วันเ กิ ด ร ว ยข้ามปี จะมีแต่ได้กับไ ด้ ชีวิตสบ ายขึ้นทุกวัน

596

วันเ กิ ด ร ว ยข้ามปี จะมีแต่ได้กับไ ด้ ชีวิตสบ ายขึ้นทุกวัน

เราทุกคน ต่างมีเทวดา คุ้มครองรัก ษ า นำพาให้ชีวิตดี จะขึ้นปีใหม่แล้ว สิ่งดีๆ ต ามมา ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้าก ร ร มน าย เ ว ร หมั่นสร้างความดี ชีวิตมีแต่ดีกับดี

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ ที่มียศตำแหน่ง หรือเทพเจ้า ต่างๆ ที่มนุษย์ตั้ง ขึ้น มาต ามค ว า มเ ชื่ อ ของบ ร ร พบุรุษ หรือเท พ ในนิ ย า ยปรัมปราที่ เล่าขาน สืบต่อกันมา

ถึงค ว า ม ม หั ศ จ ร ร ย์ในอิทธิฤ ท ธิ์ อภินิห า รย์ต่าง มนุษย์และเทพเจ้า จอ ม ป ล อ มเหล่านั้นก็ไม่สามารถ ที่จะมีพลัง อำนาจ เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยิ่งใหญ่นี้ได้

 

ร ว ย ข้ามปี คนเกิด วันศุกร์

การงาน ช่วงนี้ ยังราบรื่นอยู่ แต่ต้องคอยควบคุม อารมณ์ให้ได้ ช่วงนี้จะ อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ อาจจะมี การเบลอบ้าง เพราะคาดหวัง มากเกินไป

แต่ก็ไม่ได้หนักหน่ ว ง เท่าที่เดือนผ่านมา ช่วงนี้กำลังจะดีขึ้น อีกรอบ จะได้พักผ่อนเยอะขึ้น และผลงาน ก็เป็นที่ประทับใจ ของผู้ใหญ่ เจ้าน าย แ

ละคุณเอง มีเกณฑ์ได้ เดินทางเ รื่ อ งงาน การเ งิ นของคุณถือว่า เป็นช่วงที่ดี ด ว งดี แบ บสุดๆ คนใกล้ตัว จะพานำโชคมาให้ คุณได้ร่ำร ว ย 

ดูแลเขา ให้ดีๆ ทั้งตอนที่ยังไม่ได้ ทรัพย์และหลังได้ทรัพย์ ถ้าทำได้ คุณจะโชคดีเ รื่ อ งของการเ งิ น ไปเ รื่ อ ยๆ จะมีเ งิ นเข้ามา แบ บไม่ข า ดมือ

และได้จับเ งิ นล้านอ ย่ า งแน่นอน หมั่นดูแลคนใกล้ตัว และครอบครัว ให้ดี แ ช ร์ให้เพื่อนของท่าน ได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง สาธุ สาธุ

 

ร ว ย ข้ามปี คนเกิด วันพุธ

การงาน ในช่วงท้ ายปี 62 นี้ต้องบ อ ก เลยว่า การงานของคุณ ค่อนข้างดีมาก ได้รับงาน หรือหน้าที่ ที่ดีขึ้น และมีคนช่ ว ย เหลือ เกื้อหนุน

ที่สำคัญคุณจะได้ ลองทำงานที่ยังไม่เคยทำ ห รือจะได้ทำสิ่งใหม่ๆ ใครจะเปลี่ยนงาน หรือหางานใหม่ ในช่วงนี้โ อ ก าสดี จังหวะดี งานต่างประเทศยิ่งดี

การเ งิ น ช่วงท้ ายของปี 62 คนที่เกิดวันพุธ ถือว่าค่อนข้างดี เลยละ มีเกณฑ์ที่จะได้ จับ เ งิ นล้านเหมือนคนอื่น เขา หมั่นทำบุญ

ทำทานเยอะๆ โชคลาภของคุ ณ จะมาจากเกจิอาจาร์ยดังแถว ๆ บ้านของคุณ หมั่นทำบุญเข้าไว้ คุณจะได้จับ เ งิ นล้านแน่นอน 

จะได้บ้าน รถใหม่ สมใจหวัง ในไม่ช้าแ ช ร์ให้เพื่อนของท่าน ได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง สาธุ ส าธุจ้า

 

ร ว ย ข้ามปี คนเกิด วันอาทิตย์

การงาน หลังจาก ที่ได้ผ่านม ร สุ มในเ รื่ อ งการงาน ไม่ว่าจะตัวงาน เพื่อนร่วมงาน ที่ผ่านมาเ ห นื่ อ ยมาก ปวดหัวเกี่ยวกับ คนเยอะแยะมากม าย 

เดือนนี้ จะลงตัวมากขึ้น ผู้ใหญ่เกื้อหนุน มากขึ้น ได้พักมากขึ้น บ ร ร ย ากาศ ในการทำงานดีขึ้น งานเป็นไปต าม ที่หวังไว้ แต่ให้ ร ะวั งเ รื่ อ งค ว า มรับผิ ดชอบ ที่เยอะเกินไป 

บางครั้งท่าน จะเป็นคนที่ต้อง สมบูรณ์แบบ ในการทำงาน ให้ร ะวั งจะเครียด การเ งิ น ช่วงท้ ายปี ของคนเกิดวันอาทิตย์ ก็ดีไม่น้อยหน้า วันไหนๆ เหมือนกัน 

สลากที่คุณซื้อไว้ จะส่งผลให้ คุณร่ำร ว ย ขึ้นแบบ ไม่ทันได้ตั้งตัว การทำทานบ่อย ๆ จะส่งผลให้คุณ ในเร็ววันในช่วงท้ ายปี 62 

คุณมีเกณฑ์ ได้จับเ งิ นก้อนอ ย่ า งแน่นอนแ ช ร์ให้เพื่อนของท่าน ได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง ส าธุ ส าธุ