เรีย นรู้ไ ด้ทุ กที่ ไม่มีหยุ ด พ่อขา ยของ ลูก 2 คน นอ นทำการบ้าน รอ

382

วันที่ 8 มกราคม 2562 โลกออนไลน์ได้มีการแช ร์ภาพ ของ คุณ FEELPHOTO

โ ร งเรียนชีวิ ต แต่ละคนก็จะได้เรียนรู้ โ ร งเรียนชีวิ ต แต กต่างกันออกไป อย่ าง เช่น น้อง 2 คนนี้

น้องทั้งคู่ได้มาปู เสื่ อ นอนทำการบ้าน ที่หลังรถเข็นของผู้ปกครอง ( ผู้เป็น พ่ อ)

อยู่บริเวณทางเท้า เข้าห้างสร ร พ สิ นค้ า แห่งหนึ่งกลางกรุง

อย่ า มองว่าดู ดร าม่ า แต่ให้มองสิ่งที่ น่ าสนใจ คือ การใฝ่เรียนของน้อง

มันเป็นภาพนึงที่แสดงให้เห็นว่า “อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้”