก จากความไม่สบายใจ

551

สละเวลาอ่า นแค่ 2 นาที ใบลาออก จากความไม่สบายใจ

เป็นอีกหนึ่งบทความดีๆ ที่อย ากให้เพื่อนๆได้อ่า น

ไม่สำคัญว่า มีทรัพย์มากหรือน้อย

แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องใช้ให้น้อยต่างหาก

ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่าขา ด

คนจนยิ่งจน เพราะทำรวย คนรวยยิ่งรวย เพราะทำจน

ทำตัวให้เป็นปกติ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น

ชีวิตก็จะเป็นปกติ

ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี

เป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดในโลก ยินดีในสิ่งที่ตนได้

พอใจในสิ่งที่ตนมี เป็นคนโชคดีที่สุดในโลก

อดทนได้ จงอดทน อดใจได้ จงอดใจ ไม่อดทน

ไม่อดใจ เรื่องเล็กจักกล ายเป็นเรื่องใหญ่

คนที่มีความสุข มิใช่คนที่มีมากที่สุด

แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

ยิ่งมีความต้องการน้อยลง

สมบัติที่มีอยู่เดิม ก็ ดูเหมือนมีมากขึ้น

ความสุขหรือความทุ กข์ของชีวิต บางครั้งเหมือน

การมองผ่ านกระจก หากกระจกใสสะอาด

เมื่อมองสิ่งใดย่อมมีแต่ความสุข ปราศจากความขุ่นมัว

หากกระจกขุ่นมัว เมื่อมองสิ่งใด แม้เป็นสิ่งเดียวกัน

ก็มีแต่ความทุ กข์ใจ จงจำไว้ว่า ความสุขอยู่ไม่ไกล

เพียงเช็ดกระจกให้ใส เช็ดใจให้สะอาดเท่านั้นเอง

ทุ กข์อยู่ที่ใจ ทุ กข์ของใครก็ของมัน

ทุ กข์อยู่ที่ใจ ใครจะเก็บไว้ก็ช่างมัน

สุขอยู่ที่ใจ ฉันเก็บมันไว้ทุกวัน

สุขอยู่ที่ใจ ฉันจะให้กันและกัน

ฝึก 9 อย่ างนี้ ความทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

วิธีการฝึกจิตใจของตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน

ให้มีสมาธิและสติอยู่ตลอดเวล า

โดยก ูรูได้ชี้แนะให้ประชาชนได้ลองฝึก

ควบคุมจิตใจของตัวเอง และเมื่อทำได้

ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเองจิตใจเรา

จะได้สงบและไม่เป็นทุ กข์ มาดูกันเลยครับ

1 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม หมายความว่า

การสะสมอะไรสักอย่ า งนั้นเป็นภาระ

ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดี

นอกนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

2 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็นข ี้ข้าของเงิน

หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่

รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน

นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน

เสื้อผ้ าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน

การที่คนเราจะเลิกเป็นข ี้ข้าเงินได้

ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว

ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก

ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

3 ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า

อย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ

เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง

มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง

4 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดีๆ

หมายความว่า ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่ าไปพูดมาก

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ด แต่ถ้ามันไม่ดี

เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูด

หรือวิจารณ์ในทางเ สี ยหายนั้น

มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำ และขุ่นมัว

5 ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า

จงเป็นคนตัวเล็ก อย่ าเป็นคนตัวใหญ่

จงเป็นคนธรรมดา อย่ าเป็นคนสำคัญ

เวล ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา

อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

6 ฝึกให้ตัวเองเข้าใจเรื่องของการนินทา

หมายความว่า เราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า

เราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทา

ขอให้รู้ว่า “เรามาถูกทางแล้ว” แปลว่า

เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกา

กับคำนินทาก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก

คนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่ นับประสาอะไรกับคนอื่น

ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทาคนอื่นได้เมื่อไหร่

ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา

7 ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่ านไปเสมอ

หมายความว่า เวล ามีความสุข ก็ให้รู้ว่า

เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไป เวล ามีความทุ กข์

ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่ านไป

เวล ามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่า

เรื่องราวเหล่ านี้ มันไม่ได้ อยู่กับเราจนวันต า ย

8 ฝึกให้ตัวเองเ สี ยสละ และยอมเ สี ยเปรียบ

หมายความว่า การที่คนๆ

หนึ่งยอมเ สี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น

ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล

ไม่ยอมเ สี ยเปรียบอะไรเลย

ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแ ต ก

กล ายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข

เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด

เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

9 ฝึกอยู่กับปัจจุบัน เคยได้ยินไหม คำนี้

“อยู่กับปัจจุบัน” พูดง่ายนะแต่ทำย ากมากๆ

การอยู่ปัจจุบันก็คือการไม่หลงเข้าไป

ในความคิดของตน สติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้

ตัวดู ว่าตอนนี้เราคิด อะไรอยู่ สังเกตุดูง่ายๆ

• หากเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ

นั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับอดีต

• หากเรากำลังรู้สึกกังวลใจ

นั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับอนาคต

• หากเรากำลังรู้สึก ดี และมีความสุข

นั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

พระพุทธเจ้าแนะนำว่า ให้ทำทีละอย่ าง

โฟกัสทีละงาน ความทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเราแน่นอน

9 ข้อนี้ลองฝึกกันดูนะค่ะ เพื่อทางแห่งการพ้นทุ กข์

ไม่อย ากทุ กข์นี่แหละคือการดับทุ กข์ด้วยตัวเอง