สิ่งที่ คู่แท้เท่านั้นที่จะ สามารถ เข้าถึงได้

354

สิ่งที่ คู่แท้เท่านั้นที่จะ สามารถ เข้าถึง 5 ข้อนี้ได้

1 รู้จักคนรักของเราอย่ างถ่องแท้

ตอนที่เริ่มต้นคบกัน มีบ้างบางครั้งที่เราเผลอใช้ภาพในอุดมคติของตัวเองไปสวมทับคนรักของเรา ความจริงแล้ว ยังมีรายละเอียดปลีกย่อ ยอีกเยอะที่ต้องอาศัยเวลาเท่านั้น ถึงจะทำความเข้าใ จได้ทั้งหมด ไ ม่ว่าจะเป็น ข้อดี ข้อเสี ย ความเคยชิน ค่านิยม แนวคิด และพฤติกร รมเล็กๆ น้อยๆ หากเรายอมรับสิ่งเหล่านั้น พึงพอใ จ และพร้อมจะให้อภั ยเขาได้ นั่นแปลว่า เรากำลังมีรักแท้อยู่นั่นเอง

2 จะมีรักแท้ได้ ต้องรักตัวเองก่อน

หากปรารถนารักแท้ ต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน จากนั้นค่อยมอบพลังแห่งรักส่งต่อไปให้เขา เราจะรักใครจากใ จจริงไ ม่ได้เลย หากเรายังไ ม่เริ่มต้นรักตัวเอง การรักตัวเอง ก็คือการรู้จักสรรหาเรื่องราวดีๆ มาใส่ชีวิต มองเห็นคุณค่าอันสวยงามของตัวเราเอง เมื่อเรารักตัวเองได้แล้ว ความรักที่เรามีต่อเขา รวมถึงความรักที่เขามีต่อเรา ก็จะถ่องแท้ขึ้น และมีความหมายขึ้นอีก

3 เต็มใ จจะช่วยให้เขาเติบโต และมีความสุข

จูเลีย โรเบิร์ต นักแสดงสาวชื่อดัง เคยพูดไว้ว่า คุณจะรู้ว่ามันคือความรัก ก็ตอนที่คุณอย ากเห็นเขามีความสุข แม้ว่าคุณจะไ ม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้นก็ตาม

หากเรารักใครสักคนจริงๆ เราย่อมอย ากจะทำอะไรดีๆ เพื่อเขา สนับสนุน ให้กำลังใจ พอเห็นเขามีความสุข ในใ จของเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมไปด้วย การรักใครคนหนึ่งนั้น ก็เพื่อทำให้เขามีความสุข ไ ม่ใช่เพิ่มความทุก ข์ให้ และถึงจะมีอุปสร รคผ่านเข้ามา เราก็พร้อมจะจับมือเดินไปพร้อมกับเขา

4 รักษาระยะห่างที่เหมาะสม

หากเรารักอีกฝ่ายด้วยความจริงใ จ เราย่อมพร้อมจะยอมให้เขามีพื้นที่ส่วนตัว ไ ม่เ อาตัวเองไปควบคุมอิสระในชีวิตของเขา คนเราก็เหมือนวงกลมวงหนึ่ง เมื่อได้พบ ได้มาสัมผัสกัน ก็เริ่มจะประสานเป็นเส้นความสัมพันธ์อันแนบแน่น แต่วงกลมทั้งสอง ก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างไว้ให้พอดีด้วย

ห่างเกินไป ก็จะรู้สึกเหงา เย็นชา เหินห่าง ใกล้เกินไป ก็จะกลายเป็นการบีบคั้น กดดัน กล่าวได้ว่า รักแท้ก็คือความเ ชื่อมั่น และยอมมอบอิสระให้กันและกัน

5 ใส่ใ จมิตรภาพ และญาติสนิทของเขา

เมื่อพูดถึงรักแท้ นั่นแปลว่าเรากำลังหมายถึง ความสัมพันธ์ระยะย าว มั นค่อนข้างย ากที่จะทำให้ทุกวันตื่นเต้น วาบหวามในใ จเหมือนตอนแรกรัก เมื่อไรก็ตามที่เรามองว่า เขาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็น่ารักดีนะ เขาก็เหมือนน้องชาย เหมือนพี่ หรืออาจจะเหมือนพ่อ เพราะเราพร้อมจะใช้ชีวิตกับเขาไปอีกย าวๆ เราจึงเริ่มเชื่อมโยงเขาเข้ากับความรู้สึกสนิทสนมไ ม่ต่างกับญาติสนิทได้ นี่คือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคง เมื่อเราเริ่มใส่ใ จมิตรภาพ และห่วงใยผู้คนรอบๆ ตัวเขา อดทนต่ออุปสร รค สนุกสนานกับวันธรรมดา นี่เอง คือรักแท้ ที่จับต้องได้ อีกรูปแบบหนึ่ง