หากใครบอกคุณว่า “เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต” ลองถามเข า ดูนะคะว่า “แล้วทุกอย่างในชีวิต มันต้องใช้เงินไหม” พี่คนหนึ่งเคยบอกไว้ว่า แม้แต่เวลานอนพี่ยังต้องใช้เงินเลยน้องเอ๊ย ไหนจะค่าไฟ ค่าแอร์ ค่าเช่าบ้าน ค่านั่นค่านี่ เยอะแยะเวียนหัวไปหมด แต่ละเดือนหมุนเดือนชนเดือน เงินแทบไม่พอใช้ เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมากเกิດเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกกระส่ำระสายสลับขึ้นลงไม่เว้นทุกวันแบ บนี้การที่จะสามารถหาเงิน ให้ได้เยอะนั้นก็ยิ่ง ย า กเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสายต่างเริ่มบ่นออกมาว่าข า ดสภาพคล่องต้องคอยประคองตัวให้รอดกันไปก่อนทำให้ อยู่อย่างจนจะ รว ย อยู่อย่าง รว ย จะจนอย่างละเอียดจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียวโดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจนลงอย่างแน่นอน เพราะหากเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้120แปลว่าเราใช้เงินในอนาคต20และถ้าเราทำแบ บนี้ไปเรื่อยดอกเบี้ยจากการใช้เงินในอนาคตก็จะพอกไปเรื่อยทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็จะพังแต่หากเราทำตามเรามีรายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือเก็บ20พอไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นร้อยเป็นพันได้ในที่สุดแต่มันก็ยังมีนัยยะบางอย่างซ่อนอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง100เปอร์เซนเสียทีเดียว เราจะมาลองเจาะลึกกันว่าที่บอกว่าไม่ถูกต้อง100เปอร์เซน คืออะไรคือหากเราทำตามคำพูดข้างต้น100เปอร์เซน โดยไม่มองให้ลึกลงไปเราอาจจะไม่จนก็จริงอยู่แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะ...
1. อวดเด่น แม้เรารู้สึกว่า เราอยู่เหนือกว่าใครใคร และมีมากกว่าใครใคร อย่ าอวดเด่นกับคนอื่น อย ากชิงดีชิงเด่นกับใครเขา 2. อวดผลงาน ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องโอ้อวดอวดอ้างว่าตนเองเป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็นและชื่นชมผลงาน ของคุณเองพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่น 3. อวดรวย คนมั่งมีมีเงินทองมากมายไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก ถึงรวยแค่ไหนเมื่อใช้เงินไม่เป็น ก็หมดตัวได้กันทั้งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง 4. อวดความลับ คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่แต กต่างกันออกไปเมื่อคุณมีความลับ อย่ าเที่ยวบอกความลับกับใครใคร เพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาเลย 5. อวดฉลาด คนที่เขามีความคิดความฉลาดจริงๆ เค้าจะไม่คุยโอ้อวดอวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้ เค้าจะลงทำให้สิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุด 6. อวดรู้ หลายหลายคนชอบอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ในบางเรื่องอาจไม่จริง อย่ าบอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคนโ ง่ในทันที 7. อวดเก่ง เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลายหลายคนที่มี ความคิดและความเก่งมากไปกว่าเรา...
