การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีมาก ทำให้เรามีสมาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำมาในแต่ละวัน ทำให้เราเจอแต่สิ่งดี ที่จะเข้ามาในชีวิต วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่างไร มาทำตามเรากันได้เลย บทสวดมนต์ก่อนนอน เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ) บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) อะหัง สุขิโต โหมิ...
วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่ง หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ และอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วย ทาน 5 ประการ 1. จิตใจเป็นทาน สามารถเปิดอกเปิดใจรับฟังความทุกข์ ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิตใจมีเมตตา กรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทาน ย่อมมีพลังโน้มน้าว ช่วย 2. ดว งตาเป็นทาน หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่น ดว งตาที่ เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ 3. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน...
หมั่นทำ 9 อย่ างนี้เป็นประจำทุกๆ เช้า ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข หากวันนี้คุณนั้นอย ากมีความสุขกับชีวิต อย ากให้คุณนั้น หมั่นทำ 9 อย่ างนี้เป็นประจำทุกๆ เช้า ทำให้ชีวิตของคุณมีความสุข ลองฝึกทำนะคะ และคุณนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคนหนึ่ง การที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้นั้น เราต้องสร้างมันขึ้น มาเสี ยก่อน บางทีการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ อย่ าลืมนะว่าคนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด ก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย หากเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง ก็เหมือนว่า เราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้วในชีวิต ต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะทำ ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วจะไปหวังให้คนอื่น มาให้กำลังใจเราได้อย่...
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อโสธร สำหรับในวันนี้เป็นวันดี เป็นคืนมงคล อย า กจะให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้สวดมนต์ คาถาหลวงพ่อโสธร ขอพรกับหลวงพ่อโสธร เพื่อเป็นบุญบารมี เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง บทสวดมนต์ ต่อไปนี้เป็นบทสวดอภิมหามงคล สวดแล้วชีวิตจะดีขึ้น ทำมาหากินคล่อง ค้าขายดี ไม่มีใครมาคิดไม่ดี เรียกได้ว่าเป็นคาถาครอบคลุมทั้งบริวาร วันนี้เป็นวันดีอย า กจะให้ทุกคนได้สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง และอย า กจะให้แ ช ร์แบ่งปันคุณงามความดีเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้สวดมนต์ ได้ท่องคาถา เพื่อที่จะได้สร้างบารมีร่วมกัน เริ่มต้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที จากนั้นตั้ง นะโม 3 จบ แล้วสวดตาม คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (องค์กลาง) อิติ อิติ อิติ โสธโร นโม...
สวัสดีเพื่อ น ทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เ รื่ อ งของการสวດมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเ รื่ อ งของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเ รื่ อ งของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเ รื่ อ งของวิธีการอ ธิษฐ าน เป็นการอ ธิษฐ านก่อนนอน อຢากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน...
รู้สึกชีวิตช่วงข าล ง ทำอะไรก็ลำบาก แก้ตามวิธีนี้ ทำให้ถูกวิธี ชีวิตดีขึ้นราบรื่ น ชีวิตคนเรานั้นต้นทุน บุญ ก ร ร ม ของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรมาบ้าง ใครมีแนวทาง ก ารใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง ส่วนหนึ่งของความ ย ากลำบากในชีวิตนั้นนอกจา ก ช ะ ต า ที่ เ กิ ดม า ย า ก จ น หรือ ร วย...
พกติดตัวไว้ดี ที่พึ่งทางใจ ความศักดิ์สิ ท ธิ์ของ เหรียญบาทพญาค รุ ฑ ครุฑ คือ สัตว์กึ่งเทพในปกรณัมอินเดียและปรากฎในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์,มหาภารตะ เล่ากันว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและท ะ เ ล า ะกันจนเป็นศั ต รู กั น น อก จ า กนี้ยังมีคัมภีร์ปุราณะที่ชื่อว่า ครุฑปุราณะเป็นเรื่องเล่าพญาครุฑ   ตามคติไทยโบราณ เชื่อกันว่าครุฑเป็นพญานาคนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพ ร ะนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม่กระทั่งสายฟ้าของพ ร...
คนเข้าวัดบ่อยๆ รู้ไว้ วิธีกรว ดน้ำที่ถูก ได้ผลบุ ญใหญ่ เข้าวัดทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ การถวายสิ่งของถวายสังฆทาน ทำบุญใส่บาตร สิ่งสำคัญที่เราคว รทำนั่นคือการกรวดน้ำ มือขวาของเราจับภาชนะ มือซ้ายช่วยประคองรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ และนำน้ำไปเทบนต้นไม้ใหญ่ ทางพระพุทธศาสนารับรู้โดยทั่วไปว่าการทำแบบนี้เรียกว่าการกรวดน้ำ นั่นหมายถึง การแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำ ส่งไปให้ผู้อื่นที่เราตั้งใจจะทำบุญให้ ตามความเชื่อของคนโบราณนั้น การกรวดน้ำเป็นการแผ่บุญกุศลที่เราได้ทำให้กับผู้ที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ร ร มนายเวรหรือผู้ที่กระทำร่วมกันมา เคยทำอะไรผิ ดพลาด กันเอาไว้ เมื่อเราตั้งใจทำบุญไปให้เขา การกรวดน้ำก็จะเป็นสิ่งห นึ่ งที่เขาเหล่านั้นจะได้รับผลบุญจากเรา แต่การกรวดน้ำนั้นหากอ ย า กที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิ ต วิญ ญ า ณที่แท้จริงได้ อานิสงส์ผลบุญที่สูงสุด...
สวัสดีเพื่อ น ๆทุกคน สำหรับใครที่ เคยได้ฟังธรรมะแล้ว จะได้ยินบ่อยครั้งใน เรื่องของการสวดมนต์ ก่อนนอน ซึ่งในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์โบราณเคยสอน ให้ตั้งจิตก่อนนอนหลับ โดยมีเนื้อหาในเรื่องของ การตั้งจิตประมาณว่ า ขณะที่เราหลับ ขออย่าให้อกุศล ทั้งหลาย กามทั้งหลาย ไหลไปตามกระแส การรับของข้าพเจ้า ซึ่งในวันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของวิธีการอธิษฐาน เป็นการอธิษฐานก่อนนอน อย ากให้ท่านได้สละเวลาสักวันละ 3นาที ทำติดต่อกัน3-5วัน เพื่อเป็นสิริมงคล และ หลุดพ้นบ่วงก ร รมของตัวเอง วิธีการอธิษฐาน ก่อนนอนฝันดี อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน นะโม3จบ “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัต ตะเยนะ กะตัง...
บทสว ด อิติปิโส พุท ธคุณศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่สุด การสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเป้นสิ่งที่ทำให้ผ่อนคล า ยความเครียดก่อนนอน อีกทั้งยังช่วยให้จิตใจสงบ และทำให้ชีวิตมีความสุข เป็นคนใจเย็นขึ้น วันนี้เรามีบทสวน มนต์ก่อนนอน 1 บท ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก มาแนะนำให้ทุกๆ คนได้สวนก่อนนอน อานิสงส์จากการสวดมนต์ สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกัน มา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอ กาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล เกิดผลดีต่อร่างกาย คนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่ งผลต่อร่างกายให้หลั่งสา รความสุขออ กมา ร่างกายก็จะแข็งแรง ใบหน้าสดใส ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืน มาก และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านสวดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนย าว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการสวดมนต์มาก...
error: Content is protected !!