แนะนำวันเกิดเตรียมรับโ ช คใหญ่ บุญเก่าห นุ นชีวิตนำ รุ่งเรือง ร วย สุด คนที่ เ กิ ด วั น ศุกร์ ช่วงนี้ทำอะไร อ ย่ า เพิ่งนิ่งนอนใจไป ไว้ใจใคร มา ก ร ะวั งจะถูก ใส่ร้ า ย ใส่ความ หรือคู่แข่ ง อยู่ใกล้ตัว คอย ขั ดข ว า ง ทำให้คุณ...
ร าศีกรกฎ สำหรับผู้ที่ เกิ ด ใ นวันดังกล่าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วง ชีวิ ต คุณดูเหมือนว่าจะ ติ ด ปัญหาเรื่อง เงิ น การกู้หนี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาหยิบจับอะไรไม่ค่อยจะปร ะสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้อง กลั ว หลังจากนี้ไป สิ้ น เดือน ดว ง จะเปลี่ยนไป อย่ าง น่าปร ะหล า ด ใจ ด ว ง ที่จะกล่าวนี้เป็นกร รมดีที่จะ เกิ ด...
"งาน งเน ความรัก" จัดอันดับราศีด ว งเด่น ธันวาคม 2562 จัดอันดับราศี ที่ด ว งดีเดือนธันวาคม 2562 ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ราศีไหน เด่นไปอ่ า น กั นเลย   การงานเด่น อันดับ 1 ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.) ทางด้านการงาน ของชาวราศีสิงห์ ใ นเดือนนี้ คุณจะได้รับ ความนิยมชมชอบ จากผู้ใหญ่ และคนรอบข้าง ผู้หญิงร่างเล็ก ผิวสองสี ทำงานเก่ง บุคลิกคล่องแคล่ว  จะทำให้คุณ...
ด า วศุกร์เคลื่ อ นย้าย จะเกิดอะไรกับราศีคุณบ้าง  กลับมาพบกับแม่หมอ มีด ว งมาฝาก เนื่องจากดาวศุกร์ ได้ย้าย ไปสถิตเรือนราศีธนู ได้ตำแหน่งมห า จักร โดยปกติก็จะทำ ให้เกิดเรื่องที่ดีๆ เข้ามา  แต่ต้องผ่านการ อด ท น หรือทำไป สักพักก่อน แล้วจะสำเร็จ ได้ดีในภายหลัง และในขณะเดียวกัน ดาว ศุ กร์นั้นย้ายมาเจอกับ ดาวเสาร์พอดี  ซึ่งคู่นี้จะไม่ค่อย ถูกกันเท่าไหร่ อาจจะเจอ เรื่องแ ต ก หั ก เลิกกับแฟน หรือท...
เห น็ ดเหนื่ อ ยมานาน ต่อไปนี้ความลำบากจะหมดไป ชีวิตจะ ร ว ย มีเงินเก็บ นับจากนี้ ไม่ต้องทนเหนื่ อ ย อีกต่อไป จะมีสิ่งดีเข้ามา ในชีวิตชีวิต จะพลิกผันหน้าที่การงาน การเงิน จะเริ่มดีอย่างถึงที่สุด มีโอกาสได้จับเงิน ก้อนโตภายในปีนี้   ท่านที่เกิดวันจันทร์ ช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นช่วงที่เหนื่อย มากที่สุด แห่งปี มีเ รื่ อ งราวมากมาย ให้คุณได้ทบทวน ให้คุณได้พย าย ามแก้ไขปัญหา แต่บางสิ่งบางอย่าง ก็ยังไม่สามารถ แก้ไขได้ ในช่วงนี้ เรียกได้ว่า เป็นวันแห่งมหา โ...
6 อันดับ ชีวิตพ้นเคราะห์ จะถูกรางวัลใหญ่ อันดับ 1 ปีฉลู สำหรับช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นทุ กข์ทนทร มาน กับ การหาเงินมาก หามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้น อีกทั้งยังต้องมาถู ก ใ จในเ รื่ อ งของความรักความสัมพันธ์ แต่ไม่นานมันก็จะผ่านไป คุณไม่ต้องไปสนใจ กับ สิ่งที่ผ่านไปแล้วหรอกนะ มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตคุณเลย ดว งของคุณหลังจากผ่านพ้นคนที่ทิ้งคุณไปแล้วนั้น จะหมดทุ กข์หมดโศ ก แบบปลิดทิ้ง หน้ามือเป็นหลังมือ เ รื่ อ งทุกปัญหาต่าง จะหมดไป ช่วงนี้ให้ทำบุญมาก หาทำตามที่บอกแล้วนั้น ใครที่คิดจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็กก็ตาม จงตั้งใจทำให้ดี...
