หลายคนไม่เคยรู้ เวลาทำบุญ อ ธิษฐ านแบบนี้ถึงจะส่งผลดีแก่ตัวเรา เชื่อว่าคนไทยหลาย คนนั้นคงจะชอบการไปทำบุญ ตามสถานที่ต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะไปขอพรเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งความรักเ รื่ อ งสุ ขภ า พ แต่จริง แล้วคุณรู้มั้ยว่าการ ไปทำบุญนั้นเราจะต้องอธิฐานแบบไหนถึวจะดี กับตัวเราวันนี้ จะมาบอก วิธีการอ ธิษฐ าน เวลาไปทำบุญ กันว่าจะต้องทำอย่างไร   คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญหลาย คน คงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่าอ ธิษฐ...
สามประโยคนี้สั้นๆ สิ่งร้ า ยๆ คุณไ ส ย สิ่งไม่ดี จะแพ้พ่าย เรื่องเล่า ของ สมเด็จพ ร ะพุฒาจารย์โต  จำให้แม่น คุณไ ส ยแพ้ สามประโยคสั้น สมเด็จพ ร ะพุฒาจารย์โต พรหมรังษี กล่าวไว้  "อาตมาได้เห็นอานิสงส์ ของการสวดมนต ร์ ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมา ได้ออกเดินธุดงค์ ในป่าเป็นเวลา 15 ปี โดยอาศัยอยู่ ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่ อยู่ใกล้ชายแดน ของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วย สิ งส าร...
เพียงน้ำสะอาด1แก้วทำบ่อยๆชี วิตดีขึ้นแน่นอน ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้1ขวดและนำจรดระหว่างคิ้วแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อไปนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบ นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวา บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวและพร้อมน้ำสะอาดหนึ่งแก้ว ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่คงคาพระแม่ธรณี โปรดมาเป็นทิพย์พย านขออานิสงค์ผลบุญกุศลอัน ใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์ ไม่ว่าท่านจะมาจากภพใดชาติใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดเลยให้กุศลถึงทั่ว ทุกภพทุกภูมิทุกท่านทุกตัวทุกตนขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าว โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ   หมายเหตุ ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบนให้เทน้ำลงดินตลอดให้จบคำกรวดน้ำ การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งเพียงอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่บารมียังไม่ มากพอหากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะและนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมากไม่ว่าน้ำจะเหลือมาก น้อยไหนให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบโดยไม่ให้เหลือเอาไว้
เหรียญครุฑ ปี ๑๗ สรรพคุณล้นเหลือ ใครมีให้พกติดตัว เป็นมงคลอย่างยิ่ง หากคุณกำลังหา เครื่องรางของข ลั ง พกติดตัวเพื่อความ สิริมงคลแก่ชีวิต วันนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่นิยมกันมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาแนะนำ  นั่นก็คือ เหรียญบาทพญาครุฑ ปี ๑๗ โดยเชื่อกันว่า พญาครุฑ มีอำนาจ ป้องกันภู ตผีปี ศ าจ สิ่งลี้ลับต่าง รวมถึงเป็นสื่อนำ ความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์ มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน และอื่น อีกมากมาย ดังนี้ อำนาจพญาค รุ ฑ สิทธิอำนาจพญ าค รุ ฑสัตว์กายสิทธิ์...
ค า ถ าล้างก ร ร ม พ ร ะคาถาของ หลวงปู่ปาน วัดบางน ม โ ค บทกรวดน้ำ และ วิธีตั ดก ร ร ม หลวงปู่ปาน วัดบางน มโ ค คาถาล้างกร รม (ให้ตั้งนะโม 3 จบ) พุทโธ อะระหัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ อะระหัง กัมมะโตเมตัง กัมมะภันทะนัง ชีวิตตังให้ ไปจุติ ให้ทุกชีวิตทุกวิ ญญ าณจงไปผุ ดไปเกิด...
