ให้รู้เอ าไว้ว่าทำเต็ มที่แล้ว ถ้าถึงวันนึงที่เดิ นจากกันไป ในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น จะมีใครบ้ างที่อย า กจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในทุกๆครั้ง เมื่อถึงวันใดวันหนึ่ งหากรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีนั้นมีความรู้สึกที่จืดจางลง ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะรั ก ษ าได้ไว้ด้วยความอดทน และการปรับตัวทั้งสองคนเข้าหากัน เมื่อเวลารักกันก็มองเห็นแต่ในส่วนดีๆ จะไม่เห็นแม้กระทั่งปั ญหาและอุ ปสรร คใดๆทั้งสิ้น และร่วมสร้างอนาคตในความสัมพันธ์ให้ไปในทางที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่ราบรื่นไปจนตลอดทาง เมื่อความจริงได้ดำเนินมาถึงจุดหนึ่ งที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในความสัมพันธ์ที่ทั้งสองต่างสร้างร่วมกันมานั้นกำลังจะจืดจางลง ต่างให้ความสำคัญต่อกันน้อยลง และมากถึงในขั้นที่จะต้องมานั่งทบทวนคิดว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ ตัวเรานั้นจะรอเพื่อให้เขาไปหรือเพื่อให้จบความสัมพันธ์ไว้ด้วยตัวเราเอง การคิดเข้าข้างตัวเองและมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอนั่น ไม่ใช่เรื่องผิ ดแปลกอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าการคิดนั้นจะทำให้ตัวเราจมอยู่กับอดีตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ มันจะทำให้ตัวเราไม่มีความสุข ทำให้เราไม่มีคุณค่าในชีวิต ในวันนั้นเราอาจจะเป็นที่ต้องการของใครสักคน แต่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลง วันนี้เราอาจจะไม่ใช่ที่ต้องการของเขาแล้วก็ได้ ตัวเราเองจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดใจ เราจะเป็นตัวตัดสิน เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะจมอยู่กับอดีตที่ทำให้เราไม่มีความสุขหรือเลือกเดินออกมาจากอดีตเหล่านั้น มันอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้น...
สุดท้ายเลิ กเพราะแฟ นเเก่ ไม่สว ยเหมือนก่อน เรื่องราวความรักของครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมานาน และเมื่อเวลาผ่านไปความรักที่เคยมีก็ค่อยๆลดลงไป บางครอบครัวกลายเป็นความผูกพันธ์และความเข้าใจ แต่สำหรับบางคนการอยู่ด้วยกันมานานอาจกลายเป็นความเคยชินและมองข้ามความสำคัญซึ่งกันและกันไปได้ วันนี้เรามีเรื่องเล่าของคู่รักคู่หนึ่งที่อยู่กันมานาน โดยเริ่มแรกนั้นสามีทำงานเป็นช่างปูนในชนบท เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าช่างปูน หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขึ้นมาเป็นของตัวเอง และต่อมาบริษัทก่อสร้างของเขาก็ได้กลายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสี ยงใหญ่โตพอสมควร ได้พบปะสังสรรกับคนและสังคมมากขึ้นและสิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่กลายเป็นจุดเปลี่ยน และเกิดสิ่งยั่วยุในใจของเขา เมื่อกลับมาบ้านเขามองรูปร่างและลักษณะภรรย าของเขาก็รู้สึกเหนื่อยหน่าย คิดถึงแต่อดีตในช่วงชีวิตที่ลำบากและย ากจน และคิดเอาว่าชีวิตคู่ของทั้งสองควรจะหยุดลงได้แล้ว เขาจึงฝากเงินในบัญชีให้กับภรรย าของเขา 100 ล้านหยวน ซึ่งเขาคิดว่าเพียงพอต่อการซื้อบ้านใหม่ในเมือง เขาได้วางแผนชีวิตให้กับของภรรย าไว้ เพราะหากเขาไม่ทำแบบนี้แล้วเขาจะรู้สึกแย่ และรู้สึกว่าเป็นคนไม่มีความรับผิ ดชอบ และไม่ต้องการให้ภรรย าต้องลำบากเมื่อเขาขอแยกทางกัน สุดท้ายเขาก็ได้มาพูดคุยกับภรรย า เธอยอมรับและรับฟังข้อเสนอด้วยแววตาที่สงบและถ่อมตน เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องย้ายออก ในช่วงบ่ายโมงเขาบอกภรรย าว่าจะกลับมาช่วยภรรย าย้ายของ และเป็นการจบในการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันมากว่า 20...
พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่า ทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยง มีเกิดก็ย่อมมีดับ ไม่เพียงแต่สิ่งที่มองเห็น แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ เช่นในเรื่องของความคิดความอ่า นของคุณ ทุกสิ่งทุกอย่ างไม่จีรังยั่งยืน ชีวิตเราก็เช่นกัน ทุกวันนี้เราอาจจะสำเร็จในหน้าที่การงานการเงิน แต่เมื่อถึงยุคสมัยเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน บางทีเราถึงกับล้มละลาย ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว แล้วเราจะฝึกยอมรับความจริงตรงนี้ได้อย่ างไรล่ะ เรามาดูวิธีรับมือเมื่อเจอกับสิ่งแย่ๆ 1. ให้มองหาต้นเหตุปัญหา ทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้ไขอยู่เสมอ ลองมองหาต้นเหตุของปัญหานั้นนั้นดู พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเราจะต้องแก้ไขจากจุดไหนก่อน พย าย ามแก้ไขมันให้ได้ อย่ านิ่งเฉยโดยเด็ดขา ด มิฉะนั้นแล้วเราจะมานั่งเสี ยดายในทีหลัง 2. มองแง่บวก เราต้องการคิดในเรื่องของแง่บวกไว้บ้าง อย่ าไปคิดแต่ข้อเสี ยเพียงอย่ างเดียว ทุกสิ่งทุกอย่ างมันมีหลายด้าน ลองเปลี่ยนพฤติก ร ร มตั้งแต่วันนี้ ณ วินาทีนี้ดู หนังอ่า นบทความนี้จบแล้วคุณจะมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตมากขึ้น จงใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง อย่ าได้สนใจคำสบประมาทของคนรอบข้าง 3. ต้องหัดยอมรับความจริง สิ่งแรกที่เราจะต้องทำได้ก็คือการยอมรับความจริง...
C o v i d – 1 9 สอนอะไรเรา เขามาเบรคให้โลกที่หมุนเร็ว โลกที่กำลังร้อนได้มีเวลาพัก ตรึกตรอง อะไรบางอย่ าง ขอบคุณโ ค วิ ดนะที่มาสอนครูและโลกว่า 1. เมื่อความคับขันเกิด เนื้อแท้ของเราจะปรากฎให้เราเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไหนที่มุ่งมั่นในการกักตุนเอาตัวเองรอด บางคนก็ยืนยันที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะมั่นใจในความแข็งแรงของตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึง ความแข็งแรงของคนอื่น หรือเราเลือกเป็นคนเสี ยสละมองหาหนทางในการช่วยเหลือคนอื่นให้รอดไปด้วยกัน สละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 2. งานที่เคยบ่นว่าเหนื่อย วันนี้เห็นค่าของงานมากขึ้นไหม ว่าดีแค่ไหนที่มีงานทำ ดีแค่ไหนที่มีใครบางคนเค้ายังเชื่อมั่นศรัทธาให้เราเป็นส่วนหนึ่งไปกับเขา นึกขอบคุณลูกค้า คู่ค้า เจ้านาย บ้างไหม 3. สิ่งที่เคยอย ากทำแต่บอกว่าเวลาไม่มี โ ค วิ ดจัดให้เต็มๆ หลังจากนี้อ้างไม่ได้แล้วนะ 4....
" ใครไม่มี มาเอาได้เลย " น้ำใจคนไทย สาวยืนชูป้าย แจกฟรี ฟรีทุกอย่าง กลายเป็นอีกเรื่องราว ที่สร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้ที่พบเห็น และชาวโซ เ ชี ย ลเป็นจำนวนมาก  เมื่อได้มีเพจเฟซบุ๊ค SiamNews ได้โพสต์เรื่องราว ของสาวท่านหนึ่ง ที่ได้ซื้อ ไข่ ข้าวส า ร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง  เอามาแจกจ่าย ให้ประชาชน ชาวยะลา ที่ได้รับผลกระทบจาก C o v i d 1 9 โดยทางเพจ SiamNews ได้โพสต์ภาพ พร้อมระบุข้อความว่า   "วันนี้พบพี่สาวคนนี้...
" พี่เขาคงสุดแล้วจริงๆ " หนุ่มแขวนก๋วยเตี๋ยวไว้ที่รถ มีชายแปลกหน้าเดินเข้ามาหา   จากสถานการณ์ C O V I D แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องห ยุด ช ะงั ก ทำมาหากินแ ท บ ไม่ได้  บางคนหาเช้ากินค่ำ เงินเก็บส ะ ส มไม่มี ใช้ชีวิตลำบ า กมาก บางคนมีบุตร วั ย กำ ลังกินกำลังนอย  ครั้นจะปล่อยให้เขาอ ดก็ไม่ได้ ต้องดิ้ น ร น ทุกทาง...
