เวลาทำบุญควรอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลตามที่ต้องการ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภา พแข็งแรง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง  แต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมาก หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้น ๆ ไปเลยว่า ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุก ข์ เพราะคำว่า ความดี ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุขภา พดี มียศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรักและเมตตา  ส่วน ไม่มีความทุกข์ นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่ าง ไม่มีทุกข์ ไม่มีโร คภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศั ตรู ฯลฯ และที่สำคัญก็คือ การได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดี เงินนั้นก็อาจถูกนำไปเล่นการพนั น นำไปซื้อย าเสพติด...
ทำแล้วดีกับตัวเรา สวดบทกรว ดน้ำแก่ เทวดาประจำตั ว ชีวิตต กต่ำ ทำบุญไม่ขึ้น ในการบทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว (ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น) เป็นการเปิดทาง และช่วยแก้ไขปั ญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา...
คนโดยทั่วไปมักจะมีความ เชื่อในสถานที่สำคัญต่างๆ เชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทาง คอยปกปักรั ก ษ าคุ้มครอง ใครก็ตามที่เข้าอยู่จะต้องให้ความเคารพนับถือ อย่ างเช่นการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เราจะเห็นกันอยู่เป็นประจำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะเล็กจะใหญ่ จะมือหนึ่งหรือมือสองก็ตาม ขอเพียงทำแค่ตามกำลังทรัพย์ที่มีก็พอไม่ต้องมากมาย มีพิธีเล็กๆ น้อยๆเพื่อเป็นการกล่าวขอขมา เพื่อที่จะทำให้ชีวิตไม่ติ ดขัด ทำดูก็ไม่เ สียหายสิ่งของที่ต้องเตรียมเข้าบ้านใหม่ครั้งแรก 1 หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง กะ ปิ น้ำปลา น้ำตาลทราย เกลือ คือ ข้าวปลาอาหารมีกินมีใช้ 2 เ งิ นแ บ งค์ 900 บาท เ งิ นเหรียญอีก 99...
ประวัติศาสตร์ตำนาน อภินิหารพระเกจิ ความลี้ลับ ไสยศาสตร์ เพราะในประเทศไทยของเรานั้น ต่างก็มีจุดเด่นทางความเชื่อและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาแหล่งรวมประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมาก เราจึงนำมาให้อ่า นเพื่อศึกษากัน หากกล่าวถึง หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก หลวงพ่ออี๋มีความชำนาญในด้านสมถะวิปัสสนาธุระมากคือ คล่องแคล่วในการเข้าใน ออกนอก และในการพักจิตอยู่เป็นกสิณ และในธรรมารมณ์ตามปรารถนา จะเรียกว่า มีวสีภาพก็ควร เพราะเมื่อท่านปรารถนาจะสำรวมจิตแล้ว ไม่มีอะไรมาขัดขวางทางเดินภายในของท่านได้ เป็นการเข้าออกได้เรียบร้อยตามประสงค์ มีตำนานเรื่องเล่าอยู่ว่า หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ ท่านพระครูศรีสัตคุณ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออี๋ รุ่นสุดท้าย ท่านได้เล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนนี้นะโยม ชาวบ้านแถวสัตหีบนี่ ก็คือบ้านป่าที่อาศัยชายทะเล มีอาชีพการจับป่าเป็นหลักเท่านั้นแหละ ไร่สวนก็ปลูกไว้กินเอง ถนนหนทางก็มีทางเกวียน และทางเกวียนนั้นไปมาก็ลำบากมาก เพราะเป็นป่าดงพงไพร มีต้นไม้ใหญ่สูงๆ ทั้งนั้น ต้นย าง...
คนมีวาสนา บารมีล้น คนที่มีบุญ จะมีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัว บุญ คือ สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิต ใ จ แล้วทำให้จิตใจใส สะ อาด ปรา ศ จากความเศร้าหมอ ง ขุ่น มัว ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากก า ร ที่ใจได้เพื่อนคิดที่ดีคื อ พ ร ะ ธรรม  ทำให้เลือ ก เ ฉ พ าะสิ่งที่ดี ที่ถูกที่ควร ที่เป็นประโยช น์ แ ล้ ว พูด ดีทำดีตามที่คิดนั้น   บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่...
