โ บ สถ์วั ดไทย ในออสเตรเ ลี ย อยู่ท่ า มกลางไ ฟป่ าซิดนีย์ แต่กลับคงอยูู่สภ า พเ ดิ ม

402

โบสถ์วัดไทยในออสเตรเลีย อยู่ท่ามกลางไฟป่าซิดนีย์ แต่กลับคงอยูู่สภาพเดิม

จากเ ห ตุการไฟป่า ที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้งานนี้มูลค่า ความเ สี ยหายนั้น ตีเป็นเงิน ไม่ได้เลย

ถือได้ว่า เป็นครั้งยิ่งใหญ่มากๆ ถือได้ว่าเป็นครั้ง ประวัติศ า สตร์ ของประเทศ เลยก็ว่าได้

ทั้งผู้คน ต่างได้รับความเ สี ยหาย บ้านที่อยู่อาศัย ก็ต้องหมดไป กับไฟป่านี้ รวมไปทั้งสัตว์น้อยใหญ่

ต่ างหนีต า ยกันเต็มไปหมด บ้างก็รอด บ้างก็หนีไม่พ้น ทำให้เกิด ความเ สี ยใจกันอย่างมาก สำหรับเห ตุการณ์ ในครั้งนี้

 

ล่าสุดมานี่เอง มีเรื่องที่ ทุกคนนั้น ได้อ่ า นต้องมีต ะ ลึ ง โดยเฉพาะคนไทย ทั้งหลาย จากการรายงาน ผู้สื่อข่าว

โดยการโพสต์ เรื่องราผ่านเฟซบุ๊ก โดยเขานั้น ใช้ชื่อด้วยว่า ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ โดยเขานั้น มีข้อความ และภาพ ร ะบุ ข้อความด้วยว่า

“โบสถ์วัดไทย อยู่ท่ามกลางไฟ ที่ซิดนีย์ แต่ไม่ถูก ไฟอย่างมหัศจรรย์ ขอเท พเทวารักษา บุญคุ้มครอง ตลอดไป”

พร้อมกับ โพสต์ภาพ โบสถ์วัดไทย สร้างจากไม้ ที่ตั้งอยู่กลางป่า ถูกไฟลาม ล้อมเข้ามาเกือบ ถึงตัวโบสถ์ และภาพหลังจาก ที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิ ง ได้ควบคุมเพลิ ง ได้แล้ว

ก็เผยให้เห็น ร่องรอยของการ เผาไหม้ต้นไม้ ในบริเวณโดยรอบ แต่ยังไม่สามารถ ลามมาถึง ตัวโบสถ์ได้ทั้ง ๆ ที่กระแสลม ได้โหมพัด กิ่งไม้ ติดไฟลามเข้ามา อย่างต่อเนื่อง

จึงเชื่อว่า การที่ลมไม่พัด กิ่งไม้ไฟ ตกใส่หลังก็ตาม เจ้าหน้าที่ช่วยดับ ไฟทันมิให้ถึง อาคารวัดก็ตาม

 

อาจเป็นปัจจัย การเรียกว่า บุญรักษา เทพเทวาคุ้มครอง ปกป้องภั ย ตามความเชื่อ ของชาวพุทธ ทั้งนี้ หลังจากที่โพสต์ ดังกล่าวถูกแ ช ร์ ออกไป

ก็มีผู้คนเ ข้ามาแสดงความเห็น เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นเรื่อง ที่น่าอัศจรรย์ พอสมควร

เนื่องจากเ ห ตุไฟป่าในครั้งนี้ มีลมค่อนข้างแร ง จนขน าดสามารถ โหมพัดลาม ข้ามถนนที่เป็นแนว กันไฟได้ แต่กลับลามมา ไม่ถึงโบสถ์ไม้

ซึ่งถือว่า เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี ได้ จนในที่สุด เจ้าหน้าที่ก็สามารถ ควบคุมได้ทัน

 

ขณะที่ บางส่วนกลับมองว่า เรื่องนี้ต้อง ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ดับเพลิงมากกว่า ที่ช่วยดับไฟ ทันก่อนที่ไฟ จะลามมาที่วัด

เพราะเชื่อว่า หากไฟลามเข้าไป มากกว่านี้ ยังไงวัดก็น่าจะ ไหม้อย่างแน่นอน

 

สู้ ๆ นะคะเจ้าหน้าที่ ทุกๆ คน ขอให้ปลอดภัยค่ะ

ขอให้ปลอดภัย สู้สู้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