" สิ่งที่ทำ ทำด้วยใจ " ไม่มีการลงทะเบียน ไม่ต้องรอผ่านเกณฑ์ บิณฑ์นำทีมช่วยเหลือชาวบ้านที่เดื อ ดร้อน หลายคนคงได้ทราบข่าว กั น แล้วสำหรับ พี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่ลงพื้นที่แจก เ งิ น เองกับมือ สำหรับประชาช น ที่ ลำบ า ก  กับสถานการณ์ C O V I D ออกไปทำม า ห า กินไม่ได้ แม้ว่าจะอัน ต ร า...
" ผู้หญิงมีบุญ " ส่งผล มีวาสนาที่ดี มีเงินใช้ มีทรัพย์สิน คุณอาจไม่เคยรู้ หลาย ๆ คนคงอาจยังไม่รู้ว่า ผู้หญิงมีบุญมาก นั้น เป็นอย่างไร ลองต้องมาดู กั น เลย ซึ่งสาวๆ หลายคน อาจจะยังไม่ รู้ ม า ก่อนเเน่   1. อดได้ ทนได้ เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปร ส ภ าพให้เป็น พลังงานเ ข้ ม แข็ง ตามกำลัง ของบุญฤทธิ์  ทำให้ มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเ...
ครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่คิดว่าจะได้เจอ จากนี้ไปโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องจริงที่ต้องบัน ทึ กไ ว้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ทำให้เราเห็นภาพ ไ ด้ชัดเจนมาก เมื่อผู้ใช้เฟส บุ๊ ค ชื่อว่า เก็ต พัฒน์รดิศ ได้โพสต์ร ะ บุ ข้ อความว่า  โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตลอดชีวิ ต ตั้ งแต่เกิดมา อะไรที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยเจอ ก็ได้เจอ ได้เห็น กันในคร า ว นี้แหละ  ปีที่ไม่มีสงกรานต์ ไม่มีเช็งเ ม้ ง เครื่องบินหยุดบิน เกือบหมด 7-11...
ชีวิตของคนทุกคนย่อมมีเรื่องราวปัญหาต่างๆ ถาถมเข้ามาอยู่ในวงจรที่เราไม่อย ากพบมัน ไม่ ว่าจะเรื่องๆต่างๆ เรื่องปัญหาครอบครัว เรื่องความรัก หรือเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้หัวใจดว งน้อยมันบอบช้ำ ไร้เรี่ยวแรง หมดพลังที่จะแก้ไขกับปัญหาที่มันเกิด ไม่มีเส้นทางชีวิต เส้นไหน ที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ ปูพรมแดง ให้เราเดินได้โดยไม่เจ็ บเท้า คนเราทุกคนมีปัญหาชีวิตกันทุกคน มันอยู่ที่ว่า ตัวคุณจะแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับมันได้หรือเปล่า จงอย่ าคิดว่าปัญหาต่างๆจะไม่มีทางออก ปัญหาทุกอย่ างมีทางออกเสมอครับ จงกล้าและไม่ขัดเขินในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ไม่แน่นะครับ คุณอาจพบกับคำตอบที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตก็ได้ ในการล้มในครั้งแล้วครั้งเล่า ฉะนั้น อย่ าไปคิดท้อแท้เสี ยใจกับสิ่งต่างๆ ที่มันเกิด ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตที่ เราต้องเจอ ชีวิตต้องสู้ แล้ว เราก็ต้องสู้กับชีวิตด้วย มันไม่ผิ ดหรอกครับ ถ้าคนเราจะล้ม กี่ร้อยกี่พันครั้ง แต่เมื่อยังมีลมหายใจกันอยู่ก็ขอให้สู้กันต่อไปครับ อย่ างน้อยเรายังมีกำลังใจจากคนดีๆ คนที่เรารัก มันเป็นเหมือนไม้เท้าช่วยประครับประครองใจให้หัวใจของคุณแข็งแกร่งชึ้น และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตครับ ล้มกี่ครั้ง มันไม่สำคัญและมีความหมายใดเลยถ้าคุณใส่ใจกับคำว่า คุณลุกมันกี่ครั้งชัยชนะนั้นคงไม่ยิ่งใหญ่และมีความหมาย ถ้าคุณยังไม่เข้าใจกับคำว่า แพ้แม้ในวันนี้ฟ้ามืดครึ้มดูน่ากลัว แต่วันข้างหน้าฟ้าก็จะกลับมาเป็นฟ้าสีครามเหมือนเดิม ล้มบ้างก็ได้ครับ ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันครั้ง ในเมื่อเรายังมีแรงที่จะลุกขึ้นมาเสมอ การล้มนั้นมันก็เป็นเพียงแค่...
error: Content is protected !!