ทำบุญ ใส่บาตรให้ถูก ชีวิตดีไม่มีวันตกอับแน่นอน โดย หลวงพ่อจรัญ เป็นอีกหนึ่งบทความ ที่ให้สาระประโยชน์ดีๆ จากหลวงพ่อจรัญ ท่านแนะนำว่า ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร รม โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร รมต่อ เจ้าก ร รมนายเ ว ร ศั ต รู หมู่มา ร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร รมให้ข า ดจากกัน แล้วหลังใส่บาตร...
ทำบุญให้ท าน 5 อย่ าง นี้ ที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาท แต่กลับได้บุ ญใหญ่มหาศา ล ท า นที่แป ลว่า การให้ การแ บ่ งปัน การเ สี ยส ละ การเอื้ อเฟื้ อ หม ายถึงการให้ท านด้ว ยจิต ใจที่ดีงาม มุ่งเพื่ อบู ชาพ ร ะคุณ  เช่นที่ให้แก่บิ ด า มารดา ถวายแก่พ ระส...
เ ข้ าสู่ทางธรรม ยอมทิ้งมรดก 2แสนล้าน เพื่อละทางโลก บ ว ชไม่มีวันสึ ก เชื่อว่าหลายคน ยังคงจำได้ดี กับเรื่องราว ของพ ร ะชาวมาเลเซียรูปหนึ่ง ที่รู้สึกซาบซึ้ง ในรสพ ร ะธรรม จนถึงขนาดยอม ทิ้งทรัพย์สมบัติ มหาศาลถึง 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.85 แสนล้านบาท) เพื่อขอบวชศึกษา พร ะธรรมภายใต้ ร่มกาสาวพัสตร์   สำหรับพ ร ะสงฆ์ชาวมาเลเซียรูปนี้ คือ พ ร ะอาจารย์สิริปัญโญ ชื่อเดิม คือ เว็น...
ถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่ที่อย ากให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกัน เมื่อเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงการถวายที่ดินให้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จพร้อมประทานพระสัมโมทนียกถา แก่ผู้มีจิตศรัทธาด้วยคติธรรมสอนใจที่มีคุณค่าเป็นอย่ างยิ่ง จึงเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อประชาชน ชาวพุทธขอนำมาเผยแพร่ต่อดังนี้ วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้สาธุชนเฝ้าถวายที่ดินบริเวณอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นธรณีสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช อมฺพรมหาเถร โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า ท่านทานบดีผู้มีกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ อุทิศถวายที่ดินเนื้อที่กว่าร้อยไร่ แด่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อดำเนินการสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นเกียรติในนามของอาตมภาพ นับเป็นบุญกิริย าอันประเสริฐ เตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเจ้าพิมพิส าร ถวายพระอารามเวฬุวัน เป็นปฐมอารามในพระศาสนา ครั้งนั้น...
บุญ คือ คุณงามความดี เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ว่ากันว่าอานิสงค์ของการทำบุญจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีอย่ างไม่น่าเชื่อ หลายท่านคิดว่ายิ่งมีเงิน มีทุนทรัพย์มากๆ ยิ่งได้อานิสงค์จากการทำบุญมาก ซึ่งในหลักความเป็นจริงแล้ว แม้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว ก็สามารถทำบุญให้ได้บุญมากได้ด้วย ดังคำสอนของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่เคยกล่าวเอาไว้ ดังนี้ 1. การสวดภาวนา ให้ได้บุญมากขึ้น การสวดภาวนา คาถาศักดิ์สิทธิ์ หรือมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้าได้ทำอย่ างถูกวิธีนั้น จะเป็นการเพิ่มบุญให้กับตัวเอง เพราะพลังบุญ พลังอำนาจของพระคาถาและมนตรานั้น จะถูกดึงเข้าสู่ตัวผู้สวดด้วย เคล็ดวิธีมีอยู่ว่า โดยก่อนสวดนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิที่พร้อมจะสวดแล้ว ขอให้ตั้งจิตให้มั่นแล้วอุทิศบุญทั้งหมดที่ตนเคยทำมานั้น ส่งให้แด่ครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของคาถาหรือมนตรานั้น ๆด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมบุญรูปแบบหนึ่ง และหลังจากนั้น ก็อธิฐานขอมีส่วนร่วมในบุญของท่าน และขอมีส่วนร่วมในบุญของผู้อื่นที่ได้สวดคาถาและมนตราศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วย...
