คนขี้โก รธคือคนมีเค ราะห์ ใครที่โก รธง่าย โกร ธนาน ขี้โ มโห เจ้าคิดเจ้าแค้น ของขึ้นง่าย ชอบเหวี่ ยงวีน ล้วนเป็นอารมณ์ด้านลบ ที่แสดงออกมา ซึ่งไม่มีเครา ะห์ใดๆในโลกนี้ที่หนักไปกว่าความโก รธอีกแล้ว ดังนั้น ใครโก รธง่ายก็เหมือนเกิดมามีเคราะห์ติ ดตัว เพราะจะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายกว่าชาวบ้าน เอะอะอะไรๆนิ ดหน่อยก็โกร ธ ก็โมโห เลยทุกข์ง่าย เมื่อเกิดความทุกข์ง่ายก็เสี ยความสุขไปโดยง่าย คนบางคนกว่าจะได้ความสุขใช้เวลาซะนาน แต่พอเป็นคนโกร ธง่าย อะไรนิดหน่อยก็ไม่พอใจแล้ว ความสุขที่อุ ตส่าห์ที่เวลาสร้างหรือหามาเท่าไหร่ แป๊บเดียว อั น ต ร ธ า นห ายไปเพราะโทสะนั่นเอง คนโกร ธง่ายจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนมีเคราะห์ คนที่ ชอบวี...
คำชื่นชม อันแสนหวานแต่เบื้องหลัง มันคืองานกองโต หากคุณปฏิเสธคนอื่นไม่เป็น คุณนั่นแหละ จะหมดแร ง คนเราไม่สามารถ ที่จะทำอะไรๆ ได้ดีทุกอย่ าง จริงมั้ย บางครั้งอะไรที่ไม่จำ เป็นก็ควรที่จะปฏิเสธมันบ้าง เพื่อตัวเอง และวันนี้ เราจะไปดูกันว่า 5 สิ่ง ในชีวิตที่คุณควรรู้จักปฏิเสธ จะมีอะไรบ้าง เพื่ออนาคตของคุณ และความสำเร็จของคุณนั่นเองครับ 1. ปฏิเสธการรับผิ ดชอบ งานของผู้อื่น เพราะว่า งานคุณก็แทบจะล้นมืออยู่แล้ว มันไม่ใช่งานของเรา แม้คุณจะทำได้ แต่ถ้าเราทำได้แย่ เมื่อไหร่ล่ะก็ ความผิ ดมาหาเราเต็มๆ แต่หากคุณมีเวลาพอช่วยเพื่อนได้ ก็จงช่วย 2. ปฏิเสธการพย าย ามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่คุณ หากคุณจะประสบความสำเร็จ ในงานที่มันจะผลักดัน ให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่ล่ะก็นะ แน่นอนว่าไม่วันใดก็วันนึง มันต้องล้ ม ค...
ไม่ว่าเราจะเกิดมา จะมีมากหรือมีน้อย ความเป็นคนก็เท่าๆ กัน บางทีการที่เราเกิดมาจน มันอาจมีข้อดีอยู่ก็ได้ 1. รู้จักความ หิว เพราะความหิว เป็นบ่อเ กิดแห่งความพย าย าม ทำให้ไม่อย ากกลับไปจน ไม่อย ากกลับไปเป็นแบบเดิม มันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่กร ะตือรือร้นทำงาน และอย ากถี บตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีมากขึ้น 2.มีเหตุผลเสมอ ในการซื้อ เวลาจะซื้อ อะไรคิดแล้วคิด คิดอย่างรอบคอบ อีกทำให้เป็นคนประหยัด และรู้จักค่าของ เ งิ น ทุกบาททุกสตางค์ ที่หามาได้ ด้วยน้ำพักน้ำแร ง 3. ไม่เคยคิดหยุด ที่จะดิ้ นรน เกิดมาจน ต้องดิ้ นรนทุกๆ ทาง เพื่อเอาตัวรอ ดจากความย...
เตรียมพร้อมรับมือ สิ่งที่จะเกิดในโลกอนาคต คุณเตรียมตัวกันแล้วหรือยังในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจะชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ เมื่อก่อนนั้นยุค 2G ทำให้โทรเลขเลิกใช้ถาวรเมื่อไม่นานมานี้ 3G ก็มา อีเมลเข้ามาทดแทนจดหมาย โทรศัพท์บ้านเครื่องใหญ่ๆก็ หดหายไป 4Gก็มา E-book ก็มาแรง ยิ่งคนดู Content Video เพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่เป็นหนังสือพิมพ์ก็ร่วง หล่น ทีวีหลายช่องก็ปิดตัวไปมากจำไว้ แท็กซี่ที่ไม่ซื่อสัตย์ จะถูกอูเบอร์แย่งงานพนักงานที่ไม่ขยัน และ ไม่พัฒนาตัวเองจะถูกหุ่นยนต์แย่งงานเถ้าแก่ที่ไม่ขยัน จะถูกแย่งตลาดโดยคู่แข่งที่ขยันกว่า โรงงานรถยนต์ ผมจบวิศวย านยนต์เรียนย า กมาก ๆ ผมได้ทำงานโรงงานรถยนต์อันดับ 1 ของโลก ผมพัฒนาทักษะมา 15 ปี รถยนต์ที่ผมสร้างมีคุณภาพผมได้รับจดหมายสมัครใจให้ออก โรงงานบอกว่าต่อไปเราจะให้หุ่น ยนต์และ ต่อไปรถยนต์จะไม่มีระบบเครื่องยนต์แบบเดิม แบบที่คุณเรียนย...
