ขนส่งเตือน ป้ายทะเบียนซีด ปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาท

431

ขนส่งเตือน ป้ายทะเบียนซีด ปรับสูงสุดไม่เกิน2,000บาท

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขน ส่งทางบก เปิดเผยว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถมีมาตรฐานของกระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีโรงงานผลิต ไม่ได้จ้างเอกชนทำ (ยกเว้นป้ายทะเบียนประมูล) มีเครื่องปั๊มขึ้นรูปเป็นมาตรฐาน ก่อนนำไปเคลือบสีอีกชั้นทำให้สะท้อนแสง ทนต่อการล้าง หรือการลบเลือน แม้ไม่ได้กำหนดอายุของแผ่นป้ายไว้ แต่ก็มีความคงทนอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

กรณีป้ายทะเบียนบางหมวดที่ลายงา โดยเฉพาะในหมวด ฎ กรมการขนส่งเคยประกาศให้นำมาเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะเป็นความบกพร่องของกรมการขนส่งทางบกเอง ส่วนกรณีป้ายทะเบียนสีซีดจาง สามารถมาขอรับใหม่ได้ราคาแผ่นละ 100 บาท หากตกแต่งให้คลาดเคลื่อนเพี้ยนจะมีความตามกฎหมาย มีปรับ 2,000 บาท ส่วนที่มีประชาชนแจ้งว่าทะเบียน หมวด 3กx พบปัญหาสีซีดเร็ว ขอนำข้อมูลไปตรวจสอบก่อนว่าบกพร่องจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ที่ประชาชนตั้งคำถามว่ากรมการขนส่งให้ต่อทะเบียนมาได้อย่างไรนั้น ขอชี้แจงว่าในการต่อทะเบียนรถแต่ละคัน เป็นการต่อเอก ว่าจ่ายภาษีแล้วหรือไม่ ซึ่งเจ้าของรถไม่ได้นำตัวรถมาให้นายทะเบียนดู แต่รถที่อายุเกิน 5 ปีขึ้นไป ก่อนต่อทะเบียนได้จะต้องนำรถไปตรวจสภาพที่ ตรอ. ก่อน

หากแผ่นป้ายทะเบียนสีเลือนลาง เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อติดต่อขอรับป้ายทะเบียนใหม่ หากประชาชนพบเห็นรถที่ป้ายทะเบียนสีซีดจาง สามารถถ่ายรูปและส่งมาได้โดยตรงที่กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและเรียกให้ผู้ครอบครองรถนำรถเข้ามาแสดง