ทำบุญง่ายๆ ด้วยตัวเองทำอย่างไรจะได้บุญ อนุโมทนาสาธุ เชื่อว่าหลายคน คงเคยมีคำถามว่า ทำบุญอย่างไร ถึงจะถูกต้อง และได้ผลบุญ มากที่สุด จนในบางครั้ง เกิดความกังวล หรือไม่สบายใจ ว่าการที่ทำบุญไปนั้น ตัวเองจะได้รับ ผลบุญไหม ผลบุญจะส่ง ถึงตัวเองไหม โดยที่ในความเป็นจริงแล้ว การทำบุญ คือ การให้ หรือการเป็นผู้ให้ โดยเราสามารถ ให้ความรัก ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ การให้อภัย ก็ถือว่าเป็น การทำบุญแล้ว ​ เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีปัจจัย หรือข้อจำกัด หลายอย่างที่ทำให้ หลายๆ คนอาจจะไม่ค่อย มีเวลาไปเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตรกัน บวกกับความเข้าใจผิ...
ความยึดติด ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง คือ สาเหตุหลักที่ทำให้คนเรามีความทุ กข์ใจ ยึดติดเรื่องอะไรบ้าง ก็ ยึดติดเรื่องราวในอดีต เช่น ความสูญเสี ยในอดีต โดยเฉพาะสูญเ สียของรัก สูญเสี ยคนรัก รวมไปถึงความเ จ็ บปวดรวดร้าวที่ถูกกระทำโดยใครบางคน ที่จริงมันผ่านไปนานแล้ว แต่พอยึดเอาไว้ที่ใจ ไม่ยอมปล่อยวาง ก็เลยทุกข์ เ จ็ บปวดโกรธแค้น เสี ยดาย อาลัย ถ้าไม่ทุกข์เพราะยึดในอดีต ก็กังวลกับอนาคต เหตุร้ า ยยังไม่เกิดขึ้น แต่ก็กังวลหรือตีตนไปก่อนไข้เสี ยแล้ว บางทีก็นึกถึงอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า บางคน เจ็...
สวยงดงาม วัดเนรมิตวิปัสสนา เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งตระหง่านบนเนินเขา หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของทางบ้านเรานั้น คงจะหนีไม่พ้นกับสถานที่วัดวาอาราม ที่ทั้งมีความสวยงาม ท่องเที่ยวตามแบบธรรมชาติ ท่องเที่ยวทางศาสนามีหลักคำสอนและความเชื่อ เรียกได้ว่าเป็นวัดที่งดงามมากจริงๆ ต้องไปสักครั้งในชีวิตนี้ วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ในอำเภด่านซ้าย จังหวัดเลย วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพ ระธาตุศรีสองรัก เพียงเล็กน้อย พ ระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง และมีพ ระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่างวิจิตรงดงามตามศิลปะภาคกลาง มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไท ย เกิดจากจินตน าการสร้างสรรค์ออกแบบ โดยพ ระและเณร มีภาพจิตรกร ร มที่สวยงามประดับอยู่โดยรอบ มีพ ระพุทธชินราชจำลองเป็นพ ระประธาน และมี หุ่นผึ้งของหลว งพ่อพ ระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดและได้มรณภาพแล้ว บริเวณพื้นที่โดยรอบมี...
เข้าพรรษานี้ทำบุญด้วยอะไร จะช่วยเสริมให้ชีวิตรุ่งเรือง รวมของทำบุญวันเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษาในปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พุทธศาสนิกชน ล้วนเดินทางไปทำบุญ เสริมสิริมงคล ให้กับชีวิต สำหรับการทำบุญ วันเข้าพรรษานั้น ขึ้นอยู่กับความศรัทธา ว่าจะทำบุญด้วยวิธีไหน  แต่วิธีหนึ่ง ที่นิยมกันไม่น้อย คือ การทำบุญด้วยแสงสว่าง เพราะเชื่อกันว่า จะทำให้ชีวิตของผู้ทำบุญนั้น สว่างไสว อุดมไปด้วย ลาภยศ ว่าแต่มีของประเภทใดบ้าง ที่สามารถนำไปทำบุญ เพิ่มความเรืองรองแห่งชีวิต   1. เทียนพรรษา หลอดไฟ โคมไฟ ไฟฉาย  สิ่งเหล่านี้ เป็นแหล่งให้แสงสว่าง ซึ่งแสงสว่าง ประดุจปัญญา และจะนำมา ซึ่งลาภยศต่างๆ   2. เติมน้ำมันตะเกียง เป็นหนึ่งในรูปแบบ การทำบุญ ที่แฝงความหมาย ว่าการเติมน้ำมัน...
