เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน ตัวข องเราเองก็ห้ามหยุดที่จะพัฒนาและต้องหัดเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ในทุกๆ วัน เราเชื่อว่ามีสาวๆ อยู่จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ทุกวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยพึงพอใจในความเป็นตัวเองกันสักเท่าไหร่ เดี๋ยวบางวันก็ดี บางวันก็ร้ า ย ไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้แต่นิดเดียว การมีวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงเป็นเรื่องที่ต้องคอยหมั่นทำอยู่ต ลอดเวลา นั่นก็เพื่อการเรียนรู้ความผิ ดพลาด และมูฟออนให้ตัวเองก้าวขึ้นไปสู่บันไดอีกขั้น 1.รักและเคารพตัวเอง ใครไม่รักเรา ยังไม่แย่เท่าเราไม่รักตัวเอง ประโยคสุดคลาสสิคประโยคนี้ ยังคงเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงอยู่เสมอ เพราะไม่ว่าเราจะสวย รวย เก่ง หรือเลิศเลอ เพอร์เฟคมาจากไหน แต่ถ้าหากเราไม่รู้สึกรักและเคารพในตัวเองบ้างเลย ก็คงไม่มีวันที่เราจะเข้าใจความหมายของชีวิตอย่ างแท้จริง ฉะนั้น การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ ก่อนอื่นอาจต้องเริ่มต้นมาจากการมองเห็น และสัมผัสถึงคุณค่าที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้ซะก่อน เมื่อมองเห็นแล้วมันก็จะช่วยทำให้คุณเข้าใจข้อดีของตัวเอง และมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเอง 2.ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย หากเราปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะโลกกลมๆ ใบนี้คงไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบหรือเพียบพร้อมไปซะทุกเรื่อง การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นอยู่ จะช่วยให้ตัวเราเกิดการตั้งเป้าหมาย...
คนเราถ้าไม่มีบุญที่ทำร่วมกันมา ชาตินี้ก็ย ากที่จะได้เจอกัน เรื่องการคบคนอื่นนี้ พ ร ะพุทธเจ้า ทรงสอนไว้ อย่างดีมาก พ ร ะพุทธอ งค์ตรัสว่า "ดูกรภิ ก ษุทั้งหลาย หากเธอหา คนที่ดีกว่าเธอ หรือดีเสมอ เธ อคบไม่ได้แล้วไซร้ เธอพึงท่องเที่ยว ไปแต่เพียงลำพัง ผู้เดียว เสมือนนอแ ร ด ยังประเสริ ฐ กว่ าการคบคนพาล เพราะการคบคนพาล ย่อมไปสู่วิบัติโดยแท้"   เอกบุรุษและเอกสตรีทั้งหล ายย่อมเคยมีชีวิต อยู่อย่างโดด เ ดี่ ยว และชื่นชม กับการอ ยู่ คนเดียวทั้งสิ้น ถ้าไหน ๆ...
ค รูสาวโพสต์ บ้านครูจนมากนะ แต่ถึงจะจน ก็ไม่เคยอายทำกิน อีกหนึ่งเรื่องราว น่ารักๆ ที่กลายเป็น แ รง บันด า ลใจดีๆ ให้กับผู้ที่พบเห็น และชาวโซเชียล เป็นจำนวนมาก  เมื่อได้มีคุณครู สาวท่านหนึ่ง ได้โพสต์แง่คิด ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค ครูนุช ม นุษย์พันอึ ด ได้โพสต์ภาพ และข้อความใจความว่า "ข้อดีของการ เกิดเป็นคนจ น คือ ไม่มีอะไรจะเ สี ย ทำได้เท่าไหร่ นั่นคือ กำไร ไม่มีข า ดทุน พี่ชาย ครูหล่อมั๊ย นิเชา...
อย่าดูถูกคนว่าเขาเรียนจบสูงแค่ไหน แต่ให้ดูที่ สิ่งที่เขาได้มา เขาเอาไปใช้ประโยชน์ ได้หรือเปล่า อย่าไปดูที่ “เรียนจบสูงแค่ไหน” แต่ให้ดูที่ “เอาไปใช้ประโยชน์ ได้หรือเปล่า” อย่าไปดูว่า “พูดเพราะ” แค่ไหน แต่ให้ดูที่ “มีความจริงใจ” หรือเปล่า อย่าไปดูที่ “เก่งมากแค่ไหน” แต่ให้ดูที่ “แก้ปัญหาบนพื้นฐาน ความดีได้หรือเปล่า”   หนังสือที่ดี ไม่ได้ตัดสินที่ หน้าปก ใจที่สก ป รก ไม่ได้ตัดสิน ที่ หน้าตา อย่าไปดูว่า มี “อายุมากแค่ไหน” ให้ดูที่ทำตัว “น่าเคารพ นับถือหรือเปล่า” อย่าไปดูที่ “งานแต่ง อลังการแค่ไหน” แต่ให้ดูที่ “อยู่กันได้นาน หรือเปล่า” อย่าไปฟัง ที่บอกว่า “ถือศีลฟังธรรม เข้าวั...
