ขอให้สุ ขภ า พแข็งแ ร ง คุณตามอบเงินแสน ให้โร ง บ า ล เพื่ออีกหลายชี วิ ต เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เห็นแล้วประ ทั บ ใ จสุดๆ เมื่อไม่นานนี้เพจ รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวดีๆ ที่ เ กิ ด ขึ้นในสังคมหลังมีคุณตาใจบุญนำเงินมาบริจาคให้ทางโรงบาลหลวงพ่อเปิ่น เพื่อซื้อเครื่องมือการแพทย์ ใ ช้ใ น ก า รรักษาผู้ไม่สบาย โดยทางโรงบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุณ...
พูดอย่างจริงใจ” ไม่ใช่ “พูด ข ว า น ผ่ า ซ า ก” ในยุคที่เต็มไปด้วยการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมด้วยเทคโนโลยี การแต้มเติมด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาด ที่อาจมุ่งหวังผลประโยชน์ ในยุคที่ใคร ๆ ก็สามารถเป็นผู้ผลิตข้อมูลข่าวสา รได้ และทำได้ง่ายเสี ยจนบางครั้งเราก็สับสนว่าข้อมูลไหนใช่ไม่ใช่ ข่าวไหนจริงไม่จริง หลายครั้ง เราจึงต้องการ คนที่พูดความจริง กับเรา ประกอบกับการดำเนินชีวิตในยุคที่ดูเหมือนว่า เข็มนาฬิกาจะหมุนเร็วเสี ยเหลือเกิน เร็วจนบางทีเราก็ไม่มีเวลาให้กับเรื่องบางเรื่อง ที่คนพูดพย าย ามชักแม่น้ำทั้งห้า อ้อมไปอ้อมมาจนกินกาแฟจะหมดแก้วแล้ว เราก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร หลายครั้ง เราจึงต้องการ คนที่พูดตรงไปตรงมา กับเรา แต่หลายครั้งอีกเช่นกัน ที่ความรู้สึกของเราก็ถูกทำ ร้ า ย ด้วยการพูดความจริงของคนบางคน ถูกทำ ร้ า ย ด้วยการพูดจาตรงไปตรงมาในบางครั้ง ตรงเสี ยจนเรารู้สึกว่ามันพุ่งตรงเข้ามา แ ท ง ใ จ ดำ...
พกติดตัวไว้ดี ที่พึ่งทางใจ ความศักดิ์สิ ท ธิ์ของ เหรียญบาทพญาค รุ ฑ ครุฑ คือ สัตว์กึ่งเทพในปกรณัมอินเดียและปรากฎในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์,มหาภารตะ เล่ากันว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและท ะ เ ล า ะกันจนเป็นศั ต รู กั น น อก จ า กนี้ยังมีคัมภีร์ปุราณะที่ชื่อว่า ครุฑปุราณะเป็นเรื่องเล่าพญาครุฑ   ตามคติไทยโบราณ เชื่อกันว่าครุฑเป็นพญานาคนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพ ร ะนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม่กระทั่งสายฟ้าของพ ร...
คนที่ "เ ข้ า ใ จ คุ ณ ผิ ด" พูดอะไรไป เขาก็ไม่ฟังอยู่ดี เปล่าประโยชน์ อยากให้จำไว้ว่า คุณในลมปากผู้อื่น ไม่ใช่ตัวตน ของคุณ ที่แท้จริง ตาเหมือนกัน ยังมอง ไม่เหมือนกัน ปากเหมือนกัน ยังพูด ไม่เหมือนกันเลย ใจเหมือนกัน ก็ยังคิด ไม่เหมือนกัน เงินเหมือนกัน ก็ยังใช้ ไม่เหมือนกันเลย คนเหมือนกัน ก็ยังใช้ชีวิต ต่างกัน ไม่มีเรื่องใด ที่ไม่ถูกคน วิ พ า กษ์วิ จ า รณ์ ไม่มีใคร หรือผู้ใด ที่ไม่ถูกคนอื่น สงสัยหรอก เป็นตัวเอง ที่ไม่ทำให้ตัวเอง และผู้อื่น...
การละเว้นจากการประพฤติผิ ดในกา ม การประพฤติผิ ดลูกผิ ดเมียคนอื่น ศีลข้อ 3 ก า เ ม สุมิจฉาจาร หมายถึง การล่ ว งเกินผู้อื่น จะตัดสินว่าได้กระทำผิ ดในข้อนี้ โดยมีองค์ประกอบการตัดสินคือ บุคคลนั้นไม่ควรล่วงเกิน คือ นอกเหนือจากตัวเราเอง ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า ส่วนใหญ่ การกระทำผิ ดศีลในข้อนี้ คนส่วนมากมักจะนึกถึง การประพฤติผิ ดในกามหรือการล่วงประเวณี อันเป็นการกระทำล า ม ก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายพึงติเตียน นั้นคือการทำผิ ดลูกเมียเขา ซึ่งเป็นความประพฤติที่...
