ทำยังไงให้รู้นิสัยคนรอบข้าง รู้ใจคนอื่นได้ลองดูกับ 7 วิธีนี้ ใครๆก็ต่างอย ากรู้ใจคนอื่นว่าเขารู้สึกอย่ างไร คิดอย่ างไร ในวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับวิธีการหยั่งรู้จิตใจของผู้อื่น เรียกสั้นๆง่ายๆเป็นการดูนิสัยใจคอ เป็นเทคนิคอ่า นใจคนง่ายๆ สามารถทำได้จริงๆ ต้องทำอย่ างไรถึงจะรู้ และสามารถมองคนออกว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ไปดูกันได้เลย 7 วิธีในการอ่า นใจ ตามแบบฉบับของขงเบ้ง 1 สร้างปั ญห า ลองพูดในสิ่งที่รู้สึกว่าเขาจะโต้แย้ง หรือทำให้เขารู้สึกโ ม โ หกับคำที่เราพูด เพื่อเป็นการดูว่าเขาสามารถอดทนและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้หรือไม่ เมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้ว ต่อมาให้คุณลองพูดให้เขาใจเย็นลง และดูนิสัยว่าเขานั้นสามารถเย็นลงได้หรือไม่ พย าย ามรับรู้ถึงเหตุผลเราหรือไม่ หรือกำลังไม่ฟังอะไรเราเลย 2 สรรเสริญเยินยอด้วยลาภยศ เพื่อเป็นการดูความสุจริต ถ้าคุณเป็นคนที่มีอำนาจในการเลื่อนตำแหน่งให้ใครก็ได้ ให้ลองให้ตำแหน่งอำนาจขอดูปฏิ กิ ริย...
1 บ้านเหมือนนาไร่ ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว ปลูกความเข้าใ จย่อมเก็บเกี่ยวความอ ภัย ปลูกความเห็นใ จย่อมเก็บเกี่ยวความสมาน ปลูกความขั ดแ ย้งย่อมงอกเงยความแ ค้นเ คือง ปลูกคำตำห นิย่อมงอกเงยวิบั ติภั ย ก่อนจะปลูกอะไรลงไป คิดให้ดีก่อนปลูก 2 ตอนที่คุณคิดว่าคุณฉล าดที่สุด อย่ าลืมว่าคนอื่นเขาก็ไ ม่ได้โ ง่ เรื่องบางเรื่องที่เขาไ ม่พูดออกจากปาก ก็ไ ม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาไ ม่รู้ 3 หญิงสาวที่ว่าขี้เ หร่ยังมีคนเลือกเป็นแม่ของลูก หญิงสาวที่ใครๆ ก็ชื่นชมว่าสวย ยังครองตัวเป็นโสด ชายหนุ่มที่ฐานะย ากจ นยังแต่งเ มียเข้าบ้านได้ ชายหนุ่มที่ฐานะร่ำรวยแต่งเ มียแล้วห ย่าก็ไ ม่รู้กี่รอบ ฉะนั้น อย่ าไปอิ จฉาใคร เขามีความสุขของเขา เรามีความสุขของเรา ที่เราเห็นว่าเขาสุข เขาอาจมีความทุ กข์ที่บอกใครไ ม่ได้ ที่เราเห็นว่าเขาทุ กข์ เขาอาจมีความสุขที่เราเข้าไ...
ต่อ ให้จนแค่ไหน ก็ อ ย่ า ไป โ ก ง ใครเขากิน แม้ลำบากเพียงใด ก็ อ ย่ า ทิ้ ง คุณธรรม ไม่ทำสิ่งที่ ล ะ อ า ย แก่ใจตน ต่อให้จน เป็นหนี้ก็ต้องหามาจ่ายคืน ต่อให้รวย ก็อย่าได้ ข่ ม เ ห ง ผู้คน เหมือนไ ร้ ซึ่งมโนธรรม ต่อให้ลำบาก เราต้องเป็นคนดี ต่อให้ทุก ข์ ก็อย่าได้ทิ้งคุณธรรม ต่อให้ใครหลอ ก...
คนเราถ้าไร้วาสนาต่อกัน ต่อให้เดินเจอกันทุกวัน ก็สวนกันอยู่ดี ถ้ามีวาสนาต่อกัน ต่อให้โลกกว้างเท่าไร ก็เดินมารู้จักกันอยู่ดี อย่า ยึดติดกับใจคนซึ่งเป็นสิ่งไม่แน่นอน อย่า อ้อนวอนขอสิ่งใดมากไปกว่าการกระทำ อย่า ปล่อยชีวิตอันมีค่าเป็นไปตามยถากร รม ไม่ขอให้มีความรักตลอดไป เพราะมันเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อพบเจอความรัก ก็ขอให้รักแบบมีสติ ไม่เร่งร้อนไปกับความรักที่เจอ ขอให้ใช้เวลาเรียนรู้ ทุกคนต้องประสบพบเจอความผิ ดหวัง เพราะ มันคือสัจธรรม ได้มา ไม่ยึดติด เสี ยไป ไม่เ ศ ร้ าโศก ทุกอย่างในโลก เป็นของชั่ วคราว ทำบุญกับพระทุกแห่งหน ต้องไม่ลืมพระที่บ้าน พ่อแม่ เรานี่แหละ อย่ามองข้ามไป ชีวิตในสังสา รวัฏ มีแต่ บุญ กับ บาป เท่านั้น ถ้าสั่งสมบุญ ชีวิตก็ รุ่งเรือง ถ้าสั่งสมบาป ชีวิตก็ ร่วงโรย รูปงามไม่นาน ก็ เหี่ยวย่น ทรัพย์สมบัติไม่นาน...
15 วิธีวัดความสุขด้วยตัวเอง 1. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นขี้ข้าของเงิน หมายความว่า เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน การยุติความเป็นขี้ข้าของอำนาจเงินนี้ พูดง่ายแต่ทำย าก แต่ ก็ต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ ชีวิตทั้งชีวิตของเรา ก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วตา ยไปเปล่าๆ ด้วยเหตุที่ว่า ใช้เวลาหมดไปกับการสะสมเงินทองที่เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว 2. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ และยอมเสี ยเปรียบ หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล...
ผลวิจั ยเผย ผู้หญิงขี้โมโห ชอบวีน จะเป็น "ภรรย าที่ดี" การที่คนสองคน พัฒนาความสัมพันธ์ จาก เพื่อน แฟน ไปจนถึงการ เป็น สามีภรรย ากัน แ น่ น อนว่าต้องประกอบ ด้วยหลายสิ่ง หลายอย่าง  ทั้งความรัก ความเข้าใ จกันและกัน หน้าที่การงาน  รวมไปถึง ครอบครัว ของทั้งสองฝ่าย และสื่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำยังไง ให้การใช้ชีวิตคู่ มีแต่ความสุข ไ ม่มีคำว่าเลิ ก มีคำกล่าวว่า การมองหา ภรรย า ต้องหาผู้หญิง ที่ชอบ...
เพื่อนคือ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ยิ่งกว่าแฟนก็ว่าได้ ไม่ตามใจมัน ก็ไม่ด่ า แต่ถ้ามันไม่ตามใจเราก็ด่าได้ โดยที่มัน และเราไม่โกรธกัน เพื่อนเมื่อโกรธกันสามารถกลับมาคืนดีกันได้โดยไม่ต้องเก็บความสงสัยว่า เรื่องที่โกรธกันคืออะไร ผ่านแล้วก็ผ่านไป เพื่อนคือที่พึ่งย ามเป็นทุกข์ เพื่อนคือที่ปรึกษา ตั้งแต่เรียน ทำงาน จนจะแต่งงานก็ยังต้องปรึกษามัน เพื่อนคอยสับรางเวลารถไฟจะชน เพื่อนคอยโกหกพ่อแม่เวลาไปเที่ยวแต่บอกว่าไปทำงาน เพื่อนคอยบอกแฟนว่าเรากำลังอยู่กับมัน ทั้งที่จริงเราไม่ได้อยู่กับมันหรอก และเพื่อนก็คือคนจ่ายค่าข้าวเวลาเราไม่มีเงิน เพื่อน คือ ทุกอย่ าง มีผู้ ที่เคยคบกันถามว่าจะให้เลือกหนึ่งเดียว ระหว่างเค้าซึ่งคบกันมา 1 ปี กับเพื่อนซึ่งคบมาประมาณ 15 ปี ว่าคุณจะเลือกใคร ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่า เพื่อน ซึ่งเค้าก็บอกว่าตอบผิ ดตอบใหม่ได้นะ เราก็บอกว่าตอบถูกแล้ว เพราะเค้าเห็นว่าเรารักเพื่อนมากกว่า แต่ไม่ใช่ ถัาเราจะต้องเอาคนเข้ามาในชีวิตอีก 1 คน ซึ่งก็ยังไม่รู้อะไรกันมาก กับเสี ยคนที่เรารู้จกกันมาเป็น 10 ปี เราว่าทุกคนก็ต้องมีคำตอบเหมือนกับเรา เพราะทั้งสำหรับคนทั้งสองกลุ่ม เราไม่สามารถเอาแต่ละคนมาบวกและลบกันเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเลือกสิ่งที่มีค่ามากกว่า และสิ่งที่เรา เลือก สิ่งนั้นก็คือ เพื่อน some time happy some time sad but...