จ งเลือ กรักค นที่ส่งเสริ มกัน ไม่ใช่แ ค่คู่รัก ที่รักกั นไปวั นๆ การมีคนรักอยู่รอบข้างคือสิ่งที่หลายๆคนต้องการ ใครที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ก้าวหน้าขึ้น มีความสุขก็ให้เลือกอยู่กับคนคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่ดีขึ้น การทำงานที่ดีขึ้น หรือแม้แต่การมีทัศนคติต่างๆที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่ว่ารักกันไปวันๆ แล้วมีเรื่องให้ต้องทุ ก ข์ใจ หรือมีเรื่องที่คอยระแวง ให้เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงเพื่ออืกฝ่ายไปจนหมด จนไม่เป็นตัวของตัวเอง อย่ าพย าย ามที่จะฝืนเป็นคนอื่นเพราะเพียงต้องการให้เขาคนนั้นรักเรามากขึ้น แน่นอนว่าตัวเราเองจะต้องทำความเข้าใจด้วยว่า ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบขนาดนั้น แต่ให้เลือกคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด เขาว่ากันว่ามีอยู่ 3 สิ่ง ที่จะสามารถเป็นตัวบอกได้ว่า ผู้ชายคนนั้นมีความจริงใจและจริงจังกับตัวเรามากแค่ไหน 1 Protect มีความรักจริงพร้อมที่จะปกป้องทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้ ผู้ชายบางคนอย่ าว่าแต่ปกป้องตัวเราจากคนอื่นได้เลย แต่มีแต่เราที่ต้องคอยปกป้องตัวเองจากเขา...
พ่อแม่นั้นมีพร ะคุณมากมายไม่อาจจะพูดออกมาให้หมดได้ ดังนั้นลูกๆจึงควรมีจิตสำนึกต่อท่านทั้งสองบ้าง ลูกๆควรจะเริ่มจากรู้จักบุญคุณของพ่อกับแม่ หมายความว่ารู้ว่าท่านทั้งสองดีกับเรายังไงบ้างและสูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณของท่านทั้งสอง โดยมีการตอบแทนคุณพ่อกับแม่ ตามหลักของมงคล ที่ 11 บำรุงบิดาและมา รดานั้น สาม ารถที่จะแบ่งออกเป็น สองช่วง นั้นคือ เมื่อท่านทั้งสองยังดำรงชีวิตอยู่ในตอนนี้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกิจการงานของท่านทั้งสอง และเมื่อท่านเข้าสู่ วัยชรา ลูกนั้นก็ควร ดูแลปรนนิบัติ การกินอยู่ของท่านทั้งสอง ให้สะดวกสบายที่สุดเท่าที่ทำได้ และเอาใจใส่รั ก ษ าใจท่าน ช่วยเหลือท่านทั้งสองเมื่อท่านป่ ว ยไม่ สบาย เมื่อท่านไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ก็จัดพิธีการตามประเพณีให้กับท่าน และเมื่อทำบุญตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ก็อุทิศให้ท่านสม่ำเสมอ แม้ว่าเรานั้นจะตอบแทน พร ะคุณของท่านทั้งสองถึงปานนี้แล้วยังนับว่ามันเล็กน้อยไปเลย เมื่อเทียบกับความรักความเมตตาของท่าน ทั้งสองที่มีพ ระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเราผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นต้องการจะสนองพร ะคุณท่านให้ได้ทั้งหมด จงทำดังนี้ 3. นำพาให้ท่านรั ก...
อยู่อย่างคนโ ง่ แล้วมีความสุข ก็ยังดีกว่าต้องเป็นทุ กข์ เพราะอย ากอ ว ดฉลาด ความเก่งก า จ ไม่อาจบอกได้ว่า ใครคนไหน มีความสุขเท่าไหร่ ทุกอย่าง ที่สมบูรณ์แบบ ไม่อาจเติมเต็ม ให้หัวใจ อิ่มเอมได้  ไอคิวที่สูงส่ง ไม่อาจวัดคุณค่า ของชีวิตคน คนที่ว่าแสนฉลาด ไม่อาจเป็นการ ยืนยันว่าใครคนนั้น จะดำเนินชีวิต ได้มีสุข มากกว่าใครคนอื่น คนส่วนใหญ่ มักจะนิยมชมชอบ คนฉลาด เธอนี่เก่งจังเลยนะ กินอะไรมาวะ เก่งเกินแล้ว ทำได้ไงวะ เรานี่ชาตินี่ ไม่รู้จะทำได้รึเป ล่า วันหลังช่วยสอน เราหน่อยดิ   ยิ่งฉลาด ยิ่งเป็นที่สนใจ...
