อย่ ากลั วการอยู่คนเดีย ว เพราะไ ม่มีใครเคี ยงคู่กั บเราไปได้ ทั้งชีวิ ต

628

อย่ ากลั วการอยู่คนเดีย ว เพราะไ ม่มีใครเคียงคู่กับเราไปได้ทั้งชีวิ ต

เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ เป็นไปได้ด้วยตัวของเราเองเกือบทั้งสิ้น บุคคลอื่นจะมีอิทธิพลกับเราได้ในแค่บางครั้งเท่านั้น เราจะรักตัวเอง อยู่ คนเดียว ให้มีความสุข เพราะหากวันใดวันหนึ่งที่คนข้างๆไม่ได้ใส่ใจคุณเหมือนเดิม ไม่ได้อย ากที่จะเดินร่วมทางกับคุณ ไม่ต้องเสี ยใจไป เพราะต่างฝ่ายต่างเลือกทางเดินเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น ชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน ไม่มีใครที่จะสามารถเดินเคียงข้างคุณไปสุดปลายทาง อย่ าให้คนๆนึงกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตคุณ

1. ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

เพราะทุกสิ่งเปลี่ยนไปทุกเวลานาที อย่ าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขปั ญห าใหม่ๆ คนสองคนรักกัน อาจไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา อย่ าเอาแต่พร่ำเพ้อ อย่ าเอาแต่เรียกร้อง เพราะสิ่งนี้อาจเป็นชนวนที่ทำให้คนสองคนยิ่งมากยิ่งห่าง ยิ่งมายิ่งกลายเป็นคนแปลกหน้า

2. ความซาบซึ้งทดแทนความผูกพันไม่ได้

ไม่ว่าจะเป็นใคร เพื่อนหรือคนแปลกหน้า คุณต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ในใจจะร่ำไห้สะอื้นสักเพียงใด เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีความเห็นแก่ตัว จึงอย่ าไปคาดหวังว่าจะมีใครดีต่อคุณโดยปราศจากเงื่อนไข หากใครคนหนึ่งไม่มีค่าเพียงพอให้คุณถนอม ก็ต้องฝึกปล่อย ฝึกวาง ฝึกทิ้ง

3. หนทางของชีวิตนั้นย าวไกล

จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิม ก็ไม่ต้องเสี ยใจ เพราะทุกคนต่างมีเส้นทางของชีวิตที่ต้องเดินเหมือนกัน ไม่มีใครเดินเคียงคู่คุณไปจนถึงหลายทาง อย่ าให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งกลายเป็นทั้งหมดในชีวิตคุณ คนรู้ใจในวันนี้พรุ่งอาจกลายเป็นแค่เพื่อน เพื่อนวันนี้ปีหน้าอาจกลายเป็นคนแปลกหน้าที่แค่คุ้นเคย

4. อย่ าเลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา

หากอย ากประสบความสำเร็จในระยะย าว จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่ความสามารถ และ หากคุณคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ อย่ าได้น้อยเนื้อต่ำใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่วๆไป

5. ยิ่งยึดติด ยิ่งสูญเสี ย

กำแน่นเท่าใดก็สูญเสี ยมากเท่านั้น เปรียบเหมือนกับการกำทรายในมือ ยิ่งคุณกำแน่นมากเท่าไร ทรายก็ร่วงออกจากมือมากเท่านั้น แต่หากคุณโอบทราบไว้ในอุ้งมืออย่ างถนอม มันก็จะอยู่ในมือคุณได้ไม่ร่วงลงไปไหน เพราะเมื่อใดที่คุณสูญเสี ยไป สิ่งนั้น คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณเจ็ บปวดและเสี ยใจที่สุดก็เป็นได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้นหวัง

6. คนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด

พ่อแม่คือคนที่รักและปรารถนาดีต่อคุณมากที่สุด อย่ าคิดถึงท่านเฉพาะตอนไม่มีเงิน อย่ าคิดว่าในสายตาพ่อแม่คุณยังเป็นเด็ กอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็ถูก(ถูกในมุมของพ่อแม่) แต่ไม่สงสา รพ่อแม่เหรอ ที่มีลูกไม่รู้จักโตสักที