เพราะให้มาก เกินไป ความรัก จึงติดลบ

356

ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทำให้คุณรู้สึกไม่มีความสุข มันทำลา ยคุณค่าของตนเองและทำให้คุณสงสัยในสิ่งที่คุณทำ และที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันอาจเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว บางครั้งคุณอาจต้องการที่จะให้อะไรสักอย่างกับคู่ของคุณ แต่มันอาจไม่ได้อะไรตอบแทน สิ่งนี้อาจมีผลร้า ยกับคุณ

พวกเราต้องการให้คุณตระหนักว่ามีความสัมพันธ์แบบนี้และพย าย ามหลีกเลี่ยงมันซะ

การให้และการ รับแม้คู่รักที่สมบูรณ์แบบก็ไม่ใช่ว่าจะให้และรับเท่าๆกัน จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ ธร รมดาที่ใครบางคนจะต้องการอ้อมกอดและการสนับสนุนทางการเงินเมื่ออีกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่ย ากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

อย่างไรก็ตามมันอาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกฝ่ายทำทุกอย่างให้กับอีกฝ่ายแต่ไม่ให้อะไรตอบแทน หากคุณเป็นคนที่เสี ยสละรักและเอาใจใส่ มันเป็นธร รมชาติของคุณชอบที่จะอยู่เคียงข้างคนรักของคุณเสมอ และอาจเห็นว่าเขาไม่ได้พย าย ามจะตอบแทนคุณเท่าที่คุณต้องการในตอนแรกความช่วยเหลือของคุณอาจได้รับการชื่นชม แต่จากนั้นคู่ของคุณอาจเริ่มชิน และต้องการให้คุณพาพวกเขาออกจากปัญหาที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเอง

คุณรู้สึกรับผิ ดชอบต่อคู่ของคุณและรู้สึกต้องการที่จะช่วยเหลือเขา โดยที่ไม่เห็นวิธีอื่นที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้และมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคุณคิดว่าพวกเขาจะไม่สามารถรับมือได้หากไม่มีคุณ ดังนั้นคุณต้องความรับผิ ดชอบหนักขึ้นเพราะคุณเชื่อมั่นว่าคู่ครองของคุณจะต้องแย่แน่ๆหากไม่มีคุณ และคุณจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นความต้องการของคู่ของคุณต้องมาก่อน คุณใช้เวลามากเกินไปกับปัญหาของคนที่คุณรักและคุณก็ต้องจัดการกับปัญหาส่วนตัวคุณด้วยในเวลาเดียวกันคุณคิดว่าถ้าคุณหยุดการช่วยเหลือคนรักของคุณและถ้าคุณหยุดให้การสนับสนุนพวกเขา พวกเขาอาจจะไม่ต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิต

การเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวสามารถทำร้า ยคุณได้อย่างไรทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อใครบางคนที่คุณใส่ใจอย่างลึกซึ้งก็มีขีดจำกัด ถ้าคุณไม่ได้รับแรงสนับสนุนในทางกลับกัน เพราะหากคุณมัวแต่กังวลเกี่ยวกับความต้องการของคนอื่นอยู่เสมอมันก็เหนื่อยเกินไปสำหรับคุณและนอกเหนือจากนั้นการดูแลเอาใจใส่คนอื่นอย่างต่อเนื่องทำให้คุณไม่สนใจเกี่ยวกับตัวคุณเอง ก็อาจทำให้คุณรักตัวเองน้อยลง และไม่ดูแลหัวใจตัวเอง

เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง มันจะย ากมากหากคุณต้องการจะแยกจากแฟน ของคุณ และคุณอาจไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีพวกเขา อะไรที่คุณทำได้บางทีคุณอาจไม่ได้ตระหนักว่าคุณเป็นผู้ให้และคู่ของคุณก็เป็นคนรับ และคุณอาจไม่รู้ว่าความอ่อนเพลียและความรู้สึกด้านลบของคุณมาจากไหน

วิธีจัดการกับสถานการณ์นี้คือการยอมรับว่าคุณกำลังทำอยู่ จากนั้นคุณควรถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงรู้สึกว่าจำเป็นต้องให้และไม่เคยพูดอะไรเลยแม้ว่าคุณไม่ได้อะไรตอบแทนหากคุณพึ่งจะคบกับใครบางคนคุณควรกำหนดขอบเขตของคุณทันที อย่าทำอะไรเกินตัวก่อนที่คุณจะรู้จักคู่ของคุณดี และก่อนที่คุณจะมั่นใจว่าพวกเขาจะให้การสนับสนุนคุณเหมือนกับที่คุณพร้อมที่จะให้พวกเขาคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองผู้ให้ตลอดเวลาหรือไม่ มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร และคุณจัดการกับมันอย่างไร กรุณาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในเพจ