สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าอย า กการงานรุ่งแนะนำสวดมนต์เสริมเ รื่ อ ง ชนะอุปสรรค เสริมพลังชีวิตให้ดี ทำชะตาชีวิตให้ดี เพื่อนฝูงดี และส่งผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับ และเจ้าก รรมนายเวร มาดูกันว่า 3 วันเกิ ดไหนจะช่วยเสริมด วงบ้าง คนที่เกิ ดวันอังคาร แนะนำท่องคาถาชินบัญชรเป็นประจำ เพราะว่าจะช่วยเสริมการงานเ รื่ อ งเจ้านาย และลูกค้า จะทำให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีมาก การงานดีมากขึ้น และโอกาสได้งานใหม่ หรือเ งิ นเดือนขึ้น ลูกค้าให้โครงการใหญ่มีสูง คนที่เกิ ดวันพุธกลางวัน แนะนำให้สวดคาถาบูชาพระพิฆเนศวร จะช่วยในการเสริมการงานเ รื่ อ ง...
ด ว งปีนักษั ต ร ชะ ต าชีวิ ตกำลังเปลี่ ย น บุญเก่าหนุ นรับโช คก้อนใหญ่   โ ช คใหญ่นักษัตร ปีระกา ผิ ด หวังมามาก นักทั้งเ รื่ อ งรัก ทั้งเ รื่ อ งงานชวนเหนื่อย ใจ ท้อกาย เหลือเกินแต่ขอให้ชาวระกาใจเย็น นะ นั่นมันเป็น บททดสอบชีวิตแบบเบา เองเก่งมาแล้วที่สู้มาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่สบาย ใจได้แล้วนะ เ พ ร...
ราศีพฤษภ ตั้งแต่กลางปี 63 เป็นต้นมาดว ง ช ะ ต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอด มีแต่เรื่ องแ ย่ ๆเข้ามาส ารพัด ทั้งที่หวังดีไปช่วยเขาแต่กลับซ ว ยเสี ยเอง คิดมากเสี ยเอง ดว งทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจกลั่นแ ก ล้ งลับหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนิ นท าลับหลังจะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไรแอ บแฝ งซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว แม้ดว ง ช ะ ต าที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่จากนี้ไป...
ด ว งชะ ต าดีขึ้น เตรี ย มรับโ ชค งานเงินความรัก มีเกณฑ์ดี   ด ว งชะ ต าดีท่านที่เกิ ดวันพุธ มีโชคลาภเ รื่ อ งการงาน จะได้รับการช่วยเหลือ แนะนำเ รื่ อ งการงานจากผู้ใหญ่หรือ เจ้านายเป็นอย่างดี แ ล ะ ที่สำคั ญ โ อกาสที่ขยับขย ายเ รื่ อ งของการงาน หรือ การเปลี่ยนแปลงสถานที่การทำงาน สินค้าในการทำงานมีมากกว่าคนอื่นๆ   ด...
เ สี่ ย งด ว งอ าจมีโช คให ญ่ มีเกณฑ์เป็นเ ศร ษฐีหน้ าใหม่   ด ว งชะ ต าชาว ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.) ชาวราศีกันย์นั้นเรียกว่าด ว ง เฮงด ว ง ปังอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ!! ตอนนี้เรื่องเงินๆ ทองๆ อยู่ในเกณฑ์ดีสุดๆ มี โอ ก า ส ไ...
เลขท้ ายมือถือเนี่ย มันสามารถสื่อลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ของแต่ละคนได้ หากเป็นเลข 0 ไม่ชอบการเปิดเผ ย มีโลกส่วนตัวสูง หรือชอบมีความลั บ ชอบความสงบเงียบนั่นแหละ ไม่ชอบความวุ่นวายกับใคร ไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่ง วุ่นวายกับชีวิตของตน มีหัวคิดก้าวหน้า จนคนอื่นตามไม่ทัน อีกอย่างคือ สนใจเรื่องจิตวิญญ าณ เทคโนโลยีด้วย หากเป็นเลข 1 ใจร้อน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ใจร้อน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ไม่ชอบง้อใคร มีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเป็นหลัก มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ตัดสินใจรวดเร็ว คำไหนคำนั้น มีความเป็นผู้นำ หากเป็นผู้ชายจะเสริมความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าทำ อัตตามักสูงนิดนึงด้วย หากเป็นผู้หญิง จะเป็นหญิงที่ทำงานเก่ง กล้าคิด กล้านำ กล้าตัดสินใจ เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งเลยล่ะ หากเป็นเลข 2 มักมี...
จั งหวะชีวิ ตดีขึ้น บุญกุศ ลหนุน อาจได้รับเงิ นก้ อ นโ ต   ท่านที่ เกิ ดวันอาทิตย์ สำหรับการเ งิ นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อย เรื่อย ดีขึ้นเป็นจังหวะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่ส่วนมากจะอยู่ในช่วงขาขึ้น แ ล ะ แ น่ นอนว่าช่วงนี้จะได้จับเ งิ นก้อนจากที่ใดที่หนึ่งบางครั้งอาจจะเป็นในเ รื่ อ งของมรดกตกทอด เ งิ นที่เกิ ดจากการค้าขายเ งิ นที่เกิ ดจากการถูกสลากรางวัลขอให้คนที่เกิ ดในวันอาทิตย์มีโชคลาภมากมายก่ายกอง เ กิ ดขึ้ นเ ก ม โ...
วันเกิดดี มีเงิน มีความสุข แบบไม่ได้ตั้งตัว ผู้ทีเกิ ด.วันอาทิตย์ สำหรับผู้ที่เกิ ดในวันอาทิตย์นั้น 5 ปีที่ผ่านมาอาจจะดูเห น็ ดเห นื่ อ ยกับการหาเงิ นมากๆ ท้อผิ ดหวังกับสิ่งที่ทำ ทำแล้วไม่ได้w ลไม่ได้ดั่งใจจริงๆ ด ว ง ตกเรื่ องการเงินตลอด 5 ปี เต็มๆเลยก็ว่าได้ ถือว่าเป็นช่วงเคs าะห์ก ssมเก่าของคุณเองแต่ไม่ต้องห่ ว งไป อีกไม่กี่เดือนจะผ่านพ้ นไปแล้ว ผ่านพ้น สิ้นมิถุนายน 60 ชีวิตจะดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด กss...
บุ ญว า สนาหนุนค่ำจุน โชคใหญ่กำลังร อคุณ อ ยู่ไม่ไ ก ล   วา ส นาสำหรับคนเกิ ด วันพุธ เกิดวันพุธ เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้าง ถึงไหนถึงกัน ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ เป็นคนที่หัวร้อนได้ง่าย ส่ ว น ใ หญ่แล้วมักจะหัวร้อนกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่อง ต้องให้พูดแล้วพูดอีก ลักษณะนิสัยของคนนั้น ถึ ง แ ม้ ว่าภายนอกจะดูเป็นคนที่ ค่อนข้างจะจริงจัง พูดจาตรงไปตรงมา ก็ ต าม แต่ลึกภายใต้จิตใจขอ ง คุ ณนั้...
5 วันดี พาร วย เงิ น เต็มกระเป๋า มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ ในอีกไม่ช้า วันเสาร์.พาเงินทอง ว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่ องเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเ สี่ ย งโชค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้โรงพย า บาล ให้สุ่ มหยิบมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัล มีเงินไปดาวน์รถ ดาวน์บ้าน ได้ อ่ าน แล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนที่เกิ...
error: Content is protected !!