บวกแต้มบุญให้ตัวเอง ไม่ต้องพึ่งคนอื่น 16 วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเอง ไม่ต้องไปวัดก็ทำบุญได้ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา 1. เมื่อทราบว่าใครเดื อ ด ร้อนเรื่องใด ๆ ก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ให้ทำตามกำลัง ความสาม า รถของเรา ที่เราพอทำได้ และเราต้องไม่ลำบา ก ด้วยนะ เช่น ช่วยคนแก่ให้ข้ามถนน, ให้เงินคนที่ไม่มีเงินกินข้าว อย่างนี้ เป็นต้น 2. พูดคุย หรือ สั่งสอนเรื่องธรรมะ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพระธรรมแก่กัน จะช่วยให้รอบรู้มากขึ้น 3. ทำบุญกับพระสงฆ์ที่พบระหว่างการเดินทาง เช่น เมื่อพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถ อยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก็อาจะไปบอกท่านว่า เราต้องการทำบุญ เนื่องจาก ไม่มีเวลาจะไปวัด อาจจะขอขับรถไปส่งท่าน ณ จุดมุ่งหมาย หรือ อาจถวาย ผ้าไตร, ผ้าจีวร...
หลวงปู่นรสิงห์ กิตติสาโร ล ะสั งข า รแล้ว เ ท พเ จ้ าแห่ งลุ่ มแ ม่ น้ำโ ข ง ผู้ส ร้ า ง 315 วั ด วันนี้จะพาทุกคน มาศึกษาเรื่องเล่า ประ วั ติ ศา สตร์ตำน า น อ ภิ นิ ห า รพ...
สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้ จะพาไปรู้จักกับพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ห มู่ ๕ บ้านดงดิบ ตำบลห้วยย าง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม มาตั้งแต่ในปี ๒๕๕๓ โดเปิดสอนทั้งมัธยมต้นจ นถึงมัธยมปลาย โรงเรียนศรีแสงธรรม ไม่ได้สอนแ ค่พื้นฐานเ รื่ อ งการอ่ า น เขียน เพื่อทำข้อสอบเท่านั้น แต่สอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะอื่นอื่นทั้งด้านสังคม วิทย าศาสตร์ เทคโนโลยี ช่วยสร้างประเทศชาติให้เข้มแข็งอีกด้วย ย้อนกลับไปเมื่อครั้งจะก่อตั้งโรงเรียนขึ้นมา พระอาจารย์ได้ตั ดสินใจขายบ้านตัวเอง เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนที่ยังไม่เสร็จ เมื่อโรงเรียนเสร็จ โรงเรียนแห่งนี้ยังสอนเด็ กเด็...
หลวงพ่อจรัญท่านบอกไว้ ใส่บาตร ถูกวิธี จะช่วยลดกรร ม ตัดเวร ชีวิตจะไม่ตกอับ หลายคนพอดว งตก ชีวิตแย่ก็ไปไหว้พระ ไปอาบน้ำมนต์ อาจจะดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้าง แต่วิธีนี้ชีวิตไม่มีตกต่ำแน่นอน 1. แนะนำก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ให้ขอขมากรร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรร ม ต่อเจ้ากรร มนายเวร ศั ตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรร ม ให้ขา ดจากกัน 2. หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้งให้ตั้ง นะโม...
ค าถ าหลวงพ่อกบ คาถาโบราณ เรียกเงินทอง จากวัดเขาส าริกา จังหวัดลพบุรี สำหรับใครหลายคน คงอาจจะเคยรู้จักกันมาบ้าง ในเรื่องของ คาถาโบราณ กับ หลวงพ่อกบ พ ร ะภิ ก ษุ ส งฆ์ที่ พุ ท ธ ศ า ส นิกชนทั่วไป ให้ความเคารพ ด้วยปฏิปทาอันแปลกประห ล าด ของหลวงพ่อกบ รวมทั้งปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อกบ ซึ่งเป็นปราก ฏ กา รณ์ ที่น่าฉงน  และไม่สามารถ...
error: Content is protected !!