อ ธิษฐ านวันละ 3 นาที่ ทำ 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลุ ดพ้นบ่ ว งก ร รม เป็นอีกหนึ่งบทความ สำหรับวิธีการ อ ธิษฐ านก่อนนอน อย ากให้ท่าน ได้สละเวลา สักวันละ 3 นาที ทำติดต่อกัน 3 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และหลุด พ้ นบ่วงก ร รมของตัวเอง   อ ธิษฐ าน หน้าพ ร ะ...
เตรียมตัวไว้ ปีชง 2563 (ปีนักษัตร ปีชวด) มีปีใดบ้างที่ชง พร้อมวิธีแก้ปีชง ปีชง 2563 หรือ ปีนักษัตร ปีชวด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหราศ า สตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้  คำว่า "ชง" ในภาษาจีนนั้น หมายถึง "การปะทะ" ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึง ปีที่อาจมี การปะทะเกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้องกับ องค์เ ท พไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดี ในนาม เทพเจ้าผู้คุ้มครองชะตา  เป็นเ ท พที่ ทรงอิทธิฤ ท...
หลว งพ่อจรัญท่านชี้แนะ ให้พบหนทางสว่างแบบถูกวิธี ชีวิตของคนเราทุกคนย่อมมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอ บางคนสงสัยว่าทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่สุขสบาย นั่นเป็นเพราะด วงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราได้มีคำชี้แนะคำแนะนำจากหลว งพ่อจรัญ ที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ ให้ลองทำในเวลาที่ด วงตกหรือด วงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ลองทำตามแบบนี้ดู ก่อนที่จะใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้งขอขมา โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้ากรร มนายเวรศัต รูทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรร มให้ขา ดจากกัน แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวา ยแด่พร ะสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พ ระองค์ ขอให้ทุกพ ระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ และขออุทิศให้เจ้ากรร มนายเว รทุกภพทุกชาติ (เช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน) ทุกภ พทุกชาติ...
แนะยายสวดทุกวัน สวดม นต์ก่อนนอน เเบบสั้น สวดวันละ 5 นาที สำหรับใครที่ต้องการที่จะนอนหลั บพักผ่อน นอนหลั บฝันดี บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้ น พร้อมคำแป ล ที่เรานำมาฝากในวันนี้ บอกเลยว่าตอบโจท ย์เลยทีเดียว เชื่อว่าชาวพุ ทธหลายคน โดยปกติแล้วนิยมสวดมนต์ก่อนนอน แน่นอนว่าหากคุณแบ่งเวลาสัก 5 นาที แล้วสวดมนต์บทนี้ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยน ด้วยจิ ตใ จที่เป็นกุศลผลบุญ ทุกอย่ างจะดีขึ้นอีกด้วยค่ะ คำบูชาพ ระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะ อิมินา สักกาเรนะ...
ความจริงของสังคมไทยในปัจจุบัน "ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ" "คุณนายแก้ว" เธอเป็นเจ้าของ โรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้ว ชอบทำบุญมาก เป็นเจ้าภาพทอดผ้า ป่าทอดกฐินอยู่เนือง ๆ ใครมาบอกบุญ สร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิ เ ส ธ  เธอปลื้มปิติมาก ที่ถวายเงินนับแสน สร้างหอระฆัง ถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่า นักเรียนคนหนึ่ง ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจ ไล่นักเรียนคนนั้น ออกจากโรงเรียนทันที   "สายใจ" พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีข า พิ ก า รไปถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาส เป็นที่ศรัทธา นับถือของประชาชน ทั่วประเทศ เช้าวันนั้น มีคนมาทำบุญคับคั่ง...