ไม่ว่าถูกหรือผิ ดก็ไม่สน เธอภูมิใจหรือ เธอรักแต่ตัวเอง ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นๆ 4 นิสัยเห็นแก่ตัว ที่ทำลา ยความรักโดยไม่รู้ตัว   1. คิดเองเออเอง ปัญหาตรงกันข้ามกับข้อที่แล้ว คือการทึกทักเอาเองกับเรื่องของอีกฝ่าย เมื่อใดที่คนเราประสบกับความ เ ค รี ย ด เรามักแสดงกิริย าที่ไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ออกมา บ่อยครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงอารมณ์ รุ น แ ร ง กับคนรัก และอีกฝ่ายก็จะเริ่มโกรธเคืองและมีปฏิกริย าโต้ตอบกลับไปเช่นกัน ดังนั้นเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอาการ เ ค รี ย ด คุณควรเปิดใจคุยกันถึงปัญหาและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น อย่าทึกทักเอาเองว่าอีกฝ่ายต้องการ โ ว ย ว า...
นอกจากการใช้เวลาไปกับที่ทำงานแล้ว ชีวิตส่วนใหญ่ของเราก็อยู่ที่บ้านนี่แหละ ข้อแต กต่างก็คือ เรามีอำนาจควบคุมสภาพแวดล้อมในบ้านของเรามากกว่าที่ทำงาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีโอกาสปรับเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นรังแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่ ที่ดินหลายร้อยไร่หรือบ้ๅนไร่ปลายนาหลังคามุงจาก บ้ๅนก็คือบ้ๅนอยู่ดี มันไม่ได้เป็นเพราะโครงสร้างรูปร่าง แต่เพราะคนที่อยู่ที่นั่นต่างหาก การได้กลับบ้ๅนเหมือนยๅรักษาแผ ลใจ เหมือนการได้ชาร์จแบตเติมพลัง เหมือนการได้กลับไปเจอแผนที่หลังจากหลงทาง การได้รู้ว่ามีคนรอเราอยู่ที่บ้ๅน เป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจเราที่สุด เป็นคนที่ยอมรับเราได้ทุกอย่า ง เป็นคนที่อยๅกฟังเรา เป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นยังไง เขาก็จะพูดกับเราว่า ไม่เป็นไรนะ เสมอ ถ้าไม่ไหว ก็กลับมาบ้ๅนเรานะ มันดีจริงๆ บ้ๅน ไม่ใช่สถานที่ แต่มันคือผู้คน คือคนที่พร้อมจะโอบอุ้มเรา ปลอบใจเรา ให้กำลังใจเรา เอาเถอะ บางทีตอนนี้อาจจะมีเรื่องแ ย่ๆ บางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องที่เจอดี บางทีชีวิตมันอาจจะยๅกบ้ๅง แต่ວຢ่างน้อย ก็มีคนคอยเราอยู่ ถ้าไม่ไหว ก็กลับบ้ๅนนะ บางทีเพียงแค่นี้ อะไรๆ ก็อาจจะกลับมาดีได้ก็ได้ เมื่อเราได้รู้ว่า เราไม่ได้อ ยู่เพียงลำพัง คิดถึงบ้านนานแล้วไม่ได้กลับ ใจเพียงนับรอวันฝันมาถึง อีกไม่นานเกินรอขอรำพึง คิดคะนึงจึงกล่าวไว้เป็นบทกลอน คิดถึงเสี ยงบ่นของคนใกล้ แม้บ่นไปแต่ปากยังพร่ำสอน จะไปไหนใกล้ไกลยังให้พร มิตัดทอนความรักถักด ว งใจ คิดถึงทุ่งนาและฟ้าสีสวย คิดถึงด้วยเมื่อกิ่งไม้ปลิวไสว คราหนึ่งที่นั้นพ่อพาไป พวกเราใช้เวลาร่วมใจกัน คิดถึงบ้านน้อยคอยเราอยู่ ดูสิดูกี่ปีแล้วมิแปรผัน บ้านมีรักประจักษ์นับอนันต์ ทุกคืนวันยังเป็นที่ พักพิงใจ
รักให้ยืนยาว ด้วย 9 วิธีนี้ 1 รับผิ ดชอบงานบ้านให้มากกว่าเดิมหากอีกฝ่ายงานยุ่งกว่าปกติ ปกติแล้ว หลังแต่งงาน คู่รักหลายคู่ก็จะแบ่งหน้าที่ทำงานบ้านกัน วันนี้คุณล้างจานนะ วันนี้ผมซักผ้าเอง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนรักของคุณมีงานที่ต้องสะสางเยอะมากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะทำให้เขาเครี ย ด คุณก็ควรจะอาสาทำงานบ้านเหล่านั้นเอง เพื่อให้เขาได้ใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันเมื่อถึงคราวที่คุณงานเยอะบ้าง เขาก็จะอาสาทำแทนคุณเองค่ะ การทำเช่นนี้ ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงเป็นใยเขาอยู่เสมอ 2 อย่าวิจารณ์เรื่ อ งการใช้จ่ายของเขา อีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้คู่รักอยู่กันไม่ยืด ก็คือเรื่ อ งเงินๆ ทองๆ ที่แหละค่ะ บางครั้งต่างฝ่ายต่างต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองอ ย า กทำ เช่น เขาอาจจะอ ย า กไปสังสรรค์กับเพื่อน ส่วนคุณก็อ ย...
error: Content is protected !!