แม้ชีวิตจะเเ ย่แค่ไหนก็ตาม ขอแค่จงแผ่เม ตตา ก็จะสามาร ถกลั บมาดีได้

491

ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ย ากลำบาก มันเป็นเวลาแห่งผลกรร มไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี

ในช่วงที่กรร มไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด การงานมีปั ญหาการเงินติดขัดอย่ างหนัก บางคนต้องคดีความ

ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดว งดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น

มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรร มนายเว รเอาไว้

เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา

เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสี ยก่อนสมาทานศีล 5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรร มอย่ างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรร มดีมากขึ้น

เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติเป็นมหาบุญกุศล

พิจารณาถึงเกิด แก่ เจ็ บ ตา ยก ารเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย

อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรร มนายเว รที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สัตว์ และเจ้ากรร มนายเว รที่เป็นดว งจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตาม

เพื่อขออโหสิกรร มเขา และให้อโหสิกรร มต่อทุกคน สัตว์ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใดให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันทีทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อยบุญใหญ่ ไหน

ใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากหนักจะเบา จากเบาจะมลายหายไป

กรร มดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทางการลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้บุญเท่านั้uจะพาเราพ้นจากชีวิตที่เเ ย่

จงเลือกทำแต่กรร มดีแพ่เมตตาโปรดสัตว์ ชีวิตก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