มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้ าธ นาค า รเช้ ามื ด หวังรั บเ ร าช นะ เ รี ย กได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก กั บโ พ สต์อันสุดน่าสงส า ร น้ำตาซึมแ ละแ ฝงไปด้วยความอบอุ่นประทับใจของ ผู้ใช้เฟซบุ๊ค P'fon Kamonthip ที่...
ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ก ร ะ ท ร ว งการคลัง ไฟเขียวลดความแออัดเปิดให้ 3 แบงก์รัฐ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. เ ปิ ด รั บ ลงทะเบียนรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสมาร์ตโฟนในโครงการเราชนะ เ ริ่ ม วั น แ รก 22 ก.พ.นี้...
สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใ น ฐ า นะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะในวันแรก ที่ เ ริ่ มมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) จำนวน 13.8 ล้านคน โ ด ย กลุ่มผู้ถือบัตรฯ จะได้รับการจัดสรรวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ จ น ค ร บวงเงินสิทธิ์ของโครงการ...
ลู กจ้ างเ ตรีย มพร้อ ม 21 ก.พ. ลงท ะเบี ย น ม.33 เ ร ารั กกั น แน่นอ นแล้ ว เ ล ขา ธิ การ สปส. แจงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน พร้อมย้ำเปิดลงทะเบีย น ผ่ า นเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เริ่มวันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค....
กินกล้วยตามช่วงเวลา 10 วันได้ผลอย่างเห็นได้ชัด กล้วยเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่รั ก สุ ข ภ า พมาก เพราะการทานกล้วยเป็นประจำ จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และยังทำให้ผิวพรรณสวยอีกด้วย นอกจากนี้การทานกล้วยเ พื่ อ ล ด น้ำหนักก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเหมือนกัน ซึ่งมีคนเลือกทานกล้วยเป็น อ า ห า ร เช้าจนทำให้สามารถ ล ด น้ำ ห นั กไปได้ถึง 12 กิโลกรัมเลยทีเดียว ทั้งนี้ การเลือกทานกล้วยแทนมื้อเ ย็ น ก็สามารถช่วยในการ ไ...
รั ฐป รั บเงื่ อ นไข เ ราช นะ ปรั บเพิ่ ม 2 กลุ่ ม ได้รั บเงิ น เมื่ อ วั นที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพจเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ไ ด้ โพสต์ข้อความระบุว่า แ จ้ งด่ วน รัฐบาลปรับเงื่อนไขเงินเยียวย า #เราชนะ ได้เพิ่ม 2 กลุ่ม...
วางมะนาว 3 ลูกไว้ข้างเตียงนอน มะนาวเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว และนิยมนำมาใช้ปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้น แต่ทราบไหมว่า นอกจากจะเป็นอ า ห ารที่เรานำมารับประทานกันแล้ว มะนาวยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่สื บ ท อ ดกันมาอ ย่ า งย าวนานด้วย โดยคนโบราณเชื่อกันว่า มะนาวจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านได้ โดยมีการนำมะนาว 7-8 ลูกใส่ตะกร้าแล้วนำไปวางตามจุดต่างๆ ในบ้าน บนหลังตู้เย็น หรือบนโต๊ะกินข้าวซึ่งมีความเชื่อว่า จะสามารถช่วยในเรื่องของความร่ำรวยและความมั่นคงในหน้าที่การงานได้ ซึ่งเรื่องของมะนาวนี้ก็ตรงกับเรื่องความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเช่นกันว่า จะช่วยดึงพลังบวกให้ไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้ และมะนาวสามารถขจัดพลังงานด้านมืดออกไปและนำโชคดีมาให้ โดยเคยมีช า ว ต่ า ง ช า ติเคยทดลองนำมะนาวมาวางไว้ในบ้านเป็นเวลา 9 เดือน และเธอเองก็บอกว่า...
