น้ำมั นเก่ ามีค่ า อย่าเพิ่ งทิ้ งพ่อบ้านแม่บ้านต้อ งรู้ ส าม ารถนำมาขั ดห ม้ อให้เหมือ นใหม่ไ ด้ ป ก ติ เ ว ล าเราทำกับข้าว เรามักถูกสอนมาเสมอว่าไม่ให้ใช้น้ำมันที่ทอ ดซ้ำ ๆ เ พ ร าะอาจจะก่อให้เกิด ส า ร ก่อ ม ะ เ ร็ ง ได้แต่...
ร่ ว มสดุดีผู้เ สี ย ส ล ะ หนุ่มทัพเ รื อโอดอดช่วยค นจมน้ำ จ นสละชีพตนเ อ งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่ น เรื่องราวอันน่าเศร้าที่แฝงไปด้วยคำชื่นชม ในน้ำใจของชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่เ สี ย สละชีวิตตนเอง ด้ ว ย ก า ร ล ง ไ ป ช่ วยคนที่กำลังจมน้ำ ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย แต่ตัวเองกลับต้องจมน้ำเ สี ย เอง สุ...
สำหรับแม่บ้านที่อย ากหุงข้าวเหนียวแต่หวดนึ่งข้าวเหนียวหาซื้อย ากมาก วิ ธี นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าว ซึ้ง เป็นอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวที่หลายคนอาจเคยเห็นหรือเคยรู้จัก แต่สำหรับครัวเรือนยุคใหม่ การนึ่งข้าวเหนียวด้วยซึ้งหรือหวดอาจไม่ใช่ วิ ธี การที่สะดวกสบายเท่าไรนัก การหันมานึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าว จึงเป็นทางออกสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรับประทานข้าวเหนียวในบ้านแบบไม่ต้องซื้อค่ะ แต่หม้อหุงข้าวไฟฟ้านึ่งข้าวเหนียวได้จริงหรือ? วิ ธี นึงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวต้องทำอย่ างไร? มีขั้นตอนเหมือนการหุงข้าวแบบปกติไหม? วันนี้เรามีเทคนิค วิ ธี นึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวพร้อมเคล็ดลับการนึ่งข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้อร่อยมาฝากแม่บ้านมือใหม่ทุกคนค่ะ วิ ธี แรกที่เจอมา 1 ปริมาณที่เราจะหุงข้าวเหนียววันนี้สำหรับผู้ใหญ่ 4 ท่าน คุณสามารถลดหรือเพิ่มข้าวได้ ตามจำนวนคนที่รับประทาน 2 ขั้นแรกเลยให้เราตวงข้าวส า ร 6OO กรัมลงไป อาจจะใช้ถ้วยตวง 15O กรัม 4...
สู ต รนี้แ ม่มาเ อ ง น้ำมะข า ม ดื่ มทุกวัน ป ร ะโยชน์เย อ ะกว่าที่คิด เนื่องจากสรรพ คุณข้อแรกของมะขามที่เรารู้จักกันดี คือ เป็น ย า ระบาย แก้อาการท้องผูก แต่จริงๆแล้ว มะขามยังสามารถเป็น ย า แก้ไอ แก้ ห วั ด คัดจมูกได้ด้วย เ นื่ อ ง จ า...
ทุกวันนี้ ไม่ว่าคุณจะแบ่ งปั นเรื่องอะไร ในโซเชียล ย่อมมีคนรัก และคนที่เกลี ย ด อยู่เสมอ มาดูว่า พฤติก ร ร มที่คุณไม่ควรโพสต์ บนโลกออ นไ ลน์มีอะไรบ้าง หากรู้แล้วเราจะได้ไม่ต้องทำ 1. พฤติก ร ร มที่ผิ ดก ฎหมาย และถ้าคุณเป็นคนที่มีพฤติก ร ร มชอบอวด ในเรื่องที่ผิ ดก ฎหมาย เช่น เม าแล้วขับ เซลฟีขณะขับรถ คุณอาจถูกจั บ บางคนเนี่ยอาจไปไกลถึง โพสต์ภาพย ๆเส พ ติ...
ลดร า ค าช่วยเหลื อแบ่ งเบ าผู้ปกครอ ง เดือนละ 1พัน 3เดือน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ม อ บหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back To School เพื่อลดค่าครองชีพ เ พื่ อ ช่...
