หลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐิน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จึงถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่องอานิสงส์การทอดกฐิน การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น ถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมคว รทำเป็นอย่ างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอย ากให้มีวาสนาดี เงินทองคล่องมือ ไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกันอย่ างน้อย 3 ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือกรร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึง เป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้ จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาท...
เชื่อว่านอกจากมุกตลกหลวงปู่เค็ม วัดเขาอีโต้ขว้างเป็ดเหยียบกองไฟ ใครหลายคนคงเคยได้ยินตำนานของหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้เหยียบน้ำทะเลจืดกันมาบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่ารูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง 9.9 เมตร สูงถึง 11.5 เมตร เมื่อเห็นครั้งแรกเราก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย ราวกับอยู่ในร่มโพธิ์ร่มไทรของหลวงปู่ทวดท่าน ที่กำลังเฝ้ามองและให้ความสงบร่มเย็นกับเราเมื่ออยู่ในวัดห้วยมงคลนี้ เดิมวัดนี้ชื่อ วัดห้วยคต แต่ได้รับพระราชทานนามใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และได้ใช้ชื่อว่า วัดห้วยมงคล เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเลื่อมใสในเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวด ซึ่งพุทธศาสนิกชนภาคใต้ให้เคารพนับถือมานาน จึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยกันจนสามารถสร้างประติมาก รร มองค์จำลองหลวงปู่ทวดซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร และเททองหล่อองค์หลวงปู่ทวด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ในช่วงวันแม่แห่งชาติของทุกๆ ปี จะมีงานทอดผ้าป่าสามัคคีห่มผ้าหลวงปู่ทวด โดยมีนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาร่วมบุญห่มผ้าขนาดความกว้าง...
"หลวงพ่อสมหวัง" แห่งนครชัยศรี ขออะไรก็สำเร็จ สมหวังทุกประการ วัดดัง พ ร ะพุ ท ธรูปศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่กำลังเป็นที่ พูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือ วัดกลางบางพ ร  นครชัยศรี หากพูดถึง ชื่อวัดอาจจะยัง ไ ม่คุ้นหูนัก แต่ถ้าเอ่ยถึง หลวงพ่อสมหวัง พ ร ะพุ ท ธ รูปศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแ...
หลวงพ่อจรัญแนะนำวิธีลดกรร ม ด้วยวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธี พร้อมอธิษฐานให้รวยทันตาเห็น ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากรร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมากรร ม ต่อเจ้ากรร มนายเวร ศั ตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรร ม ให้ขา ดจากกัน หลังใส่บาตรเสร็จ ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5...
ผลบุญอานิสงก์ ของการถวายน้ำ เวลาทำบุญนั้นเราจะหาของถวายแต่ละอย่างก็ต้องเลือกให้ดี เพราะหากถวายอะไรที่ไม่ดีแทนที่จะได้ บุ ญ กลับได้ บา ปแทนแบบที่เราไม่รู้ตัวเลย และหนึ่งในของถวายพระที่ทำให้ได้อานิสงส์เยอะ คือการถวายน้ำดื่ ม และพ ระ สัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำเอาไว้ด้วยว่า คนเรานั้นหากข า ดอาหาร 7 วันถึงจะ ต า ย แต่ถ้าขา ดน้ำ 3 วัน ก็ ต า ย แล้ว ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ การถวายน้ำ สำคัญมาก ต่อพ ร ะภิ กษุ สง ฆ์ และหากศึกษาจากอรรกถาขุท ท...
บูชาเทวดา ประจำตัว ยังไง ให้รวย ให้ท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และ นำจรด ระหว่างคิ้ว กล่าวคำอ ธิษ ฐานจิต ดังต่อไปนี้นะคะ นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะ ระ หะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง 5 พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเ ป็ นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ...
อยู่เมืองไหนก็ไปไหว้ ขั้นตอนการไหว้ศาลหลักเมือง ไหว้ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆ ก็รู้จัก และสามารถไป เคารพสักการะ บูชากันได้ เนื่องจาก มีอยู่แทบ ทั่วทุกจังหวัด ใครอยู่ใกล้ ศาลหลักเมือง จังหวัดไหน ก็ไปไหว้ ที่จังหวัดนั้นๆ ได้เลย  แต่เชื่อว่า หลายๆ คนที่ไปไหว้ ศาลหลักเมือง อาจจะยังไม่ทราบ ถึงรายละเอียด เบื้องลึกของการ ไหว้ได้ดีนัก ดังนั้น จะขอนำเสนอ วิธีการไหว้ และข้อดีของการ ไ หว้ศาลหลักเมือง มาฝากกัน   ตามประเพณีไทย ตั้งแต่สมัย โบราณมาแล้ว เมื่อมีการ สร้างเมืองใหม่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ที่ใดก็ตาม จะต้องมีการ...
สวดแล้วรวย "คาถาเงินล้าน" สร้างสมาธิ เสริมบุญบารมีให้แก่ชีวิต คาถาเงินล้าน คาถาเรียกเงิน คาถาโชคลาภ จากเกจิอาจารย์ชื่อดัง อย่างหลวงพ่อ ฤ า ษี ลิงดำ หลวงพ่อปาน และ หลวงพ่อรวย เพื่อนำมาสวดมนต์ ภาวนา เสริมสร้างสมาธิ สติปัญญา เสริมบุญบารมี ให้แก่ชีวิตกัน   1. คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ (หลวงพ่อปาน ) (ตั้งนะโม 3 จบ) พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ...
นอนฟังธรรมมะจนหลั บ ก็เกิดอานิส งส์ใหญ่ได้ ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนอนฟัง อย่ างนี้จะเกิด โ ท ษ หรือไม่ครับ หลวงพ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหนล่ะ ผู้ถาม : ? หลวงพ่อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ ผู้ถาม : (หัวเราะ) อ้อ จริงแหะ คือตัวอยู่ด้วยครับผม หลวงพ่อ : เกิดแน่ มี โ ท ษ ม หันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆไปกระทั่ง ต า ย จะไ...
วิบากกรร มของคนแต่ละคน ต่างมีวิบากกรร มต่างกันไป บางคนป่วยไม่รู้สาเหตุ นั่ง ๆ หลับ ๆ บางคนตกงานตลอด บางคนลำบากมาก บางคนลูกไม่ดี หากินไม่คล่อง วิบากกรร มนี้ของคุณตามมาหลายภพชาติ ภพชาติก่อน ๆ ทำให้เกิดมาต่างกัน ฉะนั้นหนทางในการแก้วิบากกรร มมีหลายทางดังนี้ เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล และอื่น ๆ หรือการพูดคุยธรรมะ การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญห าชีวิต การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ทำสวน การทำความสะอาดห้องน้ำ หรือจะของส่วนรวม ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด...
error: Content is protected !!