ถูกกว่ าเช่า ผ่อน 1,700 ต่อเดือน คนจ นได้สิทธิ์ก่อน ปล่อ ยกู้ บ้า นคนไท ยประชารัฐ

531

ที่อยู่อาศัยคือหนึ่งในปัจจัยหลักในการดำรงชีพที่มนุษย์เรานั้นขา ดไม่ได้ แต่สำหรับคนที่รายได้น้อยคงจะต้องคิดหนักกันพอสมควร หากจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้านสักหลัง อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีก ผู้ที่มีรายได้น้อยก็มักจะไม่ค่อยได้รับการอนุมัติสินเชื่อสักเท่าไร

แต่วันนี้รัฐบาลพร้อมเดินหน้าปล่อยกู้ให้คนจนหรือโดยเฉพาะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สามารถกู้ซื้อบ้านได้แล้ว แถมค่าผ่อนเริ่มต้นแค่ 1,700 บาท เท่านั้นโดยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน สนับสนุนสินเชื่อโครงการ “ บ้านคนไทยประชารัฐ ” วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยราคาถูก

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

โดยรูปแบบ โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จะเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบบ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดในรูปแบบตต่างๆ ผู้ผู้ที่สนใจสอบถามได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือธนาคารออมสิน ทุกสาขา

โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ

1. ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 35,000 บาทต่อเดือน

3. ประชาชนทั่วไปที่รายได้พอประมาณจนถึงรายได้น้อย

หลักเกณฑ์พิจารณาจะให้สิทธิ์กับกรุ๊ปผู้ถือบัตรคนจนก่อน โดยให้สิทธิ์ซื้อที่พักอาศัยได้ในราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย คิดอัตราดอกเบี้ยลดหย่อนใน 4 ปีแรก ที่ 2.75% ต่อปี จากนั้นกรณีรายย่อยคิด MRR – 0.75% ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหั กเงินเดือนคิด MRR – 1% ต่อปี กู้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี ซึ่งถ้าเรากู้ซื้อบ้านราคา 350,000 บาท จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 1,700 บาท ในช่วง 4 ปีแรก ส่วนปีถัดๆ ไป จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท/เดือน หรือหากกู้ซื้อบ้านราคา 700,000 บาท จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก ส่วนปีถัด ๆ ไป จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 4,400-4,500 บาท/เดือน

โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

พื้นที่ตั้งโครงการบ้านคนไทยประชารัฐที่เข้าร่วม

สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐที่เข้าร่วม จะตั้งอยู่บนพื้นที่ ราชพัสดุ 8 แปลง ได้แก่ จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม จ.ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ขอนแก่น, อุดรธานี และนครพนม

กรมธนารักษ์มีแผนคัดเลือกที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ระยะที่ 2 ในอีก 8 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธย า, กำแพงเพชร, ปทุมธานี, สงขลา, พังงา, ศรีสะเกษ และสุร าษฎร์ธานี คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการได้ในปี 2563