ไ ม่ได้มีไ ว้แค่ล้ า งจาน ประโ ยชน์สารพั ดของน้ำย าล้ า งจ า น   1. ทำคว า ม ส ะ อาดพื้นห้องครัว ในบางครั้งน้ำย า ทำความสะอาดก็อาจจะเอาไม่อยู่ เพราะพื้นห้องครัวนั้นสกปรก และเต็มไปด้วย ความมันเยิ้มเป็นพิเศษ เพียงใช้น้ำย า ล้างจาน 2 ช้อนโต๊ะ ชุบผ้า ถูทำความสะอาดบนพื้นกระเบื้อง ห รื อ พื้ นไวนิล แต่อย่าใช้กับพื้นไม้นะครับ จะทำให้ไม้ผุได้   2. คงค ว...
คนที่ใช้รถ มักเข้าใจผิ ดใน 5 ข้อนี้ 1 ขับรถวิ่งแช่ขวาได้ หลายคนมักชอบขับรถแช่ขวาเนื่องจากเข้าใจว่าขับรถด้วยความเร็วสูงสุดตามกฎหมายกำหนดแล้ว ไม่จำเป็นต้องหลบซ้ายเพื่อให้รถที่เร็วกว่าแซงไป ซึ่งตามหลักกฎหมายนั้น ช่องทางด้านขวาบนถนนที่มีตั้งแต่ 2 เลนขึ้นไป มีไว้สำหรับแซงเท่านั้น แม้ว่าจะใช้ความเร็วสูงสุดตามกำหนดแล้วก็ตาม ก็จำเป็นต้องหลบให้รถที่เร็วกว่าแซงไปอยู่ดี 2 ไฟ ตั ดหมอกใช้แทนไฟหน้าได้ ก็ตามชื่อเลยค่ะ เอาไว้สำหรับ ตั ดหมอก ไม่สามารถแทนไฟหลักได้ เพราะผู้สร้างได้สร้างขึ้นมาให้มีจุดต่างอย่างชัดเจน เนื่องจากไฟ ตั ดหมอกมักออกแบบให้ส่องลงพื้น ทำให้ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้สะดวกนัก ขณะที่ไฟ ตั ดหมอกรถบางรุ่นถูกออกแบบให้ลำแสงพุ่งไปข้างหน้าคล้ายกับไฟสูง จึงอาจทำให้รถคันที่สวนมาเกิ ดอาการตาพร่ามัวได้ 3 วอร์มเครื่องก่อนเดินทางช่วยประหยัดน้ำมัน จุดเริ่มต้นของความคิดว่าวอร์มเครื่องก่อนใช้งานนั้น มาจากทางวงการมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งจะต้องมีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ก่อนการแข่งขัน หรือเบิ้ลเครื่องเพื่อให้เกิ ดความร้อนที่เหมาะสมก่อนการลงแข่งขัน แต่สำหรับบ้านเราไม่จำเป็นจะต้องมีการทำเช่นนี้ เนื่องจากอุณหภูมิรอบนอกร้อนอยู่แล้ว ควรวอร์มโดยการเริ่มจากการขับออกไปอย่างช้ ช้า...
ขอค ว ามร่วมือ เหล่าลู กจ้างได้เฮ แรงงานไฟเขียวหยุดย า วแถ มได้ค่าจ้างปก ติ จากกรณีที่ ครม.มีมติให้มีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติม คือวันพฤหัส 19 พ.ย. และ ศุกร์ 20 พ.ย. โ ดย ป ร ะกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ซึ่งจะทำให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 พ.ย. ทำให้มี วัน ห ยุ ด ต่อเนื่องถึง 4 วัน และเปลี่ยนแปลงวันหยุด คือ วันจันทร์ ที่...
ยึดต้ นแบบก ารพอเพี ย ง น้ำ รพีภั ท รสอนลู กใช้ชี วิ ต ช่วยพ่ อทำมาห ากิ น ห า ยหน้าห า ยตาจากวงการไปนานเลยทีเดียว สำหรับอดี ต พร ะเอกหนุ่มชื่อดัง “น้ำ รพีภัทร” = ที่ ต อ น นี้ หันไปใช้ชีวิ ตแบบติ ดดิน ที่ จ.นครนายก กับภร ร ย...
error: Content is protected !!