นิสัยของ ผู้หญิง ที่ผู้ชายมองว่า ผู้หญิงหยิ่ง สำหรับคุณสาวๆต้องคอยพย าย ามเข้าใจแล้วดูก็เลยว่า พฤติก ร ร มต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายมักจะมองว่าคุณ มีความหยิ่ง แต่ใครจะไปรู้ว่าลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนเหล่านั้นจะเป็นอย่ างไร ไปดูกันเลยดีกว่าว่าพฤติก ร ร มแบบใดบ้างที่คนอื่นมองว่า หยิ่ง ลองสำรวจเพื่อนรอบข้างหรือว่าญาติสนิทของคุณรู้ 1 รอใครไม่ค่อยเป็น ไม่ชอบการรอคอย เพราะว่าชินกับการอยู่คนเดียว ไม่ชอบความพย าย ามที่ประโยชน์ส่วนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเอง 2 ลักษณะของการที่ไม่ง้อใคร ง้อใครไม่เป็น แต่ถ้าผิ ดจริงๆก็จะพูดแค่ว่าขอโท ษ และไม่กล่าวคำอธิบายใดๆ 3 เมื่อเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนแล้ว จะกลับบ้านโดยทันทีโดยที่ไม่ไปไหน ไม่ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อน 4 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เวลามีนัดกับใคร หรือไปไหนมาไหนกับใคร มักจะชอบเดินคนเดียวไปไหนมาไหนตลอด ไม่ค่อยชอบรอใครหรือให้ใครรอ นี่แหละคือหนึ่งในลักษณะของคนที่มีความหยิ่งในตัวเองสูง 5...
อยู่ที่ไหนก็มีความสุขใจได้ เพียงแค่เข้าใจที่จะใช้ชีวิต คนที่เข้าใจชีวิต เข้าใจถึงปั ญห าต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุ กข์อยู่ที่ไหนเราก็สุขใจได้ทั้งนั้น เพียงแค่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ 1. ความอดทน เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต ยังมีคนเก่งและคนฉลาดอีกมากมายที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะขา ดความอดทนเพียงคำเดียว 2. หากต้องการความสำเร็จ จงอย่ ากลัวกับปั ญห าและสิ่งต่างๆที่เป็นอุ ปสรร คที่เข้ามาในชีวิตของเรา จงเตรียมรับมือและก้าวผ่านปั ญห าเหล่านั้นไปให้ได้ อย่ าท้อถอย อย่ าหมดกำลังใจในชีวิตของคุณ 3. การมีชีวิตที่ดีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือสุ ขภา พร่างกายของเราเอง 4. ควรเข้าใจคนรอบข้างและสภาพแวดล้อมรอบข้าง จงเลือกอยู่ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์กับตัวเรา 5. อย่ าแข่งกับคนอื่นแต่จงแข่งกับตัวเอง ความคิดความสามารถของเราในแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ลองใช้ความสามารถของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและตัวเองรัก จงมีความสุขกับสิ่งที่ทำ อย่ าเอาชีวิตของเราไม่เปรียบเทียบกับใคร 6....
เว ล ามีคน เกลียด คุณ อย่ าไป ส น ใ จแค่จำไว้ว่า คนที่ ดีกว่ า คุณ จะไม่มีเวลา เก ลี ย ด คุณ แค่นี้ คุณก็รู้แล้วว่า เขา ไม่มีค่า พอที่จะ แคร์ ปล่อยเขาไป เราเปลี่ยนความคิดเค้ าไ ม่ ได้ แต่เราเปลี่ยน ให้ตัวเองเดินจากคน พ ว ก นี้ได้เพราะ 1. วิ ธี...
error: Content is protected !!