1. ไม่ฟุ่มเฟือย บอกลาภูมิแพ้ป้ายเซลส์หรือโปรโมชั่นที่ไม่จำเป็น การบริหารเงินล้มเหลวจะทำให้ คุณต้องผิ ดหวังกับตัวเองอย่ างรุน แรง  เก็บเงินไปลงทุนหรือสร้างความทรงจำดีๆ ให้ตัวเองดีกว่าเยอะ 2. ยอมรับในความผิ ดพลาด วิธีเดียวที่จะเรียนรู้และเติบโตได้ คือการยอมรับในสิ่งที่เราทำพลาดไป ถึงมันจะทำให้รู้สึกแย่ แต่มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า เรากำลังเรียนรู้การเลือกทางเดินที่ถูกต้อง 3. จริงจังกับความรับผิ ดชอบ เมื่อถึงเวลาเกิดปัญหา คนคิดบวกจะไม่โยนความผิ ดหรือจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่จะโฟกัสในสิ่งที่ทำได้ และพย าย ามแก้ไขปัญหานั้น โดยไม่เสี ยเวลาปวดหัวกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ 4. ควบคุมความคิดของตัวเอง ฝึกควบคุมความคิดแง่ลบ ให้อยู่ในกรงที่มิดชิดที่สุดในสมอง เพราะถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้ แสดงว่าคุณจะควบคุมการกระทำและคำพูดไม่ได้ไปด้วย 5. รู้จักสร้างความสุขจากภายใน หลายคนมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว แต่คนคิดบวกจะสร้างความสุขจากภายในตัวเอง ไม่ว่าสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน ความสุขของคนคิดบวกจะไม่มีวันหายไปง่ายๆ 6. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหา ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมองเห็นแต่ความทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นคนคิดบวกจะมองแต่ข้อดีของทุกปัญหา เพื่อสร้างกำลังใจและเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จที่จะมาถึง 7. ไม่สนใจคนคิดลบ คุณใช้เวลาอยู่กับคนแบบไหน โลกทั้งใบของคุณก็จะเต็มไปด้วยคนแบบนั้น รีบถอยออกมาจากกลุ่มคนที่จะทำให้โลกของคุณหดหู่ ก่อนที่จะสายเกินไป 8. เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้ ยิ่งตกอยู่ในภาวะที่สิ้นหวังมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น การมองโลกในแง่ร้ า ยไม่เคยทำให้อะไรดีขึ้น แต่การคิดบวกจะช่วยให้มองเห็นทางออกของปัญหา 9. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งส...
ไม่จำเป็นต้ อ งมีท รั พย์สิ นมากมา ย ก็ทำได้ ทาน 5 อย่างที่ได้บุญมห า ศ า ล ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำ บ า ก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แ ต่ จิ ต เป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ ดังที่พ ร ะ พุ ท ธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มี...
จำไว้ใ ห้ขึ้ นใจ เวลาทำบุ ญ ให้ลอ งอธิษฐานต า มนี้ดู คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุ ขภ า พ แ ข็ งแรง ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ แ ต่ ที่ จ ริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก หลวงปู่ดู่เคยสอนไว้ว่า เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์” เ พ ร าะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด ทั้งรวย สุ ข ภ...
สงสัยไหม ทำไมคนต่างชาติส่วนใหญ่ได้ดิ บได้ดี แต่คนไทยกลับเป็นลูกจ้ า งเ ข า เรื่องนี้ไม่ได้อุปโลกขึ้นมาหรือว่ามโนไปเอง เ พราะจากที่ผ่านมาหลายปีที่เข้าไปทำ ง า น หลายๆ ที่ จากที่เก่า เจ้าของบริษัทที่เคยไปอยู่มานั้นล้วนแต่เป็นคนจีนที่ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของเขาคือชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทย ตั้งแต่สมัยโบราณทั้งนั้น หรือเมื่อเดินไปตามบางหมู่บ้านก็จะเป็นชาวอินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม เป็นต้น ที่ ค รั้ ง หนึ่งเคยอพยพมาไทยแต่สุดท้ายดันเป็นเจ้าของกิจ ก า ร ในบ้านเรา เ สี ยนี่   น่าเป็นห่วงเมื่อคนจีน อินเดีย เวียดนาม อ พ ย พ มาไทยแต่กลับได้ดิบได้ดี...
จำนวนเงินไม่สา ม า รถวัดความกตัญญูของคนได้ อย่าวั ดค ว ามกตัญญูที่จำนวนเ งิ น คนเป็นลูก แน่นอนว่าย่อมจะต้องตอบแทนบุญคุณ หรือดูแลพ่อแม่ ย า มที่พ่อแม่ชรา และเริ่มจะทำงานไม่ไหวแล้ว แต่หากบางบ้าน พ่อแม่นั้นยังสามารถดูแลตัวเองได้ พึ่งพาตัวเองได้ ก็ยังไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะต้องตอบแทนในทันควร เ พี ย ง แต่เป็นคนดี และไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือรู้สึกลำบากใจ หรือ ทุ ก ข์ ใจ นั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณแล้ว   เราจะให้ลูกทำอย่างไร หากเขาเงินเดือนแค่ 9000 บาท ใช้คนเดียวก็แทบไม่เหลือเก็บ เขาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงพ่อแม่ เราจะทำอย่างไร หากลูกมีปัญหา...
