น้ำสะอาดเพียง 1 แก้วกับชีวิตที่ดีขึ้น

723

เพียงน้ำสะอาด1แก้วทำบ่อยๆชี วิตดีขึ้นแน่นอน

ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้1ขวดและนำจรดระหว่างคิ้วแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อไปนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบ

นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวา

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวและพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่คงคาพระแม่ธรณี

โปรดมาเป็นทิพย์พย านขออานิสงค์ผลบุญกุศลอัน ใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุล

ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์

ไม่ว่าท่านจะมาจากภพใดชาติใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้

โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดเลยให้กุศลถึงทั่ว

ทุกภพทุกภูมิทุกท่านทุกตัวทุกตนขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

 

หมายเหตุ

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งเพียงอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่บารมียังไม่

มากพอหากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะและนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมากไม่ว่าน้ำจะเหลือมาก

น้อยไหนให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบโดยไม่ให้เหลือเอาไว้