3 คาถา สวดบูชาพ่อแม่ ท่องทุกวันก่อนนอน พบเจอแต่ความเจริญ เราจะเห็นได้ว่าบางช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆจะทำให้เรามีความรู้สึกระลึกถึงความสำคัญ เพื่อที่จะรำลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถแสดงออกความรักความห่วงใยได้ในทุกวัน โดยที่ไม่ต้องรอในช่วงเทศกาล และในวันนี้เราได้มีความเชื่อเป็นคาถาบทสวดสำหรับการบูชาพ่อแม่ผู้ที่มีบุญคุณ ผู้ที่เป็นเหมือนพระในบ้ าน ให้สวดทุกวันก่อนที่เราจะทำการนอน ความเชื่อของคนโบราณว่าเอาไว้ว่า จะทำให้คุณมีแต่ความก้าวหน้า ความเจริญยิ่งขึ้นไป บทสวดคาถาบูชาพ่อแม่ทำทุกวันก่อนนอน อานิสงส์ที่ตัวคุณจะได้รับจะทำให้ตัวคุณและครอบครัวมีความสุขมีความสงบ ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น ไม่มีปั ญหาหรืออุ ปสรร คใดๆเข้ามา จะทำให้มีการก้าวหน้าในทุกๆด้าน ชีวิตดีขึ้น หากว่าจะทำการสวดนั้นอย ากที่จะนำพวงมาลัยไปกราบไหว้พ่อแม่ก็สามารถทำได้ บทสวดจำไม่ได้ก็สามารถจดใส่กระดาษเล็กๆเอาไปท่องได้เ ท่านี้เราก็จะสามารถตอบแทนบุญคุณของพ่อกับแม่ได้ 3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ 1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม...
อานุภาพแรงกล้า "นะ โม พุท ธา ยะ" สวดแล้วแคล้วคลาด มีโชค ร่ำร ว ย นะโมพุทธายะ อานุภาพครอบจักรวาล แคล้วคลาดเฮงๆ ร่ำรว ย เรียกได้ว่า นะโมพุทธายะ เป็นสุดยอดพุทธคุณ อันเปี่ยมล้น ไปด้วยคุณภาพ  ประโยชน์หลากหลาย ประการ ถ้าต้องการที่จะมีคาถา ได้คาถาหนึ่ง ที่สวดแล้วครอบจักรวาล แคล้วคลาด รอดปลอดภัย  คงกระพัน ชาตรีมหานิยม มหาเสน่ห์ แนะนำว่าให้ทำความเข้าใจ กับสิ่งที่เรา จะกล่าวดังต่อไปนี้ คาถานี้ ก็คือ คาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์...
เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธรรม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่จะนอน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะหลับนอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ าให้ อกุศลทั้งหลาย ก ามทั้งหลาย ไหลไปตามการหลับของ ข้าพเจ้า วันนี้เราขอนำเสนอวิ ธีการอ ธิษฐานก่อนนอน ขอให้ท่านสละเวลา แค่วันละ 3 นาที ส ว ดก่อนนอน เพื่อเป็นศิริมงคล และช่ วยให้ห ลุดพ้นบ่วงกร รมตัวเอง   วิ ธี การอธิ ษฐานก่อนนอน อธิ...
"หลวงพ่อสมหวัง" แห่งนครชัยศรี ขออะไรก็สำเร็จ สมหวังทุกประการ วัดดัง พ ร ะพุ ท ธรูปศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่กำลังเป็นที่ พูดถึงอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา นั่นก็คือ วัดกลางบางพ ร  นครชัยศรี หากพูดถึง ชื่อวัดอาจจะยัง ไ ม่คุ้นหูนัก แต่ถ้าเอ่ยถึง หลวงพ่อสมหวัง พ ร ะพุ ท ธ รูปศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแ...
วิธีทำบุญตามวันเกิด เกิดวันไหนค ว ร ทำบุญด้วยอะไร ถึงจะส่งผลดี ต้อนรับปี63  เดือนสุดท้าย ของปี 62 แล้ว ก่อนที่จะก้าว เข้าสู่ปีใหม่ 2563 วันนี้เรา จะพาไปดูการทำบุญ ตามวันเกิด ในปีใหม่ 63 ที่จะถึงนี้  ว่าเกิดวันไหน ควรเอาอาหารอะไร ใส่บาตรดี อาหารคาว อาหารหวาน ของถวายพ ร ะ ลองไปดูกันได้เลยว่า เกิดวันไหนต้องทำบุญ ด้วยอะไรกันบ้าง   คนเกิดวันจันทร์  อาหารคาว - ประเภท สัตว์ปีก สัตว์น้ำ เช่น ไก่ผัดขิง ไก่ย่าง ไก่ทอด ปูผัดผงก ะห...
error: Content is protected !!