ดว งของคนเกิด 7 วัน ท่านใดมีโชคการเงินมาก ท่านใดความรักมีมือที่สาม เกิดวันพุธ ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นเรื่องเพ ศตรงข้าม การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บออมไว้มักต้องถูกนำออกมาใช้ จะได้หุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานที่ดี ผู้ใหญ่ให้ลาภ มีความเห็นขัดแย้งกับคนใกล้ชิด ระวั งเรื่องอาหารการกิน ได้อยู่ท่ามกลางคนมีความรู้ จะพูดจาอะไรมักมีคนเข้าใจผิ ด เกิดวันพฤหัสบดี การงานประสบความสำเร็จ มีผลงานนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ มีการเดินทางเร่งด่วน มีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด จะได้พบเพื่อนเก่าในอดีต ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามคำพูดของเพื่อน การงานจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีลาภที่คนให้ด้วยความศรัทธา คนทางไกลมาหาเพื่อขอความช่วย เหลือ จะได้แสดงความรู้ความสามารถ การงานดำเนินไปได้ด้วยดี เกิดวันศุกร์ การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีโอกาสได้ช่วยบุคคลอื่นบ้ าง ไม่ควรให้ใครยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้ าง จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานด้วยดี การงานมีลู่ทางแจ่มใส จะได้รับของมีค่าโดยไม่คาดฝัน เกิดวันเสา ร์ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ...
พ ญ านาคท่านให้โชคผู้ที่เกิ ด 4 วันนี้ ให้รับโชคใหญ่ ได้เงินเข้า ก ร ะ เป๋า ในต้นเดือน วันพุธ คนวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สัมพันธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่ง วาทศีลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ เหมาะที่จะทำเกี่ยวกับการค้าข าย ทำธุรกิจ ฉ ล า ด แต่ความจำไม่ดีเอาเสี ยเลย ลืมอะไรง่ายดายมาก ความรู้เยอะ อ่ านใ จคนเก่งมาก แต่เก็ บ เ งิ น ไม่ค่อยอยู่เพราะสิ่งเร้ ามันเยอะ แต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นด วงดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิดวันพุธ ถ้าเก็...
3 ราศีที่ดี จะโชคดีมีลาภก้อนโต กับ 3 ราศีต้องร ะ วั ง โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ ราศีที่จะรับเงิน แบบเฮงๆ และราศี ที่ต้องร ะ วั ง เรื่องการเงิน ราศีของคุณ จะปังหรือแ ป้ กเรื่องเงินไหม ลองไปดูกันได้เลย   3 ราศี ได้ลาภก้อนโต โชคดี มีเฮง ได้แก่ ธนู เมษ และเมถุน  จะมีคนเข้ามา อุ ป ถั มภ์ มีสายเ ป ย์ เข้ามา...
ท่านใดตำแหน่งการงานสูงขึ้น ท่านใดมีโชคดาวการเงิน ธนู วันนี้ท่านมีความกังวลใจกับเรื่องที่อยู่ห่ างไกล ซึ่งความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านยุ่งย ากได้เลย การที่ท่านถูกนิน ท าต่างๆ แก่ท่านนั้น จะกลับเป็นผลดีในไม่ช้า ได้ลาภเป็นพืชผักที่อยู่ในดินและพืชผลต่างๆ ผู้มีชื่อเสี ยงและความดีเด่นต่างๆ จะไปมาหาสู่ มังกร วันนี้ท่านได้รับข่าวว่าจะมีโชคดีอย่ างนั้นอย่ างนี้ ดาวแห่งโชคลาภยังโคจรอยู่ในเรือนอริ ท่านต้องรอคอยไปสักหน่อย แต่ลาภลอยและลาภที่เกิดขึ้นจากงานอดิเรกยังมีมากมาย สัตว์เลี้ยงเล็กๆ จะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้ านท่าน ญาติมิตรที่เป็นผู้ใหญ่จะแนะนำความก้าวหน้าให้แก่ท่าน กุมภ์ วันนี้ท่านทำงานด้วยความตั้งใจอย่ างเต็มที่ มีผู้ชักนำท่านให้หยุดงานไปเที่ยวในที่ต่างๆ ซึ่งไม่ถูกกับนิสัยใจคอของท่าน จะมีญาติมิตรที่ดื่ มไปมาหาสู่ ทำความเดื อด ร้ อ นให้แก่ท่าน จะดุบริวารที่เป็นคนใกล้ชิด ผู้ที่ถูกลงโ ท ษจะเสี ยใจและเดินทางออกไปจากท่าน ได้ลาภลอยจากงานอดิเรก มีน วันนี้ท่านรู้เรื่องราวต่างๆ...
error: Content is protected !!