บ ท ส วด อิติปิโส เป็นบทสวดที่ศั กดิ์ สิ ทธิ์ เชื่อกันว่าใครสามารถ ทำบ ทสวดนี้ ได้ จะช่วยรักษาคุ้มครอง ให้แคล้วคลาดรอดปลอด ภั ย ถ้าต้องการที่จะมีชีวิ ต ดีๆ แนะนำว่าให้ส่วนในคืนนี้เลย เพราะในคืนนี้ เป็ นคื นมงคล สวดแล้ วจะ ช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ป กปักรักษา หากท่ านใ ดเ ร่งรีบ หรือไ ม่มีเวลาที่จะสว ดม น ต์ในค่ำคืนนี้ ให้เก็บบทสวดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้สวดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้...
เช้านี้คุณเป็นคนโชคดีกว่าใคร ที่ได้อ่ า น 10 ข้ อ คิ ด วันนี้เราได้รวบรวมหลากข้อค้ดดี ที่คุณถือเป็นผู้โช ค ดี ได้อ่ า นก่อนใครเลยค่ะ เชื่อว่าหลายคนคงเป็นกัน สำกรับการตื่นเช้าอาจเป็นเ รื่ อ งย ากสำหรับใครหลายคน เพราะคงไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้เท่ากับการซุกตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่น แล้วล่ะค่ะ แต่หากคุณสามารถเอาชนะตัวเองโดยการตื่นเช้าได้ล่ะก็ คุณจะพบว่ามันมีประโยชน์ต่อชีวิตมากทีเดียว 1 อาจไม่ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเศ ร ษ ฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย ที่เศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้ สุ ขภา พแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพย าบาล ก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่น...
วิธีทำบุญตามวันเกิด เกิดวันไหนค ว ร ทำบุญด้วยอะไร ถึงจะส่งผลดี ต้อนรับปี63  เดือนสุดท้าย ของปี 62 แล้ว ก่อนที่จะก้าว เข้าสู่ปีใหม่ 2563 วันนี้เรา จะพาไปดูการทำบุญ ตามวันเกิด ในปีใหม่ 63 ที่จะถึงนี้  ว่าเกิดวันไหน ควรเอาอาหารอะไร ใส่บาตรดี อาหารคาว อาหารหวาน ของถวายพ ร ะ ลองไปดูกันได้เลยว่า เกิดวันไหนต้องทำบุญ ด้วยอะไรกันบ้าง   คนเกิดวันจันทร์  อาหารคาว - ประเภท สัตว์ปีก สัตว์น้ำ เช่น ไก่ผัดขิง ไก่ย่าง ไก่ทอด ปูผัดผงก ะห...
อานุภาพแรงกล้า "นะ โม พุท ธา ยะ" สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย นะโมพุทธายะ อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาดเฮงๆ ร่ำรว ย เรียกได้ว่า นะโมพุทธายะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้น ไปด้วยคุณภาพ  ประโยชน์หลากหลาย ประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถา ได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาด รอดปลอดภัย  คงกระพัน ชาตรีมหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เรา จะกล่าวดังต่อไปนี้ คาถานี้ ก็คือ คาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์...
อ ธิษฐ านวันละ 3 นาที่ ทำ 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลุ ดพ้นบ่ ว งก ร รม เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับวิธีการ อ ธิษฐ านก่อนนอน อย ากให้ท่าน ได้สละเวลา สักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุด พ้ นบ่วงก ร รมของตัวเอง   อ ธิษฐ าน หน้าพ ร ะ...
แนะนพเรามี บทอ ธิษฐ านขออโหสิกรร ม และ การอ ธิษฐ านจิต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี มาแนะนำให้ท่านได้นำไปสวด และขอขมาลาโท ษกับเจ้ากรร มนายเ วร คนที่สัญญากับคน นั้นไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์ คำขอขมาโท ษกรร มชั่ ว กรร มชั่ วอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโท...
การทอด กฐินคื อการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่ างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับ มอบหมาย จากคณ ะสงฆ์ทั้ งนั้นเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้รับ กฐินนั้นถื อว่าเป็นการสร้า งบุญใหญ่ ที่สมควร ทำเป็นอย่าง ยิ่งหากเกิດเ ป็นคนในชาตินี้ หากอย า กให้มีวาส นาดีเงินทองคล่องมื อไม่มีวันตก ต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้า ภาพในการท อดกฐิน ผ้าป่าติดต่อกั นอย่างน้อย 3ปีติดกัน การร่วม เป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้ห มายความว่าต้องเ ป็นถึงประธานห รือกร รมการที่สมัยนี้มีกา รกำหนด กันว่าต้องบริจ าคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่ว มเป็นเจ้าภาพนั้ นหมาย ถึงเป็นกฐินสามัคคี ที่ทุกคนร่วม เป็นเจ้าภาพไ...
แนะนำเผยหลวงปู่แสง ใช้ชีวิตสมถะ เรียบง่าย เกจิผู้หยั่งรู้อายุ 108ปี เปิดประวัติหลวงปู่แสง ผู้มีวิชาหยั่งรู้ พระชาย นันทโส อายุ 64 ปี ลูกศิษย์หลวงปู่ เผยว่า หลวงปู่แสง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2454 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นพระเกจิรูปหนึ่งในภาคอีสาน ที่ยังดำรงชีวิตอย่ างสมถะ หลังบวชเณรหน้าไฟให้คุณตาตอน 7 ขวบ ที่วัดศรีสำราญจิต เจ้าอาวาสวัดขณะนั้นไม่ยอมให้สึก ก่อนเล่าเรียนนักธรรมตรี โท-เอก จนสำเร็จในยุคที่ผู้ก่อการ ร้ า ย คอมมิวนิสต์ชุกชุม ก่อนเดินธุดงค์ไปที่ จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด วกมาที่ อ.เขมราฐ...
5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไป ภาคเหนือของไทยขึ้นชื่อเรื่องวัดสวยงามผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและมีความเป็นมาเก่าแก่หลายร้อยปี หากมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนืออย่ าลืมแวะสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไปจังหวัดไหนไหว้จังหวัดนั้น 5 วัดดังภาคเหนือที่ต้องไปมีอะไรบ้าง มาดูกัน ลำปาง วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่ างสมบูรณ์แบบ มีประธานเป็นองค์พระธาตุทรงล้านนาผสมลังกา ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองจังโกทั้งองค์ มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงฝีมือของช่างหลวงโบราณ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อย ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวงรูปแบบล้านนาแท้หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ภายในประดิษฐานมณฑปพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองลัมภกัปปะซึ่งเป็นเมืองโบราณ มีจารึกเก่าบันทึกไว้ว่าพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการและทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ จุดท่องเที่ยวที่เป็น Unseen Thailand คือพระธาตุหัวกลับที่วิหารพระพุทธ น่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตี๊ด กิ่ง อำเภอภูเพียง สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี ตามที่มีบันทึกในพงศาวดาเมืองน่าน โดยกล่าวไว้ว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระธาตุขึ้นเมื่อราว พ.ศ....
เตรียมตัวไว้ "ปีชง 2563" มีปีไหนชงตรง ปีไหนชงร่วม พร้อมวิธีแก้ปีชง ปีชง 2563 หรือ ปีนัก ษั ตร ปี ช ว ด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหร า ศ า ส ตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้ คำว่า "ชง" ในภาษาจีนนั้น หมายถึง "การปะทะ"  ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึงปีที่ อาจมีการปะทะ เกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้อง กับ "องค์เทพไท้ส่วย" หรือที่รู้จักกันดี...
error: Content is protected !!