พูดจาเพราะๆ กับครอบครัว  คนเราต้องคอยให้ กำลังใจซึ่งกัน ในย ามทุ กข์ย าก หยุดโท ษตัวเอง และกลับมาให้ อภั ยคนอื่น เพื่อก้าวผ่าน เรื่องไม่ดี ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว บางครั้งปั ญหาที่ผ่านเข้ามา เวลาจะพาให้ผ่านออกไป จะ เรื่องเล็ก หรือ เรื่องใหญ่ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง ทำ ชีวิต ให้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องคิดมาก กับทุกเรื่อง จนทำให้เป็น ภาระ พย าย ามมองโลกตาม ความเป็นจริง หัดทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต จงมี ความสุข กับสิ่งที่มี หยุด เปรียบเทียบชีวิต ของตัวเอง กับคนอื่น จง หัวเราะ เมื่อมีโอกาส จง ร้องไห้ ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ เพื่อให้ชีวิตมันสมดุล อย่า จมกับ...
จริงๆ การพูดจาดูถูก หรือเหยียดหย ามคนอื่นนั้น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี และไม่ควรปฏิบัติเอาเสี ยเลย เพราะเป็นนิสัยที่ผู้ที่มีการศึกษาหรือปัญญาชนเค้าไม่นิยมทำกัน แต่ ก็ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ที่ยังคงมีการดูถูกเหยียดหย ามกันให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การล้อเลียน การพูดจาถากถาง ดูถูกดูแคลนคนที่ด้อยกว่า เพียงเพราะความสนุก สะใจ ได้สนองกิเลสตัณหาที่ตัวเองกักเก็บมานาน จนล้นออกมาให้ใครๆ ได้เห็นทางการกระทำภายนอก รู้ไหมว่า การดูถูก เหยียดหย ามคนอื่นบ่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัยที่เรา ย ากจะสลัดออก หรือบางคนทำไปด้วยความเคยชินก็มี โดยการล้อเลียนหรือเรียกชื่อคนอื่นตามปมด้อยของเขา เช่น บางคนมีรูปร่างเตี้ยก็เรียกเขาว่า ไอ้เตี้ย บางคนแคระแกรนก็เรียกไอ้แคระ ไปสา รพัด ยิ่งไปกว่านั้นบางคนมีความพิการทางอวัยวะต่างๆของร่างกายก็เรียกซ้ำปมด้อยเขา เช่น ไอ้ดำ...
1. หาที่ปรึกษา แม้ไม่มีใครทำหน้าที่แทนเราได้ก็น่าจะจับคู่กับใครสักคนที่มีทักษะการทำงานสอดคล้องกัน เอาไว้เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือผ่อนหนักเป็นเบาในคราวจำเป็น 2. สร้างความสมดุลให้ตัวเอง ต้องสร้างความสมดุลให้กับชีวิตทำงาน มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ และรักษาสุ ขภา พให้แข็งแรง ไม่ปล่อยให้งานมีอำนาจเหนือเรา 3. สนุกกับชีวิตหลังเลิกงาน สรรหากิจก รร มให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมงานหลังชั่วโมงทำงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และบรรเทาความเหนื่อยล้าหลังการทำงาน อาจจะทานอาหารเย็นร่วมกัน หรือร่วมสังสรรค์ในโอกาสพิเศษต่างๆ 4. ควบคุมความเสี ยหา ย การทำงานอาจมีข้อบกพร่องได้ บางคนถึงกับถูกไล่ออก แต่อย่ า เพิ่งสิ้นหวัง เก็บความผิ ดพลาดนั้นไว้เป็นบทเรียนดีกว่า 5. ทำในสิ่งที่ชอบ ชอบในสิ่งที่ทำ ถ้าเรารักสิ่งที่ทำ ผลงานย่อมออกมาดี แต่หากรู้สึกว่าไม่ชอบในสิ่งที่ทำเราก็จะไม่เต็มใจทำ ไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ฉะนั้นคุณต้องเลือกงานให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด 6. ลืมโชคชะตา อย่าให้โชคชะตามาครอบงำชีวิตทั้งหมดของคุณ คุณต้องลิขิตชีวิตเองบ้าง อย่าทิ้งผลงานเก่าๆ ให้เก็บรวบรวมประวัติการทำงานที่ดีของเราและเจ้านายเอาไว้ เพราะคุณอาจจำเป็นต้องรื้อมาปัดฝุ่นใช้อีก 7. พูดให้ดังขึ้น อย่ารอให้เจ้านายเป็นฝ่ายสั่งงานหรือคาดหวังว่าเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ควรหมั่นถามไถ่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นใช่ที่เจ้านายต้องการหรือเปล่า 8. รักษาสัมพันธภาพ อย่าพยายามทำตัวให้มีจุดเด่นเหนือคนอื่น...
