สาวขับรถผ่าน เห็นหนุ่มสาวนอนอยู่ใต้สะพาน ทนไม่ไหว จึงตัดสินใจเข้าไปถาม วันที่ 1 เมษายน 2563 ได้รับรายงานว่า โลกออนไลน์ มีการส่งต่อภาพ เรื่องราวของผู้ใช้เฟซ บุ๊ ก ชื่อ Kapong Pang ซึ่งได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ ที่ไปเจอชายห ญิ ง คู่ หนึ่ง พร้อมระบุข้อความว่า "หลังจากที่ขับรถกลับจาก ที่ทำงาน เห็นพี่ทั้ง 2 มาหลายวันแล้ว  วันนี้เลยตัดสินใจ เอาแมสไปแบ่ง ให้พี่เขา และได้สอบถา ม ข้อมูลคร่าว ๆ ทราบว่า พี่ผู้ชายเป็นคนสุพรรณบุรี เ ดิ นทางมาจากพัทย า เพื่อจะมาบ้านญาติ...
ประกาศใช้แล้ว ผู้ป่ ว ยที่ติดเ ชื้ อ c o v i d 1 9 สามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง ในการรักษาได้ วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคณะกร ร มการหลักประกัน สุ ข ภ า พแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขต บริการสาธารณสุข ฉบับที่ 18 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควร แก้ไขเพิ่มเติมประเภ ท และขอบเขต ของบริการสาธารณสุข ที่ผู้มีสิทธิจะได้รับต า...
รัฐอนุมัติ ให้บริการใช้เน็ตมือถือฟรี 1 เดือน ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครรับสิทธิ์ วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกร ร มการกิจการกระจ าย เ สี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า  หลังประชุมคณะกร ร มการกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเ สี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์ส าธ า รณะ ที่ประชุมมีมติสนับสนุ น ใ ห้ประชาชนใช้อินเตอร์ เ น็ ตเคลื่อนที่...
มติได้รับอนุมัติแล้ว ได้สิทธิ์กันทุกบ้าน กกพ. มีมติลดค่าไฟฟา ให้ผู้ใช้นาน 3 เดือน ล่าสุดนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกร ร มการกำกับกิจก า รพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า  คณะก ร รม ก ารกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอ บ ใ ห้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งป ร ะเทศไทย (กฟผ.)  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ลดอัตราค่าบริ ก าร ไฟฟ้าสุทธิที่รวมภาษีมู ล ค่ า เพิ่มแล้วลงอีก...
บุคคลที่หมดสิทธิ์ได้รับแน่นอน ประเภทบุคคลที่จะถูกคัดออก ไม่ได้รับเงิน 5000 บาท แน่นอน วันที่ 2 เมษายน 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยกา ร สำ นักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโ ฆ ษ กกระทรวงการคลัง  จะมีการคัดบุค ค ล ผู้ไม่เข้าเกณฑ์ออกจากการรับเงิน เ ยียว ย า พร้อมยืนยันว่า 8 เมษายนนี้ บุคคลที่ผ่าน เ ก ณ ฑ์เเล้วเรียบร้อย จะได้รับเงินทันที   เนื่องจากในเวลานี้ เราไม่เคยมี ฐานข้อมูลมาก่อน เรื่องอาชีพอิสระ และเราต้องทำงานแ...
ประโยชน์มากมาย จากกาแฟดำ 1 การดื่ มกาแฟเป็นประจำ ช่วยละลายไขมัน กาแฟที่ดื่ มหลังอิ่มอาหาร ช่วยให้ไขมันแต กตัว และให้พลังงานทดแทน จึงลดความอ้วนได้ด้วย 2 กาแฟเพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกาย ป้องกันหลอดเลือ ดแข็งตัว ตามผลการวิจัยพบว่าคนที่ดื่ มกาแฟ บ่อยๆ จะมีไขมันชนิด HDLเพิ่มขึ้น ซึ่งไขมันชนิดนี้จะขับไล่คอเลสเตอรอลออกไป ป้องกันหลอดเลื อด แข็งตัวได้ 3 การดื่ มกาแฟเป็นประจำ ช่วยแก้ปวดศีรษะ กาแฟมีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่ขย ายหลอดเลื อด ระงับอาการปวดได้เช่นเดียวกับย าแก้ปวด และยังช่วยขับปัสสาวะ ละลายไขมันในเส้นเลือ ด และช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ เนื่องจากเมาสุ ราได้ 4 การดื่...
กินผักผลไม้ยัง ให้ปลอดภัย ได้ประโยชน์ มากกว่าพืชผัก มนุษย์จึงได้ประสบชะตากรร มต้องเผชิญกับโร คร้า ย คือโร คไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ โร ค NCDs อันได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจหลอดเลือ ด อัมพาตอัมพฤกษ์ และม ะเร็ ง ต้อง กินผักผลไม้ เท่าไรจึงถือว่าเพียงพอ ผักผลไม้ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกาย กินไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย ผักผลไม้ดีต่อลำไส้อย่ างไร หาคำตอบได้เลยครับ ต้องกินผักผลไม้วันละเท่าไร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะให้เด็ กกินผักวันละ 4 ทัพพี ผู้ใหญ่วันละ 6 ทัพพี (1...
แค่เดินออกกำลังกา ย 30 นาทีทุกวัน ส่ งผลกับร่างกายขนา ดนี้ สำหรับคนที่เดินออกกำลังกายเป็นประจำ โปรดรู้เอาไว้เลยว่ามีประโยชน์มากมายมากกว่าที่คุณคิด ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง และอายุยืนย าวนาน ก็ลุกออกจากที่นั่งแล้วมาเดินกันเลยดีกว่า การเดิน นอกจากจะดีต่อสุ ขภา พร่างกายแล้ว ยังส่งผลให้เรื่องของสุ ขภา พทางอ้อมและทางตรงมากมายหลายอย่าง โดยมีงานวิจัยได้ออกมาบอกว่า คนที่นั่งทำงานนานๆแล้วรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว แล้วออกมาเดินวันละประมาณ 30 ถึง 40 นาทีเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ดังต่อไปนี้ 1 ลำใส้ใหญ่ของคุณจะแข็งแรง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่เกี่ยวกับม ะ เ ร็ งลำใส้ใหญ่ได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แค่เราเดินวันละประมาณ 15 นาที นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหาร ถ้าใครต้องการที่จะทำให้ตัวเองถ่ายคล่อง...
"ด็อกเตอร์จากกองข ย ะ" จากเ ด็ กขอท า นจ นๆ มีวันนี้ได้เพราะกองข ย ะพวกนี้แหละ ในวันรับปริญญา เขาเห็นแม่ยืนยิ้ ม อ ยู่แต่ไกล เขารู้ดีว่าท่าน ป ลื้ มใจในตัวเขามากแค่ไหน ชีวิตของเขา ม า ไกลเกินฝันเหลือเกิน  จากเ ด็ ก เ ร่ ร่ อน เก็บขย ะ ขาย เ ด็ กเหลือข อ ที่ไม่มีใครต้องการ เหมือนเศ...
ประกันสังคมจ่ายเงินทดแทน 60% สำหรับลูกจ้างที่ว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ครม.เห็นชอบปลดล็อกแล้ว เผยครม. เห็นชอบ ปลดล็อก "ประกันสังคม" จ่ายเงินทดแทน 60% ให้ลูกจ้าง กรณีว่างงา น จ า กมีเหตุสุดวิสัย จากเดิม 50% ของค่าจ้าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 ศาสต ร า จารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนั ก น า ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นช อ บ ตามที่ กระทรวงแรง...
error: Content is protected !!