ฮีโ ร่ที่ไปทุกที่ ฮีโร่ของชาวไทย บิณฑ์ บ ร รลือฤทธิ์ นำทีมลุ ยช่ ว ยเหลือชาวบ้ า นน้ำท่ ว มที่สุโขทัย จากสถานการณ์น้ำท่วมในจ.สุโขทัย หลังระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วม ท่วม 3 อำเภอ 16 ตำบล บางจุดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 2.50 เมตร จนชาวบ้านต้องอาศัยเรือในการเข้าออกหมู่บ้านแทน ล่าสุดช่วงค่ำ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมทีมงานมูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่บริเวณซอยทางเข้าวั ด ไ ท ร ย้ อ ย ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาว...
การเดินทาง มักเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็มีความฝันในการท่องเที่ยวไปรอบโลก ถึงแม้บางคนจะปฏิเสธก็เถอะ แต่เชื่อแหล่ะว่าใครๆ ก็อ ย า กไปเที่ยว มันต้องมีอารมณ์นั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตแหล่ะ ที่คุณทำงานมาเหนื่อยๆ ทั้งเดือน หรือบางคนทุ่มเทกับงานประจำ การทำธุรกิจมาเป็นปีๆ ก็อ ย า กจะพักผ่อน และผ่อนคลายบ้าง การไปเที่ยวแต่ละครั้งแน่นอนว่าย่อมต้องมี “ค่าใช้จ่าย” ในการเดินทางอย่างแน่นอน ปริญญาชอบเที่ยวมาก บางครั้งก็คิดนะว่าใช้เงินกับการท่องเที่ยวเยอะมาก ทั้งในและต่างประเทศ ปีๆหนึ่งก็หมดไปเยอะ ด้วยความที่ไม่ใช่ขาช้อปด้วย หลายคนก็ทักว่าไม่เก็บเงินบ้างหรอ เกิดแก่ตัวไปจะลำบาก บางคนก็บอกว่า เที่ยวตอนที่ยังมีแรง เดี๋ยวต่อไปจะไม่ได้เที่ยวแบบนี้ จริงๆ ตอนคนทักให้เก็บเงิน ปริญญาก็คิดนะ แล้วรู้สึกผิ ดกับตัวเองที่ใช้จ่ายกับการเที่ยว แต่ปริญญาก็มีเงินเก็บนะ แต่ ก็ไม่ได้มากมาย ปริญญามีบ้านมีรถที่ต้องผ่อน แต่พอฟังคำพูดจากคนที่บอกว่าให้รีบๆเที่ยวเสี ยตอนนี้...
จากชายวัยเกษียน เพื่อน…มีจริงเฉพาะตอนยังเป็นเด็กเรียนหนังสือเท่านั้น หลังจากนั้นก็ต้องมีผลประโยชน์กันทั้งนี้น ความรัก….คือการเอาแต่ใจตัวเอง ต่อจากนั้นเป็นชีวิตคู่ คือการยอมรับสิ่งที่เฮงซวยที่สุดของกันและกันได้เท่านั้น ชีวิต….คือความไม่แน่นอน งาน….เป็นส่วนประกอบของชีวิตเท่านั้น ให้ความสำคัญมันอย่าเกินครึ่ง ความล้มเหลว…คือผลของการทดลองที่ไม่ประสปความสำเร็จ (นักรบย่อมมีแผลเป็น) เวลาผ่านไป คนเราก็มีอายุมากขึ้นทุกวัน หลายคนก็ยังกังวลกับการใช้ชีวิตในวัย ช ร า ว่าควรจะเป็นแบบไหน อายุมากขึ้นจะไปเป็นภาระให้ลูกหลานต้องดูแลหรือเปล่า วันนี้เราจะมาบอก 9 วิธีการใช้ชีวิตในวัย ช ร า ให้มีความสุข และมีเราภาพ โดยที่ไม่ต้องไปเป็นภาระให้ลูกหลาน เพื่อชีวิตวัยใกล้เกษียณที่มั่นคง สงบ และมีความสุข บางอย่ างวัยอย่ างเราไม่สามารถทำตามอย่ างพวกรุ่น หรือทำตามใจตัวเองได้อีก เพราะฉะนั้น อ่ า นข้อความด้านล่างแล้วจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 1 ใช้ชีวิตให้มี สุ ข ภ า...
error: Content is protected !!