วิบากกรร มของคนแต่ละคน ต่างมีวิบากกรร มต่างกันไป บางคนป่วยไม่รู้สาเหตุ นั่ง ๆ หลับ ๆ บางคนตกงานตลอด บางคนลำบากมาก บางคนลูกไม่ดี หากินไม่คล่อง วิบากกรร มนี้ของคุณตามมาหลายภพชาติ ภพชาติก่อน ๆ ทำให้เกิดมาต่างกัน ฉะนั้นหนทางในการแก้วิบากกรร มมีหลายทางดังนี้ เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล และอื่น ๆ หรือการพูดคุยธรรมะ การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญห าชีวิต การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้วให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ทำสวน การทำความสะอาดห้องน้ำ หรือจะของส่วนรวม ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด...
พลิกชี วิ ตด้วยด้วยผลบุญใหญ่ของการทอดกฐินได้ทุกสิ่งบุญน่าอัศจรรย์ การทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมค ว รทำ เป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้ หากอย า กให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3ปีติดกัน การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นถึงประธานหรือก รร มการที่สมัยนี้มีการกำหนดกันว่าต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้ แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกฐินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น โดยคำว่าการทอดกฐินหรือการกรานกฐินจัดเป็นสังฆก รร มประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆก รร มนี้ได้นับแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างความสามัคคีในห มู ่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกฐินจึงจัดเป็นเ รื่ อ งเกี่ยวกับสังฆก รร มของพระสงฆ์โดยจำเพาะ แต่ใครจะได้บุญมากหรือน้อยต้องดูที่ปัจจัยหลายอย่างในเ รื่ อ งของเงินบริสุทธิ์เจตนาและความพ ย า ย า มซึ่งก็แล้วแต่บุญและก ร ร มของคนที่ทำ ในพุทธกาลมีตัวอย่างมากมายหลายเ รื่...
ครั้นพลบค่ำ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตพร้อมลูกศิษย์ได้เดินทางจากวัดระฆังมายังบ้านของท่านเจ้าพระย าสรรเพชรภักดี ซึ่งในขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเป็นจำนวนมาก ด้วยต้องการสดับรับฟังการเทศน์ของท่านเจ้าประคุณ ณ ที่เรือนของท่านเจ้าพระย า เจ้าประคุณสมเด็จโตได้ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เมื่อจบแล้ว ท่านจึงเทศน์เรื่อง อานิสงส์ของการสวดมนต์  ท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต ได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสี ยเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่ างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดี ขององค์สมเด็จพ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพ ระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่ างไร พ ระธรรมคำสอนของพ ระองค์มีคุณอย่ างไร และพ ระสงฆ์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไร การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ แล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ที่อาตมากล่าวเช่นนี้ มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า...
บทสวดมนต์ก่อนนอน ยิ่งสวดคืนนี้ เช้านี้ยิ่งขายดี คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ทำไมร้านอื่นถึงขายดี แต่ทำไมร้านเราถึงขายไม่ดี นอกจากทำเล คุณภาพของสินค้า การพูดการจา เรื่องเหล่านั้นอาจจะยังไม่พอ บางสิ่งบางอย่ างอาจจะมีบางอย่ างที่มองไม่เห็น ซึ่งในวันนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ ขอแนะนำว่าให้สวดเรียกลูกค้า หลายคนอาจจะไม่มีความเชื่อในเรื่องนี้ แต่จะรู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้นี่แหละจะช่วยเป็นตัวเปิดทางสว่างให้กับตนเอง หลังจากที่เราจัดร้านทำอะไรเรียบร้อยแล้ว เรามักจะเห็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างเอาอาหารขึ้นมาให้เจ้าที่เจ้าทาง แล้วก็ยกมือสวดบทใดบทหนึ่ง เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล และกระทรวงคฑาวุธดังต่อไปนี้ คุณจะต้องทำจิตใจให้สงบ คิดดีทำดี มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและตัวของตนเอง ก็จะช่วยให้ลูกค้าเข้ามาแบบว่าไม่ขา ดสาย บทสวดค้าขายดี โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ คาถาทำมาค้าขึ้น อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา พุทธัง พะหุชะนานัง...