ป ล าบป ลื้ มหาที่สุ ดมิได้ องค์ห ญิ งทรงอ่อนน้อม แทนพ ร ะ อ งค์ว่า "หนู" พส ก นิก รต่างชื่นชม พ ร ะ จริยวัตรอันอ่อนน้อมของ พ ร ะ องค์เจ้าสิริภาฯ ครั้งประทานสัมภาษณ์ เมื่อไม่นานมานี้ พ ร ะ เจ้าวรวงศ์เธอ พ ร ะ องค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพ ร ะ กรุณาประทานสัมภาษณ์พิเศษ...
รูปหล่ อองค์ใหญ่ที่สุดในโ ล ก เสริ มโช คช ะตาชีวิ ต เพื่อเป็นสิริม ง ค ล มีโ อก า สไปสักการะสักค รั้ ง   เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมา อีกหนึ่งแห่งเลยทีเดียว สำหรับ รูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่ ไ ด้ ป ร ะ ดิษฐานอยู่ที่วัดบุไผ่ หรือวัดบ้านไร่ 2 ซึ่งทางเพจ ที่นี่นครราชสีมา ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า แคล้วคลาดปลอดภัย มั่งมีเ งิ นทอง ทำมาค้าขึ้น วัดบุไผ่...
เรามักถูกสอนให้มองด้านดีว่า แ ก้ ว น้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่ง แ ก้ ว นั้น มีน้ำเหลือตั้งครึ่ง แ ก้ ว มากกว่าที่จะมองว่าน้ำหายไปครึ่ง แ ก้ ว แต่จะมองด้านไหนก็ตาม ก็ทำให้เราคิดว่า แ ก้ ว ยังขา ด พร่อง ยังต้องหาน้ำมาเติมให้เต็ม เมื่อก่อนที่เราคิดว่า ถ้าเรามีเงินล้าน เราจะมีความสุข พอเรามีเข้าจริงๆปริมาณความต้องการ มาตรฐานการครองชีพ ความเป็นอยู่ของเราก็โตรุดหน้าไป จนเราต้องหาเพิ่มตลอดเวลา ซึ่งอย่ าว่าแต่คนมีเงิน 10 ล้าน 100 ล้าน ขนาดคนที่มีเป็นหมื่นล้าน...
ร่ วมสาธุบุญ แม้อ ายุ 99 ปี หลวงปู่ครูบ า ยังออ ก บิ ณฑ บาตเป็นกิจวั ต รทุกวั น เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลัง เพจ Youlike (คลิปเด็ด) ได้โพสต์ภาพของ หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปี ที่ได้ออกบิณฑบาตในตอนเช้าได้ตามปกติ ยังสามารถเดินบิณฑบาตได้ โดยทางเพจ ระบุว่า   อนุโมทนา สาธคะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 99 ปีกับอีก 7 เดือน...
ทำง า นประจำ มีเวล าว่ าง ก็มาขั บแ ก ร็บ หาร า ยได้เ ส ริ มได้ เรื่องราวที่ถูกเผยแพร่และถูกแ ช ร์ต่อออกไปเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่พ ย า บาลสาวคนหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของตนเองลงในเฟซบุ๊ก โ ด ย เล่าว่าตนเองทำงานเป็นพ ย า บาล ทำงานประจำ หากมีเวลาว่าง ก็จะออกมาหารายได้เสริมด้วยการขับแกร็ปฟู้ดรับส่งอาหาร ถึ ง แ ม้ ว่ าจะได้เงินไม่มาก แต่ก็เอา...
ช ายหัวใจเ ท ว ด า คุณต าข า ยไม้กวาด รวมก ลุ่ มนำคนใจบุ ญ ช่วยเ ด็ กย า กไร้ น า ยวัลลภ พุ่มแฟง ที่ถูกเรียกขานกันว่า “คุณตาหัวใจเทวดา” อายุ 73 ปี ชาว อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ทำไม้กวาดเอาม า นั่ ง ข าย ที่ ห น้ าเ...
error: Content is protected !!