40 วิ ธี ถึ งจะอา ยุ มาก แต่ทำตัวไม่เเ ก่ และ ก็น่ารั กแล้วกัน

665

40 วิ ธี ถึ งจะอา ยุ มาก แต่ทำตัวไม่เเ ก่ และ ก็น่ารั กแล้วกัน

ความสวย ความงาม เรื่องสุ ขภา พ กับผู้หญิงเราเป็นของคู่กันจริงๆนะคะ เราทุกคนต่างก็อย ากดูดี สวยสมวัย น่ารัก ไปอยู่ไหนก็มีแต่คนอย ากเข้าหา ทั้งเพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้าง

ผู้หญิงกับความสวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้ดึงดูด ได้ทุกอย่ าง เชื่อเถอะค่ะ หมั่นดูแลตัวเองต ามนี้ ชีวิตดีแน่นอนจ้าเพราะว่า ในโลกนี้ไม่มีใครอย ากแก่เป็นแน่แท้

หากเรามีวิ ธี ทำตัวไม่ให้แก่ล่ะ คุณเชื่อไหม ว่าวิ ธี เหล่านี้ที่เรากำลังจะบ อ ก สามารถทำได้จริงนะ จิตใจดีขึ้นมากๆอีกด้วย แถมที่สำคัญ สุ ขภา พดีเป็นไหนๆ

1 อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้าน อย่ าใส่ขนต าปลอม

2 อย่ าจีบปากจีบคอ รอบๆ ริมฝีปากจะได้ไม่ย่น

3 อย่ าดัดผม อย่ ายีผม อย่ าฉีดสเปรย์

4 ไม่อ้วนไม่ผอม

5 ไม่เที่ยว ดื่ มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

6 อย่ าหมกมุ่นเรื่องอดีต

7 อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

9 มีความรัก

10 มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิวเนื้อดีพอๆ กับใบหน้า

11 อย่ าสวมสร้อยทอง

12 นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

13 อ อ ก กำลังกายเบาๆ ทุกวัน

14 อย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

15 อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแก้ย ากมาก

16 อย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ย

17 มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

18 อ่า นข่าว ติดต ามข้อมูลข่าวสา รที่ทันสมัย

19 อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่าหัวงู หรือมนุษย์ป้า

20 อย่ าพูดจาซ้ำซาก

21 อย ากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมอ อย ากเต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย ากยิ งปื นให้ไปหัดยิ งปื น

22 เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

23 ทำตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้ง คือแวดล้อมด้วยน้ำ แต่ไม่เปียก แวดล้อมด้วยกิเลสและความชั่วร้ า ยแต่ไม่ทำบาปและไม่ชั่วร้ า ยต ามเขา

24 อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต

25 หลงรักภรรย าหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ต ามจีบกันทุกวัน

26 ใช้เงินเพื่อตัวเอง

27 ดูแลตัวเองดีดี อย่ าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำคัญ

28 อ อ ก งานกลางคืน แต่งตัวสวยมากๆ อาทิตย์ละอย่ างน้อยหนึ่งครั้ง เลื อ ก ดูหนังฟังเพลงรอบค่ำเพื่อบรรย ากาศและแต่งตัวงามๆ ดินเน่อร์และดื่ มเบาๆ ก่อนหรือหลังภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ทเลิก

29 มีอารมณ์ขัน

30 ทำฟั นให้สวยเสมอ สุ ขภาพฟั นต้องดี

31 หัวเราะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

32 หัดปฏิเสธไม่ทำ ไม่ไป ไม่เอา สิ่งที่ไม่ชอบ ไม่อย ากได้ ที่ที่ไม่อย ากไป โดยไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องเกรงใจใคร

33 พูดทะลึ่งบ้าง

34 อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

35 เลื อ ก มีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า

36 เลิกคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแก่

37 หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

38 รู้จักนิ่งและฟังคนอื่นบ้าง

39 ละทิ้งลาภยศสรรเสริญ

40 อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจ ขอให้อ อ ก ห่างและเลิกอยู่ใกล้คนนั้นอีก

เพื่อนๆ เห็นแบบนี้แล้ว ยิ้มให้สวยๆ ดูแลตัวเองแล้วอ อ ก ไปสู่โลกข้างน อ ก กันค่ะ