วันละ1แก้ว กาแฟดำผสมน้ำมะนาว ได้ผลลัพธ์ที่ดี ต่อสุ ข ภ า พ ร่างกายของคุณ

978

วันละ1แก้ว กาแฟดำผสมน้ำมะนาว ได้ผลลัพธ์ที่ดี ต่อสุ ข ภ า พ ร่างกายของคุณ

กาแฟดำ ผสมเข้ากับ น้ำมะนาว ทำดื่ มวันละ 1 แก้ว อากาเวียนหัว ของคุณที่เป็นอยู่นั้น จะหายได้ดี

ให้ลองทำตาม สูตรนี้ คุณจะได้ผลลัพธ์ ที่ดีต่อสุ ข ภ า พร่ างกายของคุณ

 

อาการไมเกรน เป็นลักษณะ ของผู้ที่มีอาการมึนหัว ป ว ดศีร ษะด้านเดียว มีอาการหน้ามื ดเวี ย นหั ว มีการตอบสนองไ ว มากเป็นพิเศษ

จะเกิดขึ้น เป็นประจำ หากคุณ มีอาการเช่นนี้ เราขอแนะนำ ให้ทำเครื่องดื่ มกาแฟดำ ผ สมกับน้ำมะนาว ดื่ ม 1 แก้ว อาการของคุณ ที่เป็นอยู่นั้น จะหายได้ และยังมีประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ด้วย

 

ประโยชน์ของ กาแฟ ผสมน้ำมะนาว

ในกาแฟ มีส า รชนิดหนึ่ ง ที่เป็นประโยชน์ ที่ชื่อว่า v a s o c o n s t r i c t i v e ที่มีส่วนช่วย ในเรื่องของการ ต้านอาการไมเกรน ที่เป็นอยู่ ได้ดี

ช่วยขย าย ห ล อดโ ล หิ ต คุณสามารถ ลดการป ว ดไมเกรน ได้โดยการ ผสมน้ำมะนาวล งไปปริมาณเล็กน้อย

ทางต่างประเทศ ได้แบ่งอาหาร เป็นหมวดๆ ได้แก่ ร้อน เย็น อุ่น และเย็น ตามธรรมชาติ แล้วแบ่งออกเป็น 5 รสชาติ

คือ เปรี้ยว หวาน เผ็ด เค็ม และขม และกาแฟ มีคุณสมบัติ เป็นเย็นขม เมื่อนำไปคั่ว จะเพิ่มความอุ่น ให้กับร่างกายของเรา

 

ในส่วนของน้ำมะนาวนั้น เป็นความเย็น และมีความเปรี้ยว ได้รสชาติ ของธรรมชาติ เมื่อส่วนผสม 2 อย่ างนี้ นำมารวมกัน

จะช่วยบรรเทา พลังงาน ในตั บซึ่งเป็นต้นเหตุ ของการ มีอาการไมเกรนเกิดขึ้น

 

กาแฟ จะมีหน้าที่เข้าไป ช่วยชำระล้าง ในร่างกายของเรา ลดอาการ ท้อง ผู กและล้างสิ่งสะ ส มตกค้ าง ที่อยู่ด้านใน เพิ่มการไหลเ วียนของถุ ง น้ำ ดีและเป็นการ เพิ่มการดู ดซึ มของอาหารได้ดีด้วย

มะนาว จะช่วยในเรื่อง ของลดความอุ่น ของกาแฟ ทั้งยังทำหน้าที่ ช่วยผลักดัน พลังงานให้กับ ถุ ง น้ำ ดี และตั บในร่างกาย ของเรา ทั้งยังช่วยในเรื่อง ของอาการปวดหัว เ วี ยนหัวได้ จึงเป็นสาเ ห ตุสำคัญที่ใช้ในการ รักษาอาการไมเกรน ที่เกิดขึ้นกับ ร่างกายของเรา ได้นั่นเอง