เทคนิคการเชิญพ ร ะพิฆเนศ ขึ้นหิ้งบูชา การจัดหิ้งให้เฮง เสริมสิริมงคลเงินทองไหลมา หากอย ากเฮง ต้องเชิญ และบูชา ให้ถูกวิธี จะได้มี ความสิริมงคล และเงินไหลมา เทมา ไม่ข า ดสาย วันที่ควรเชิญ พ ร ะพิฆเนศ ขึ้นหิ้งบูชา ให้ถือฤ ก ษ์สะดวก ได้เลย เพราะการทำ ความดีนั้น ไม่มีเรื่องใดๆ ให้ต้องรอ ต้องคิดเยอะ  ทั้งนี้ทั้งนั้น หากต้องแนะนำ แบบระบุวัน ก็ควรเป็น วันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู เป็นหลัก หรือวันอังคาร ช่วง 9:00-12.00...
วิธีลดกร ร ม ชีวิตไม่ลงตัว ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ ควรดูอย่างยิ่ง  หากใครที่กำลัง รู้สึกว่า ชีวิตไม่ลงตัว มีความเหน็ดเหนื่อย ทำอะไร ก็ไม่สำเร็จสักที อย ากให้ลองอ่ า นเคล็ดลับ วิธีลดก ร รม อาจทำให้ ชีวิตคุณ ดีขึ้นได้ 1. ตั้งหลัก ปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ้าน เปลี่ยนงานบ่อย เป็นกร ร ม จากไม่เคย ร่วมทำบุญ สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร แก่วัดวา อารามเลย ลดกร ร มด้วยการร่วมทำบุญ ส ร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหาร...
แนะนำคำว่า สาธุ เพียงแค่คำสั้นๆ คำเดียว ได้รับผลบุญอย่างมหาศา ล  บุญนั้น มีความมหัศจร รย์มาก ในเรื่ องการสร้างบุญ ทำบุญเอง ก็ย่อม ได้บุญ ชวนผู้อื่น ทำบุญ ก็ได้บุญ แต่บางคน แม้จะ ไม่ได้ ส ล ะทรัพย์ เป็นเจ้าของ วัตถุทาน ไม่ได้เป็น ผู้ถวายทาน ด้วยมือ อีกทั้ง ไม่ได้ อยู่ร่วมในการ ให้ท า น กับเข า ด้วย แต่มารู้ ทีหลังว่า คนอื่นเขา ให้ทาน  รู้แล้วก็รู้สึก...
แนะนำพญานาค ใน พ ระ พุ ท ธ ศ า สนา และความเ ชื่ อ พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำ จึงปรากฏความ เ ชื่อเรื่อง พญานาคที่เกี่ยวกับน้ำไว้ในด้านต่างๆ ในตำนานสิงหนวัติ กล่าวว่า เมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัติ อพยพคนมาจากทางเหนือ พญานาคได้แปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้เจ้าเมืองปฏิบัติตนอยู่ในทศ พิธราชธรรม พอตกกลางคืน ก็ออกมาช่วยสร้างคูเมือง 4 ด้าน เป็น เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัติ ต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้ และรวมดินแดนเข้าด้วยกัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แคว้ นโย นกนาคราช ณ ปราสาทพนมรุ้ง ก็มีพญานาคประดับตกแต่งอยู่รอบตัวปราสาท และยังมีสระน้ำ 4 ด้าน...
บทสวดขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ช่วงเทศกาลกินเจ เสริมบุญบารมี เสริมโชค นอกจาก ช่วงเทศกาลกินเจ เราจะงด เนื้อสัตว์ เพื่อละเ ว้ นชีวิตแล้ว เรายังต้อง ถือศีล เพื่อเสริม บุญบารมี เสริมโชค และเป็นการ ฝึกสมาธิ ทำจิตใจ ให้บริสุทธิ์ อีกด้วย การสวดม นต์ ถือเป็นการทำ สมาธิอย่างหนึ่ง ทำให้จิตใจ เราสงบ และความหมาย ของบทสวด ช่วยเสริม บุญบารมี ให้การทำบุญ ละ เ ว้ นบ า ปของเรา ในครั้งนี้ ยิ่งสัมฤ...
เตรียมตัวไว้ ปีชง 2563 (ปีนักษัตร ปีชวด) มีปีใดบ้างที่ชง พร้อมวิธีแก้ปีชง ปีชง 2563 หรือ ปีนักษัตร ปีชวด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหราศ า สตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้  คำว่า "ชง" ในภาษาจีนนั้น หมายถึง "การปะทะ" ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึง ปีที่อาจมี การปะทะเกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เรื่องปีชงนี้ เกี่ยวข้องกับ องค์เ ท พไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดี ในนาม เทพเจ้าผู้คุ้มครองชะตา  เป็นเ ท พที่ ทรงอิทธิฤ ท...
error: Content is protected !!