วิธีการบูชา ศา ลพระภูมิ เจ้าที่ ไหว้ให้ถูกแล้วจะเห็นผลทันต าเลย ศา ลพ ระภูมิ เจ้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ พิธี ความเชื่ อของศา สนาซึ่งมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำความดีสร้างแต่สิ่งดีๆ แต่ก่อนที่ตัวท่านจะตั้งศา ลพ ระภูมิไว้ในบ้านควรที่จะดูเอาไว้ ถึงขั้นตอนและวิธีในการตั้งศา ลให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำวิธีเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลสูงสุด พ ระคาถาขอขมาพ ระภูมิ อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง. สวด นะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาขอขมาพระภูมิ เพื่อขอทำความสะอาดศา ลหรือเปลี่ยนสิ่งของที่ชำรุ ด แต กหั ก คาถาบูชาพ ระภูมิ ยัสสามุสสะระเณนาปิ...
ละทางโลกสู่ทางธรรม มหาเศรษฐีพันล้าน บวชเดินตามธรรมะของพ ร ะพุทธเจ้า ที่วัดทุรกันดาร ร่วมกันอนุโมทนา เป็นข่าวดี อีกหนึ่งเรื่องราว ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับท่าน ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เจ้าของห้างชื่อดัง ที่ได้หันหลัง ให้ทางโลก ละทิ้งทรัพย์สมบัติ มากมาย เพื่อบวชเป็นพ ร ะภิกษุ ในวัดที่กันดาร ต้องดูแลทุกอย่าง ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง   หากมองย้อนไป เขาเคยมีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น บ้านหลังใหญ่ บริวาร เงินทองมากมาย แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีนั้น หาใช่ความสุขแท้จริงไม่ ธรรมมะของพ ร ะพุทธเจ้าต่างหาก คือ ความสุขที่แท้จริง และบริสุทธิ์ และมีธุรกิจมากมาย...
หลว งพ่อจรัญท่านชี้แนะ ให้พบหนทางสว่างแบบถูกวิธี ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอ บางคนสงสัยว่าทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่สุขสบาย นั่นเป็นเพราะด วงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราได้มีคำชี้แนะคำแนะนำจากหลว งพ่อจรัญ ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ ให้ลองทำในเวลาที่ด วงตกหรือด วงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ลองทำตามแบบนี้ดู ก่อนที่จะใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้งขอขมา โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้ากรร มนายเวรศัต รูทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรร มให้ขา ดจากกัน แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวา ยแด่พร ะสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พ ระองค์ ขอให้ทุกพ ระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ และขออุทิศให้เจ้ากรร มนายเว รทุกภพทุกชาติ (เช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน) ทุกภ พทุกชาติ...
ฝึกให้ตนเองเป็นคนสบายๆ หมายความว่า อย่าไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงมีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบมีจริง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม หัดเว้นที่วางไว้ให้ความผิ ดพลาดบ้าง ทุ กอย่างไม่จำเป็นต้องไ ร้ที่ติ การผิ ดบ้างถูกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพียงแต่เราต้องรู้จักปรับปรุงตนเอง ไม่ให้ผิ ดพลาดบ่อยๆ ซ้ำๆ ซากๆ ฝึกเป็นคนสบายๆ อย่ายึดติดความสมบูรณ์แบบ ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้ หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากอย่าปล่อยให้จิตใจวนไปวนมากับความรู้สึกของตัวเอง เหมือนจมอยู่ในอ่างลองเปิดตามองไปรอบๆ แล้วมองให้เห็นว่า คนบนโลกนี้มีมากมายแค่ไหนตัวเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของโลก ดังนั้น ก็อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนัก ทุ กข์บ้าง ผิ ดบ้าง เรื่องธรรมดา ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมชาติว่า อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า...
แป้งใสและนุ่มมากๆ "สูตรทำขนมชั้น" ทำกินเองก็อร่อย ทำขายก็กำไรดี ขนมชั้น เป็นหนึ่งใน ขนมทานเล่น ที่หลายคนชื่นชอบ แป้งใสนุ่ม มีความหนึบ มีความหอม และรสชาติก็อร่อย ยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลิน เราจะเห็น ขายได้ตามท้องตลาดทั่วไป แต่เจ้าขนมชั้นนี้เขาว่า 190 กิโลแคลลอรี่ ต่อชิ้น ซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้ เราไม่ได้ตัวเปล่า แต่เรามีสูตร ในการทำขนมชั้น แบบฉบับง่ายๆ ที่สามารถทำทาน ในครอบครัว หรือทำขายสร้างอาชีพเสริมได้ เรามาดู ขั้นตอนในการทำกันเลย   ส่วมผสมที่ต้อเตรียม 1. แป้งท้าว 200 กรัม 2. แป้งมัน 100 กรัม 3. แป้งข้าวจ้าว 120 กรัม 4. หัวกะทิ 900...
การที่คนเราได้เจอกัน บ่อยครั้งอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โดย ครูบา บุญชุ่ม ญาณสํวโร ในโลกนี้ มีคนนับล้าน แต่ทำไมเรา ถึงได้มาพบเจอกัน ความบังเอิญหากแต่ ในทาง พุ ท ธ ศ า ส น า ไม่มีคำว่าบังเอิญ ทุกสิ่งที่เกิด ล้วนมีเหตุทั้งสิ้น และไม่ใช่แค่ การพบเจอเนื้อคู่ หากแต่การพบเจอกัน ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ครู ลูกศิษย์ สามี ภรรย า ล้วนมี ก...
error: Content is protected !!