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อโสธร สำหรับในวันนี้เป็นวันดี เป็นคืนมงคล อย า กจะให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้สวดมนต์ คาถาหลวงพ่อโสธร ขอพรกับหลวงพ่อโสธร เพื่อเป็นบุญบารมี เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง บทสวดมนต์ ต่อไปนี้เป็นบทสวดอภิมหามงคล สวดแล้วชีวิตจะดีขึ้น ทำมาหากินคล่อง ค้าขายดี ไม่มีใครมาคิดไม่ดี เรียกได้ว่าเป็นคาถาครอบคลุมทั้งบริวาร วันนี้เป็นวันดีอย า กจะให้ทุกคนได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง และอย า กจะให้แ ช ร์แบ่งปันคุณงามความดีเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้สวดมนต์ ได้ท่องคาถา เพื่อที่จะได้สร้างบารมีร่วมกัน เริ่มต้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวดตาม คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (องค์กลาง) อิติ อิติ อิติ โสธโร นโม...
วิธีการบูชา ศา ลพระภูมิ เจ้าที่ ไหว้ให้ถูกแล้วจะเห็นผลทันต าเลย ศา ลพ ระภูมิ เจ้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสต์ พิธี ความเชื่ อของศา สนาซึ่งมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำความดีสร้างแต่สิ่งดีๆ แต่ก่อนที่ตัวท่านจะตั้งศา ลพ ระภูมิไว้ในบ้านควรที่จะดูเอาไว้ ถึงขั้นตอนและวิธีในการตั้งศา ลให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำวิธีเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลสูงสุด พ ระคาถาขอขมาพ ระภูมิ อิติสุขะโต อะระหังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปฐวีคงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง. สวด นะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาขอขมาพระภูมิ เพื่อขอทำความสะอาดศา ลหรือเปลี่ยนสิ่งของที่ชำรุ ด แต กหั ก คาถาบูชาพ ระภูมิ ยัสสามุสสะระเณนาปิ...
ได้บุญมากจนล้นจาก 5 ทานที่ไม่ได้ใช้เงิน ทานที่ไม่ใช้เงินแต่ได้บุญมาก ทุกคนทำได้เลยวันนี้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมาก ในย ามที่เราลำบา กเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญห า แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำกรร มดี ที่สร้าง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญาพบทางสว่าง และ อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี ดังที่พ ระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ทาน 5 ประการ ได้แก่ 1. ด ว งต าเป็นทานหมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ด ว งตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสั...
เคยสังเกตกันไหม คนที่สวดมนต์ เจริญภาวนา มักจะมีผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใส   1. ช่วยให้ความจำดี และสมองทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือแม้แต่ คนวัยทำงาน ที่จะต้องใช้สมอง ในการคิด วางแผนและ ใช้ไอเดียมากๆ นั้น การหมั่นทำสมาธิบ่อยๆ ย่อมช่วยเสริมสร้าง ทั้งความจำดี ช่วยกระตุ้นให้ เกิดสมาธิ ทำให้สมองทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นได้ เพราะจิตที่ผ่าน การฝึกมาจนเกิดสมาธิ จะทำให้ความคิดของเรา ที่คิดและทำ กลั่นออกมาจากลมหายใจ อันประณีต สติจะสอนสั่ง ให้เราดำเนินชีวิต อย่างละเมียดละไมมากขึ้น ดังนั้นแล้ว หากใครอยากให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทุกด้าน ให้การทำงาน ของศักยภาพส ม อ งเป็นไปอย่าง...
คนเข้าวัดบ่อยๆ รู้ไว้ วิธีกรว ดน้ำที่ถูก ได้ผลบุ ญใหญ่ เข้าวัดทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ การถวายสิ่งของถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตร สิ่งสำคัญที่เราคว รทำนั่นคือการกรวดน้ำ มือขวาของเราจับภาชนะ มือซ้ายช่วยประคองรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ และนำน้ำไปเทบนต้นไม้ใหญ่ ทางพระพุทธศาสนารับรู้โดยทั่วไปว่าการทำแบบนี้เรียกว่าการกรวดน้ำ นั่นหมายถึง การแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำ ส่งไปให้ผู้อื่นที่เราตั้งใจจะทำบุญให้ ตามความเชื่อของคนโบราณนั้น การกรวดน้ำเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรหรือผู้ที่กระทำร่วมกันมา เคยทำอะไรผิ ดพลาด กันเอาไว้ เมื่อเราตั้งใจทำบุญไปให้เขา การกรวดน้ำก็จะเป็นสิ่งห นึ่ งที่เขาเหล่านั้นจะได้รับผลบุญจากเรา แต่การกรวดน้ำนั้นหากอ ย า กที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิ ต วิญ ญ า ณที่แท้จริงได้ อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด...
error: Content is protected !!