โชค 12 ปีเกิ ด มาพร้อมกั บบุ ญใหญ่ โชคหลา ยทา ง

919

โชค 12 ปีเกิ ด กำลั งมีบุ ญใหญ่ ได้โชคหลา ยทา ง

มังกร

วันนี้ท่านจะเห็นการแต กร้าวในวงการงาน มีโชคดีในทางการเงินมากกว่าที่คาดหวังไว้ การรับประทานอาหารนอกบ้ านและเที่ยวกลางคืนเป็นภัยแก่ท่านเป็นอย่ างมากการมีปากเสี ยงกับผู้อื่น ท่านเป็นฝ่ายชนะก็จริงแต่จะเสี ยญาติมิตรจำนวนหนึ่ ง

กุมภ์

วันนี้ท่านโชคดีที่ทำงานให้ผู้ใหญ่พอใจได้ แต่อาจมีปั ญห าเล็กน้อยในเรื่องการเงิน เช่นผู้ใหญ่นำเงินในความรับผิ ดชอบไปใช้แล้วไม่ใช้คืน ท่านทำงานทุกเรื่องด้วยความเข้มแข็งเด็ดขา ดเป็นผลดีทุกเรื่อง การเดินทางในที่มืดหรือน้ำท่วมขังไม่ค่อยดีนัก มีปั ญห าหนักใจในเรื่องการเงินและหนี้สิน

มีน

วันนี้ท่านทำอะไรดีๆ หรือได้ของมีค่าที่แปลกประหลาด ถ้านำไปอวดผู้อื่นจะถูกตำหนิ จนเป็นเหตุให้ท่านไม่อย ากได้ของสิ่งนั้นเลยก็ได้ ท่านควรอยู่ในความสงบทุกเรื่อง ไม่ควรสนใจว่าใครจะว่าอะไร ในที่ทำงานมีเรื่องยุ่งย ากเกิดขึ้น โดยท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้

เมษ

วันนี้ท่านมีรายได้ที่สูงมากขึ้นไปกว่าเดิม ได้ผลประโยชน์ต่างๆและได้รับความสบายใจที่ท่านไม่เคยได้รับ แต่เพื่อนฝูงของท่านที่ตัวท่านเองพาเข้าบ้ านนั้นจะเป็นเหตุที่มีปากเสี ยงกับคนรักของท่านได้ง่ายๆ เอกสา รสำคัญต่างๆอาจหายโดยท่านไม่รู้ตัว ควรเก็บรักษาไว้ให้เป็นอย่ างดี

พฤษภ

วันนี้ท่านมีความสุขสบายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ รายได้ประจำวันสูงขึ้น บริวารทำงานด้วยความเข้มแข็งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จะมีการจัดระเบียบในบ้ านเรือนให้เหมาะแก่ความประสงค์ ท่านได้บริวารที่เป็นคนต่างภาษาเพิ่มขึ้น คนโสดจะพบแฟนที่มีรสนิยมตรงกัน จะมีผู้มาช่วย เหลือทำงานกับท่านเป็นอันมาก

เมถุน

วันนี้ท่านมีเรื่องเดือดร้อนรำคาญใจบ่อยมาก คำพูด และกิริย าอาการของท่านที่หวังดีจะถูกมองไปในทางที่ไม่ดี การเดินทางจะพบเหตุต่างๆ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงท่านมักจะจับคนทำได้อย่ างรวดเร็ว ไม่ควรรับคนแปลกหน้า ไว้ในบ้ านท่าน

กรกฎ

วันนี้ท่านได้ลาภจากบริวารที่เป็นบุตรหลาน หรือคนรับใช้ในบ้ าน ได้ข่าวดีจากทางไกล มีปั ญห าที่ต้องแก้ไขในบ้ านเรือน มีผู้เข้ามายุยงให้บริวารของท่านมีเรื่องกันเอง ไม่ควรให้ใครขอยืมเครื่องประดับที่เป็นทองรูปพรรณไปใช้สอย การเข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความหวังดีสักเพียงใด จะทำให้ท่านเดือดร้อนในภายหลัง

สิงห์

วันนี้ท่านจะติดต่อกับผู้ที่มีนิสัยใจคอไม่ปกติ อย่ างที่เรียกกันว่าเป็นคนบ้ าจี้ เขาอาจจะทำไม่ดีกับท่านโดยไม่ได้ตั้งใจ ได้หลักทรัพย์ก้อนหนึ่ งอาจเป็นบ้ านเรือนหรือพันธบัตร ความร่ำรวยของท่านจะปรากฏได้จากการประหยัดอดออมเท่านั้น เพื่อนที่สนิทสนมกันมานานๆ อาจเกิดแ ต กแยกกันเอง ไม่ควรอยู่ใกล้ของร้อนขนาดใหญ่

กันย์

วันนี้ท่านมีโอกาสดีที่จะได้ลาภลอยจำนวนหนึ่ ง การเงินรายได้ประจำวันสูงขึ้น ถ้าท่านไม่นำเงินสดที่ออมได้ไปลงทุนท่านจะไม่ย ากจนลงอิก การติดต่อพูดจาในเรื่องเงินรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ก็เป็นเหตุให้เกิดการมีปากเสี ยงกันได้

ตุลย์

วันนี้ท่านได้รับความสำเร็จในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ การอุดรอยรั่วของค่าใช้จ่ายรายวันเป็นไปด้วยดี ใช้อำนาจอย่ างละมุนละไม เห็นใจในความเดือดร้อนของผู้อื่น อาจมีการเดินทางที่ท่านไม่ประสงค์จะไป หรือบริวารที่อยู่ห่ างไกลออกไปก่อเรื่องเดือดร้อน ทรัพย์สินที่เก็บไว้ไม่เรียบร้อยอาจหายได้

พิจิก

วันนี้ท่านมีพลานามัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับความกระทบกระเทือนจากสิ่งแวดล้อม ร่างกายอ่อนแอมักแพ้อาหาร อากาศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้โดยง่าย บริวารและญาติมิตรช่วย เหลือกิจการต่างๆ อย่ างเต็มที่ ไม่คว รทำกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสายไฟสูง

ธนู

วันนี้ท่านพูดกับใครโดยเฉพาะเรื่องโร คภั ยไข้เจ็ บไม่ค่อยได้ผลดี อาจมีการเดินทางไกลโดยกะทันหัน บริวารมีส่วนที่ช่วยให้ท่านมีรายได้สูงขึ้น ท่านกับผู้ใหญ่ในบ้ านอาจมีปากเสี ยงกันในเรื่องของบริวาร การตกแต่งต่อเติมที่อยู่อาศัยมีอุ ปสรร ค ยังไม่ควรกระทำในระยะนี้ ไม่ควรนำบุตรหลานของผู้อื่นไปเที่ยวไหนไกลๆ