พ ร ะธุดงค์ เดินเท้าเปล่า จากเชียงราย “หลวงตาบุญชื่น” ไม่รับปัจจัย ธุดงค์ถึงนครพนมแล้ว

754

พ ร ะธุดงค์ เดินเท้าเปล่า จากเชียงราย “หลวงตาบุญชื่น” ไม่รับปัจจัย ธุดงค์ถึงนครพนมแล้ว

อีกหนึ่งเรื่องราว ที่ได้รับ ความประทับใจ อย่างมาก จากเรื่องราว ของหลวงตาท่านหนึ่ง ที่มีการแ ช ร์ ลงบนโซเชี ย ล ก่อนหน้านี้

จากกรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้มีการโ พ สต์ภาพ ของพ ร ะธุดงค์ ระบุว่า “ผมกำลัง ขับรถเดินทาง ไปงานที่อำเภอศรีบุญเรือง

มองเห็นหลว งพ่อ อายุประมาณ 70 กว่าปี กำลังเดินเท้าเปล่า มุ่งหน้าจะไป นครพนม ผมขับรถมาถึง หนองบัวลำภู ผมตั ดสิ นใจ ขับรถกลับไป

จะรับขึ้นรถ ไปส่งที่อุดร หล ว งพ่อบอก ไม่ขึ้นรถ ผมถวายปัจจัย หลวงพ่อบอก ไม่รับปัจจัย ผมจะขับรถ ลงเขา ไ ปซื้อน้ำถวาย

หลวงพ่อก็บอก ไม่เป็นทุ กข์หรอกโยม ไปข้างหน้า ก็มีคนถวาย แล้วหลวงพ่อ ก็บอกให้นั่งลง รับพร เอามือลูบหัว ข้างถนน บนภูพาน

หายากนะครับ ที่ จะเจอแบบนี้ ถ้าใครพบเห็น หลวงพ่อ ฝากดูด้วยนะครับ ตอนนี้เดินเท้าเปล่า ลงเขามุ่งหน้า จะผ่านหนองวั วซ อ และปลายทาง จังหวัดนครพนม”

 

เมื่อเร็วๆ นี้ วั นที่ 2 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้เฟซบุ๊ก ที่ใช้ชื่อว่า Parichao Bhikkhu แจ้งข่าวว่า ได้พบกับ พ ร ะธุดงค์ ที่กำลังเป็นข่าวดัง ในโลกโซเ ชี ย ล

ซึ่งก็คือ หลวงต าบุญชื่น ปัญญาวุ ฑโ ฒ ที่ขณะนี้ ท่านได้เดิน ธุดงค์ด้วยเท้าเปล่า มาถึงจังหวัด นครพนม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“จะเป็นเรื่อง บังเอิญ หรือบุญญ าว า ส นาให้มาพบกัน ก็ยากที่จะรู้ได้ ช่วงหัวค่ำ ข้าพเจ้ากำลัง เดินทางไปเจ ริ ญพ ร ะพุท ธ ม น ต์ที่โพนสวรรค์

บังเอิญสายตา เหลือบไปเห็น หล ว ง ต าท่านหนึ่ ง กำลังเดินดุ่ม ๆ อยู่ริมถนน ก็สั่งให้ คนจอดรถ และลงไปดูว่า ท่านจะไปไหน เพราะถ้าไป ทางโพนสวรรค์ ก็จะให้ขึ้นรถ ไปด้วย

แต่พอลง ไปดูแล้ว กลับเป็น หลวงตาชื่น ที่กำลัง เป็นข่าว ทางโชเชียล ท่านเดินธุดงค์ มาถึงเขตอำเภอ โพนสวรรค์แล้ว พอข้าพเจ้า เรียกชื่อท่านว่า หลวงตาชื่น ใช่ไหม

ท่านก็บอกว่า ผมเอง พอท่านเห็น ข้าพเจ้า ท่านก็โผเข้ามากร า บ ต รงนั้นเลย เพราะข้าพเจ้า เคยเป็นพ ร ะอนุ ส า ว นา จารย์ สวดให้ท่าน ตอนบ ว ชใหม่ ๆ

เลยถามกัน พอสมควร ท่านว่าจะไป จำวัดที่ วัดธาตุจำปา คืนนี้ จะเดินถึง บ้านเสาเล้าเลย ญาติโยม ไม่ต้องเป็นห่วงนะ หลวงตา ท่านปลอดภั ย และเดินทาง ถึงภูมิลำเนาแล้ว สาธุ ๆ ๆ ๆ ขอให้หลวงตา เจริญในธรรม”