น้ำมั นเก่ ามีค่ า อย่าเพิ่ งทิ้ งพ่อบ้านแม่บ้านต้อ งรู้ ส าม ารถนำมาขั ดห ม้ อให้เหมือ นใหม่ไ ด้ ป ก ติ เ ว ล าเราทำกับข้าว เรามักถูกสอนมาเสมอว่าไม่ให้ใช้น้ำมันที่ทอ ดซ้ำ ๆ เ พ ร าะอาจจะก่อให้เกิด ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ ง ได้แต่...
คนเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันสักกี่วัน อ่า นไปคิดไปน้ำตาก็ไหล จะไปค้างสักคืนหนึ่ง แม่ไม่ค่อยสบายคุณจะขับรถไปส่งฉันหน่อยได้ไหม ฝนตกหนักแบบนี้ ไปรถโดยสา รไม่สะดวกเลย สามี ซึ่งหน้าตาบูดบึ้งมาตั้งแต่เช้า ไม่ตอบภรรย า แต่กลับกระชากเสี ยงถามกลับไปว่า เมื่อวาน เธอซื้อเสื้อใหม่มาใช่ไหม เธอรับปากฉันแล้วนะว่าจะไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือย เรายังต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่งลูกเรียนค่าใช้จ่ายเยอะแยะ ทำไม ไม่ช่วยกันประหยัด ภรรย า พูดออกมาเสี ยงเบาๆ อย่ างคนรู้สึกผิ ดว่า ที่แท้คุณโกรธเรื่องนี้นี่เองภรรย า ก้มหน้าจัดเสื้อผ้าเงียบๆ แล้วบอกสามีว่า วันนี้ มีรถโดยส ารเข้าเมืองแค่เที่ยวเดียวฉันคงต้องรีบไปแล้วหละ คุณไม่ต้องไปส่งก็ได้ แล้วเธอก็ออกบ้านไป โดยสามีไม่สนใจเลย เพราะยังโกรธอยู่มากประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสามีได้ยินเสี ยงเอะอะ บนถนน จึงออกไปดู...
ควา มคิดคุ ณจะสูงขึ้นไปต ล อดก า ล ด้วยำส อ นเห ล่ านี้ 1. ใ ค ร ตั้งใจ ทำดี อย่ าไปกังวลเรื่อง ปากคน เพราะ ต่ อใ ห้เรา ดี ขนาดไหน หากไม่ถูก กิเลส เขา เขาก็ไม่ชอบ ไม่เข้าใจ เขาก็ตำหนิ ดังนั้น ดี-ชั่ ว ไ ม่ ไ ด้อยู่ที่เขาว่าเรา...
สู ต รนี้แ ม่มาเ อ ง น้ำมะข า ม ดื่ มทุกวัน ป ร ะโยชน์เย อ ะกว่าที่คิด เนื่องจากสรรพ คุณข้อแรกของมะขามที่เรารู้จักกันดี คือ เป็น ย า ระบาย แก้อาการท้องผูก แต่จริงๆแล้ว มะขามยังสามารถเป็น ย า แก้ไอ แก้ ห วั ด คัดจมูกได้ด้วย เ นื่ อ ง จ า...
การແย่งชิงกันทรัพย์มรดกนั้น มีให้เห็นอยู่ในละครไทยกันแทบทุกเ รื่ อ ง แต่จะมีใครรู้บ้างว่าจริง แล้วทรัพย์มรดกคืออะไร ใครคือผู้มีสิทธิรับมรดก โดยเมื่อไม่นานมานี้ชาวเน็ตได้ตั้งคำถามว่า ที่ดินของแม่ ระหว่างลูกสาวกับน้องสาวแม่ ใครมีสิทธิมากกว่ากัน ทั้งนี้ การรับมรดกที่ดิน นั่นก็คือ เมื่อผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. หรือ น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข.) ได้ถึงแก่กssมไป ในทางกฎหมายแล้วที่ดินเหล่านั้นก็จะถือเป็นมรดก ซึงจะตกทอดแก่ทาย าทของผู้ต า ยโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกssมที่เจ้ามรดกทำไว้ การรับมรดกที่ดิน ทาย าทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทาย าทโดยธรรม มี 7 ลำดับ 1.ผู้สืบสันดาน(บุตร, หลาน, เหลน,...
