อย่ าเอาควา มรั กข องเรานั้นไ ปผู กไว้กับใคร ยิ่ งเฉ พาะ คนที่ไม่เ ห็นค่ าของเร า

427

มองในมุมของเรา ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวค่ะ ถ้าลิมิตที่รับได้ค่ะ ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ช่วยไม่เป็นไร แต่อย่ าโยนความ ทุ ก ข์ หรือสิ่งแย่ๆไปทำร้า ยคนอื่นแล้วกัน

การให้คนอื่นเป็นฝ่ายยอมตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรหรือคิดอะไร ก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลและคนอื่นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่คิดที่ทำทุกครั้ง แม้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่ชอบสิ่งที่หยิบยื่นให้ก็ตาม การที่คนยอมนั้นไม่ได้แปลว่ากลัว แต่มันเป็นการรักษามิตรภาพ อย่ าลืมว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความหมายนี้

อย่ าเอาความรักของเรานั้นไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพาะ คนที่ไม่เห็นค่าของเรา อย่ ายอมให้ใครมาตราหน้าว่า ความรักของเรานั้นไม่มีราคา อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองต้อง ทุ ก ข์ กับรักแ ย่ ๆ

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้า ยเราซ้ำ ๆ เพียงเพราะเหตุผลว่าเรารักและไว้ใจเขา ต้องทนมาเท่าไรแล้วกับคำว่า ยอมให้อภัย ให้โอกาสอีกครั้ง ความดีเอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้หรอก ความสงสา รเอาชนะคนไม่รักไม่ได้เช่นกัน

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า อย่ าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับความพอใจของคนอื่นอีกเลย ลองถามตัวเอง ว่าวันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง วิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไปหรือเปล่า ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองสะบ้าง ชีวิตเราเอง เราควรหาความสุขให้กับตัวเอง

สังเกตไหมว่า คนที่รักตัวเองเป็นคือ คนที่อยู่ได้อย่ างมีความสุข โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใคร หลาย ๆ คนเดี๋ยวนี้ที่เห็น ทุ ก ข์ กันมาก ๆ เพราะ ยังรักตัวเองไม่เป็น เพราะเอาความรักทั้งหมด ไปทุ่มเทให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรา พอผิ ดหวังมาจึงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็น

คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้ว่า ตัวเองนั้นต้องการอะไร คนที่รักตัวเองเป็น คือคนที่รู้ว่า จะทำยังไง ให้ตัวเองและคนรอบข้างมีแต่ความสุขความสุข คนที่หัวเราะเยอะ ๆ คือคนที่แม้จะมีเรื่องเศร้า เขาก็เลือпจะมองแต่ด้านดี ๆ และด้านอื่นๆของชีวิต

รักตัวเองให้เป็น แล้ววันหนึ่งจะมีคนรักเราอย่ างที่เราเป็น ย ามท้อแท้ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเป็น เตือนตัวเองได้ ในวันที่จะเลือกทำไม่ดี ดึงสติกลับมาได้ด้วยตัวเราเอง หากทำได้ นอกจากจะสุขแล้ว ยังมีแต่คนรัก เกื้อหนุน ไม่มีวัน ทุ ก ข์ ย ากอีกด้วย

เจอคนเห็นแก่ตัวต้องเข้าใจว่า นิสั ยเห็นแก่ตัวมี 2 สาเหตุใหญ่ๆ สาเหตุแรก เป็น สั น ด าน คือ นิสัยที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติมา ถ้าเจอประเภทนี้หนั กหน่อย เจอต้องทำใจ สาเหตุที่ 2 เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในชาตินี้ คือ เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนรอบข้างไม่ดี การเลี้ยงดูไม่ดี

ก็เลยทำให้อาจจะต้องแย่งชิง สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ สั่งสมขึ้นมา แล้วกลายเป็นนิสัยเห็นแก่ตัว

ไม่มีใครทำอะไรแล้วถู กใ จคนทุกๆคนหรอก นี่แหละโลกมนุษย์

เราเองก็เคยโดน ในสิ่งที่เราทำให้ เราคิดว่าดี แต่ถูกแปลความหมายเป็นไม่ดีหรือเห็นแก่ตัว

จนหลังๆ เราทำอะไรแล้วไม่มีใครเดือ ดร้อน แค่นั้นพอ

การที่เราจะไม่ถูกมองว่าเห็นแก่ตัว แล้วต้องทำตามคนอื่นเพียงเพื่อให้คนอื่นยอมรับ

แต่นั้น หมายถึงสิ่งผิ ดเราก็เลือกที่จะทำตามความถูกต้อง

บางครั้ง สิ่งที่คนส่วนใหญ่มอง “อาจไม่ถูกต้องเสมอไป”

คุณเคยดูละครเรื่อง “คำพิพากษา” หรือเปล่า

อย่ าคิดมาก

จะเห็นแก่ตัวหรือไม่ อยู่ที่ทำให้ใครเดือ ดร้อน หรือเปล่า