การเป็นพนักงานบริษัทหรือที่เรียกว่ามนุษย์เงินเดือน นั้น อาจจะเป็นคำที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอิสระภาพ เพราะต้องทำงานเป็นเวลา วันละ 8 – 10 ชั่วโมงในออฟฟิศเดิม โต๊ะทำงานตัวเดิม รวมถึงสภาพแวดล้อมเดิมๆ จึงอย ากจะออกไปเป็นฟรีแลนซ์ ฝันถึงอาชีพที่มีวันหยุดเยอะๆ หรือลาออกไปเป็นเจ้าของกิจการเองเสี ยเลย แต่ถึงอย่ างนั้น อย ากจะบอกคุณว่าทุกคนนั้นเหมาะกับการทำงานที่แต กต่างกันออกไป และการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นก็ไม่ได้มีแต่ “ข้อจำกัด” อย่ างเดียวเท่านั้น อันที่จริงแล้วก็ยังมีข้อดีมากมายที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนขึ้นมาบ้าง 1. ได้นอนและตื่นเป็นเวลา ในขณะที่หลายๆ อาชีพนั้นต้องกินนอนไม่เป็นเวลาหรือทำงานเป็นกะ ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดเวลานอนเองได้ แต่เหล่าพนักงานบริษัทนั้น มักจะมีเวลาการทำงานและการเข้าที่กำหนดตา ยตัว ทำให้เรารู้ว่า ควรจะเข้านอนและตื่นนอนไหนถึงจะไปทำงานได้ทันโดยไม่ง่วงนอนจนเกินไป ดีอย่ างไร การพักผ่อนอย่ างเพียงพอนั้นส่งผลเกิด ความมั่นคงทางอารมณ์และเกิดสมาธิในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ Pro du ctivit y ในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งเมื่อเราทำงานได้ดี ก็จะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองอีกด้วยส่งผลดีต่อสุ ขภา พในระยะย าวอีกด้วย เพราะช่วยลดอย่ างไม่ว่าจะเป็น โร...
ทำงานก็ต้องเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องธร รมดา แต่ว่าถ้าทำงานแล้วไม่มีความสุขเลย เอาแต่บ่น เบื่องาน บริษัทไม่ดีอย่ างนู่น งานหนักเงินน้อย ถ้ามันแย่ขนาดนั้นลาออกดีไหม แต่ เดี๋ยว อย่ าเพิ่งรีบตัดสินใจหากยังไม่ได้ลองอ่ๅนข้อความเหล่านี้ก่อน ประโยคแรก เถ้าแ ก่ถ ามกลับคุณทำงานไปเพื่อใคร 1.ก็เพื่อตัวคุณเองไม่ใช่หร อ ไม่ว่าจะไปทำงานที่ไหน คุณก็ทำงานเพื่อหาเงิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและ ครอบครัว ไม่ ทำก็ไม่มีกินไม่ทำก็อด 2.ไหนๆก็ต้องทำแล้ว เพราะฉะนั้น อย่ าให้เหนื่อยฟ รี เรียนรู้งานสิ ฝึกฝนทักษะการขายเข้าสิ ทักษะความรู้พวกนี้นี่แหละที่จะมีประโยชน์กับคุณใ นอนาคตและไม่มีใครแย่งมันไปได้ 3. โลกนี้ไม่มีงานไหนที่ไม่เหนื่อย ถ้าตอนนี้สบายก็แสดงว่าแต่ก่อนขยันทำงานอดทนสู้ความ ลำบากจนมีเงินเก็บมาใช้ในตอนนี้ 4.ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงตัว ไปทำงานที่ไหนก็เหมือนเดิม   ประโยคที่สอง เมื่อเจอปัญหาก็เอาแต่ อ้า งว่าคนอื่น อ้างโน่นอ้างนี่ แล้วแบบนี้จะก้าวหน้าได้ยังไง 1. คนที่ไม่มีความรับผิ ดชอบ มักจะไม่ชอบแก้ไขปัญหา...
error: Content is protected !!