ที่จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลรำมะสัก โรงเรียนวัดลั่นทม มีคุณครูท่านหนึ่ง ที่อาสามาสอนในห้องเรียนเดิมถึง 2 ปีเต็มแล้ว โดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างใด จากโรงเรียนเลย ที่ทำแบ บนี้ ก็เพื่อ "ลูกศิษย์" คำเดียว นางอุบล โตลาภหรือ แม่ครูอุบล แม่พิมพ์ของชาติวัย 63 ปี ยังคงทำหน้าที่สอนหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ ฯลฯ ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 แม้จะเกษียณอายุราชการมา 2 ปีแล้ว ด้วยหัวใจที่ยังเป็นครู และกำลังที่ยังคงมีเพื่อสอนให้ความรู้แก่เด็ก ครูอุบลกล่าวว่า ทางโณงเรียนได้ติดต่อให้มาทำการสอน แต่ตนก็ ตั ดสินใจอาสามาสอนเองโดยไม่รับเงินค่าตอบแทนใด แม้ทางโรงเรียนจะได้ทำเ รื่ อ งเสนอไปทางเขตการศึกษาให้ได้รับค่าจ้าง...
ทุกวันนี้ ไม่ว่าคุณจะแบ่ งปั นเรื่องอะไร ในโซเชียล ย่อมมีคนรัก และคนที่เกลี ย ด อยู่เสมอ มาดูว่า พฤติก ร ร มที่คุณไม่ควรโพสต์ บนโลกออ นไ ลน์มีอะไรบ้าง หากรู้แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำ 1. พฤติก ร ร มที่ผิ ดก ฎหมาย และถ้าคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวด ในเรื่องที่ผิ ดก ฎหมาย เช่น เม าแล้วขับ เซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจั บ บางคนเนี่ยอาจไปไกลถึง โพสต์ภาพย ๆเส พ ติ...
อย ากให้ลูกอยู่ได้ในปัจจุบันต้องเลี้ยงลูกติดดิน เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ ลูกของคุณเองนั่นแหละที่จะทุกข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้มีโ ร คใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร คไม่รู้จักความลำบาก โ ร คใหม่ที่เกิດขึ้นกับเด็ กในปัจจุบัน โดยเกิດจากพ่อแม่ไม่สร้าง ภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะຣวຢหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ยกตัวอย่างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอกพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอย่างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจกรร ม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่งเงินให้อยู่ร่ำไป ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด...
ย้อ นช่ ว งเวล าปีติปล า บป ลื้ ม กรมสมเด็จพ ร ะ เทพฯ ทรงตรัสถา มอ ย่ าง ไ ม่ ถือพ ร ะ องค์ เมื่อครั้งสมเด็จพ ร ะ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ ร ะ เทพรัตนราชสุดา สย า มบรมราชกุมารี ตรัสถามคุณย า ยที่มารอรับเสด็จอย่างอ่อนโยน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ปีพุทธศักราช...
เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจ ที่ทำเอาทั้งโลกโซเชียลต้องซาบซึ้ง เมื่อ "นายชณที นามเวช" บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ภาพ ขณะตนเองกำลังก้มกราบแทบเท้าพ่อกับแม่ ที่ลานมันสำปะหลัง ผ่านเฟซบุ๊ก "Chonnatee Namwech" ทั้งนี้ยังได้ระบุข้อความว่า "ผมไม่รู้หรอกว่าภาพมันจะมันจะสื่อถึงอะไร หรือคนอื่นจะคิดยังไง แต่นี่คือหน้าที่ของลูกสำหรับผม เปอร์1เทอมเรียนจบช้าแต่จบชัวร์ครับ ปริญญาลูกชาวนา คนขายแรง สังกะลีวัดป่า" ซึ่งบัณฑิตหนุ่มรายนี้ ภายหลังทราบชื่อว่า "ชณที นามเวช" หรือ "ชล" บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ ภูมิลำเนา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บัณฑิต ชณที บอกว่า หลังจากจบมัธยมปลายจากโรงเรียนศรีแสงธรรม ตนได้เข้าศึกษาที่มหาวิทย าลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีพ่อแม่ทำไร่นาส่งเรียน แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โชคดีที่มหาวิทย...
error: Content is protected !!