เสริมความเฮง ในปี 2563 ด้วยวิธีตาม ราศี

573

เสริมความเฮง ในปี 2563 ด้วยวิธีตาม ราศี

เคล็ดลับเสริมด วง ปีจอ

ไหว้สักการะขอพรพระแก้วมรกต ด้วยดอกบัวขาว 9 ดอก อ ธิษฐ านขอพรให้เกิ ด ความสำเร็จรุ่งโรจน์ มุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่การงาน การเงิน การลงทุน และต่างประเทศ

เคล็ดลับเสริมด วง ปีกุน

ไหว้ขอพรพระแม่ธรณี อ ธิษฐ านขอพรให้เกิ ด ความมั่งคั่งร่ำร ว ย ครอบครัวมีความสุข ทำบุญออกโรงทาน บริจาคอาหาร เครื่องดื่ มแก่ผู้ย ากไร้ จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับตนเองและครอบครัว

เคล็ดลับเสริมด วง ปีชวด

ไหว้สักการะขอพรจากพระเจ้าตากสินมหาราช อ ธิษฐ านขอพรให้ชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ไปได้ ทำบุญถวายสังฆทานเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ช่าง ลดทอนวิบากก ร รมและโ ร คภัยไข้เจ็ บ ให้ทุเลาเบาบางลงไป

เคล็ดลับเสริมด วง ปีฉลู

ภาระความรับผิ ดชอบมีมาก ควรไปไหว้สักการะขอพรเจ้าแม่กวนอิม ถวายดอกไม้สีขาว น้ำหวาน น้ำอ้อย อาหารเจ เพื่อให้มีลาภผลทางด้านการเงินและครอบครัวอยู่ดีมีสุข สุ ขภา พร่ า งกายแข็งแรง

เคล็ดลับเสริมด วง ปีขาล

ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารมังสวิรัติ ผัก ผลไม้ น้ำดื่ ม เพื่อเป็นการเสริมด วงด้านการงานและการเงิน ไหว้สักการะพระแม่อุมาเทวี อ ธิษฐ านขอพรความสำเร็จ โชคลาภ และให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

เคล็ดลับเสริมด วง ปีเถาะ

ไหว้สักการะขอพระพิฆเนศ ด้วยขนมหวาน แอปเปิล ดอกกุหลาบสีชมพู อ ธิษฐ านขอพรด้านโชคลาภ การเงิน ความสำเร็จ ความรัก ทำบุญถวายโ คม ไ ฟ ตะเกียง เสริมสติปัญญาความสามารถและความสำเร็จให้มากขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วง ปีมะโรง

ทำบุญตักบาตรด้วยอาหารประเภทเส้น วุ้นเส้น ขนมจีน ลอดช่อง ฝอยทอง เสริมด้านโชคลาภการเงินและการ เ สี่ ย ง ด วง ไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณ อ ธิษฐ านขอพรด้านความเจริญ ความมั่นคง โภคทรัพย์ให้เพิ่มพูนมากขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วง ปีมะเส็ง

ทำบุญถวายสังฆทานย ากับพระสงฆ์ที่อาพาธ ทำบุญถวายปัจจัยช่วยเหลือโรงพบาบาลสงฆ์ตามกำลังทรัพย์ ตั้งจิตอ ธิษฐ านขอพรจากหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ขอให้บังเกิ ดสิ่งที่ดีเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

เคล็ดลับเสริมด วง ปีมะเมีย

ไหว้สักการะองค์พญานาคศรีสัตตนาคราช อ ธิษฐ านขอพรความมั่นคง หลักทรัพย์ ความสำเร็จ ทำบุญสงเคราะห์มูลนิธิผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการลดทอนเคราะห์กร รม หนี้สิน สุ ขภา พ และปัญหาครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วง ปีมะแม

ทำบุญสร้างโรงพย าบาล สถาบันการศึกษา มอบทุนการศึกษา จะเป็นการเสริมด วงความสามารถและโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ธุรกิจ และลาภผลที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วง ปีวอก

ทำบุญบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ มูลนิธิกู้ภัยต่าง ลดทอนวิบากกร รมสุ ขภา พและปัญหาที่ติดขัดให้คลี่คลาย ไหว้สักการะขอพรพระสย ามเทวาธิราช ให้ชีวิตรุ่งโรจน์ มีความสว่างสดใสในทางที่เจริญยิ่งขึ้น

เคล็ดลับเสริมด วง ปีระกา

ทำบุญเสริมด วงให้ดีขึ้นด้านความสำเร็จและสมปรารถนา ด้วยการถวายสังฆทานผ้าไตรจีวร ย่าม อาสนะสงฆ์ และไหว้สักการะศาลหลักเมือง ขอพรให้เกิ ดความรู่งเรืองและชีวิตมีความมั่นคงยิ่งขึ้น