ความเ ชื่ อ ตั้งแต่สัยโบราณ ขอพ ร ะแม่ธ ร ณีคุ้มครอง ก่ อ น เดินทางจากบ้าน เดินทางปล อ ดภั ย

392

ความเ ชื่ อ ตั้งแต่สัยโบราณ ขอพ ร ะแม่ธรณีคุ้มครอง ก่ อ น เดินทางจากบ้าน เดินทางปลอดภัย

เป็นอีกหนึ่งส า ระประโยชน์ดีๆ สำหรับใคร ที่มีความ เ ชื่ อ ในเรื่อง ความเชื่อโบราณ จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี กับตัวเราเป็นอย่างมาก 

เมื่อได้มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ ณชารีย์ ชินวรสิริวัชร ได้โพสต์เรื่อง ราวความลั บของเหล่าบรรดาทห าร ในสมัยก่อน ว่าจะออกเดินทางจากบ้าน 

แต่ละครั้งพวกเขาหล่านั้น ต้องปฏิบัติตัว อย่างไร โดย ณชารีย์ ชินวรสิริวัชร ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ใจความว่า

 

เคล็ดไม่ลั บ ไ ส ยเ ว ทย์วิทย า จะ เดินทางจากบ้าน ควร บอกกล่าว หยิบดิน ใส่หัว ขอบารมี พ ร ะแม่ธรณีคุ้มครอง โบราณใช้มานาน นับพันปี 

วิธีทำคือ กลั้นใจ หยิบดิน ใส่มือ นิดเดียว ตั้งนะโม ๓ จบ แม่ธรณีเอย อยู่ แล้ว หรือ ยัง แล้วพูดเอง อยู่ ขอฝากตัวข้าพเ จ้ าบ้าง สังขาตังโ ล ก ะวิ ธู ส า รพัดศั ต รูวิน า ศสันติ หยิบดิน ใส่หัว

จบ ท่องทั่วไทย ไปได้รอบโลก อุปเท่ห์ ท่วมหลัง ช้ า ง ตราบใดเท้ายังเหยี ย บ พื้น แม่ธรณี อยู่ ไม่เป็น อั น ต ร า ย นอกบ้าน 

เปรียบมีแม่ ตาม คุ้มครอง แ ค ล้ ว ค ล า ด จาก อั น ต ร า ย ทั้งปวง สิ่งไม่ดีต้องพ่ า ย ผู้ชาย ผู้หญิง ใช้ได้ ไม่มีข้อห้าม ไ ส ยเ วทโบราณ ที่อยู่คู่ไทยมานาน แต่คนมิค่อย เข้าใจความหมาย

สำหรับในเรื่อง ของความเชื่อนั้น เป็นสิ่งที่อยู่ คู่คนไทยมาเนิ่นนาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่คนโบร าณ ยึดมั่นเชื่อถือกันมา โปรดใช้วิจ า รณญา ณในการอ่ า น และรับชมด้วยนะ