เมื่อไม่นานมานี้ ข่าวช่องวัน รายงานว่า ที่สำนักสงฆ์วัดป่าพุทธอุทย าน หมู่ 2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีรายงานว่า พระสุวัฒน์ สุวฒฺธนโน อายุ 63 พรรษา เจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้ ทำการขังตัวเองไว้ภายในเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา นานถึง 37 วัน โดยปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษฏ์ คือ ไม่พูด ปิดวาจา ไม่ฉันอาหาร ไม่รับน้ำปานะ ไม่สรงน้ำ ไม่เข้าห้องน้ำ สร้างความเป็นห่วงให้ชาวบ้านที่พบเห็น โดย ผู้สื่อข่าว เดินทางไปตรวจสอบที่สำนักสงฆ์ดังกล่าว ก็พบว่า พระสุวัฒน์ ซึ่งอยู่ในท่านั่งกร รมฐาน บนธรรมมาศ ในเจดีย์...
เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่หลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอย ากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติ คือ มงคล 38 ประการ มงคลที่ท่านพูดถึงบ่อย นั่นคือ สัมมาวาจาชอบ คือ พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล ท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรร มทางวาจา เพราะรรมนี้สร้างได้ง่าย แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรร ม เมื่อส่งผลจะร้า ยแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมาก บางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่น จ นเป็นเหตุถึงโกรธเ ก ลี ย ด กันชั่ วชีวิตก็มี บางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำ ก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปี คนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือทะเล าะกันจ นไปถึงฆ่-ากันต.า.ยก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละ มีเ รื่ อ ง เ ดื...
ท่อ งบทสวดมนต์สั้ นๆทุกวัน แต่นำพาโช คดี ตลอ ดทั้งวัน เขาว่ากันว่าคนเรานั้นไม่ต้องหันพึ่งโชคอยู่เสมอไป เพราะการสวดมนต์จะทำให้เทวดาปกปักและคุ้มครอง จะนำพาความโชคดีมาสู่ผู้ที่ปฏิบัติ จะเป็นการช่วยหนุนนำด ว งชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไป มีสติมีสมาธิ มีสิ่งที่ดีเข้ามาหาในตัวของผู้ปฏิบัติ การสวดมนต์และการหมั่นความดีนั้นจะช่วยทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) , สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ...
คำสอน หลวงปู่ขาว อย่ามัวแต่อิจฉาคนอื่น ถ้าอย ากมีชีวิตเจริญก้าวหน้า หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหน องบัวลำภู เป็นพ ร ะภิกษุคณะธรรม ยุติ นิก าย  ที่ได้รับความเ ค า รพนับถือจากพุ ท ธศ า สนิกชนในฐานะ พร ะนักปฏิบัติวิปัสสนากร ร มฐาน สายของพ ร ะอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  แม้ท่านจะละสัง ข า รไปกว่า 30 ปีแล้ว หากแต่ คำสอน หลวงปู่ขาว ยังคงอยู่ในความทรงจำ  สร้างศรัทธา...
เมื่อรู้สึกว่าชีวิตตกต่ำ ทำอะไรก็ติดขัด การเงินมีปัญหา แนะนำ หลวงปู่ทวด มีทางออก หล วงปู่ทวด เป็นพร ะมหาเถระผู้ทรงอภิ ญญาที่รู้จัก กั นดีในประเทศไทย ประวั ติที่ ผยแพ ร่กล่าวว่าท่าน เป็นพ ร ะเกจิ อาจารย์รูป สำคั ญในสมัยกรุง ศ รีอยุ ธย า ผู้ที่ศรัท ธาในหล วงปู่ทวด เชื่อกันว่าพ ร ะเครื่ องที่สร้างเนื่ องด้ว ยท่ านจะมีอา นุภ า พสิ่งศัก ดิ์ สิทธิ์คุ้มครอง  ผู้มีพ...
error: Content is protected !!