รู้ไว้เรื่องใกล้ตัวมาก คนชอบซื้อข้าวเหนียวกิน ที่ใส่ไว้ในกระติกน้ำ ข้าวเหนียวซึ่งเป็นอาหารหลักอีกอ ย่ า งหนึ่งของคนไ ท ย ที่ทานกันเป็นประจำทั้งอิ่มอร่อยและสะดวก เรียกว่าเป็นอาหารที่ขา ดไม่ได้ในทุกมื้อเลยทีเดียว และสำหรับคนที่ไม่สะดวกนึ่งข้าวเหนียวเอง และต้องซื้อข้าวเหนียวจากแม่ค้า อย ากให้ลองสักเกตให้ดีว่ า ข้าวเหนียวที่เราจะซื้อนั้นอยู่ในภาชนะแบบใด เพราะการเก็บข้าวเหนียวร้อนๆในกระติกพลาสติกนั้นอาจเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนัก จะเห็นว่า ร้ า น ค้ าหลายร้านเมื่อนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้ว ก็จะเก็บในกระติกเพื่อรั ก ษ าความร้อนของข้าวไว้ให้อุ่นตลอดเวลา แต่การใช้กระติกน้ำแข็งที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทนกับความร้อนนั้นอาจทำให้เกิดโ ท ษได้ เนื่องจากเมื่อข้าวร้อนๆสัมผัสกับพลาสติก สำหรับกระติกที่ผลิตอ ย่ างไม่ได้ม า ต ร ฐ า...
ล้างห้องน้ำได้เกลี้ยงสะอาด โดยไม่ต้องใช้น้ำย าล้างห้องน้ำ เรื่องของงานบ้านและการทำความสะอาดบ้านนั้น เราสามารถดัดแปลงและหาวิธีการต่ า งๆที่จะมาช่วยทำให้การทำงานบ้านของเราสะดวกง่ายดายขึ้นหลายวิธี โดยวันนี้เราจะขอกล่าวถึงการทำความสะอาดห้อ งน้ำโดยไม่ต้องใช้น้ำย าล้างห้องน้ำ ซึ่งเป็นส า ร เ ค มีที่รุ นแ ร ง โดยเฉพาะกับคนที่แพ้น้ำย าหรือไม่อย ากใช้ เราสามารถใช้วิธีการทำความสะอาดแบบธรรมชาติได้ โดยใช้วิธีแบบโบราณที่มีการใช้ ก า บมะพร้าว เข้ามาเป็นตั ว ช่ ว ย สิ่งที่ต้องเตรียม 1 กาบมะพร้าว 2 สบู่เหลือใช้ 3 น้ำส้มสายชู 250 มล. 4 น้ำ 2 ลิตร ขั้นตอนการทำ ให้นำกาบมะพร้าวมาทุบให้แต...
ต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยเ พิ่ ม ควา มสดชื่นทำให้ร่มรื่นสบายตา เมื่อนำมาประดับห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานก็จะช่วยสร้างบรรย ากาศที่ดีให้กับห้องหรือสถานที่ได้อ ย่ า งดี แ ถ ม ต้นไม้บางชนิดก็ยังช่วยฟอกอากาศได้อีกด้วย วันนี้เรานำเอาไม้มงคลทั้งหมด 8 ชนิด มาแนะนำให้ปลูกหรือเลี้ยงไว้บนโต๊ะทำงานเพื่อสร้างบรรย ากาศดีๆให้ช่วงเวลาของการทำงานของเราผ่อนคลายมากขึ้น 1 ต้นพลูด่าง เป็นไม้เลื้อยที่นิยมนำมาประดับบ้าน สีเขียวที่ไล่เฉดกันอ ย่ า งสวยงาม และทรงการเลื้อยที่ทำให้บ้านเราดูมีชีวิตชีวา ยังช่วยดูดซึมส า ร พิ ษ ในอากาศได้อีกด้วย ต้นพลูด่างเลี้ยงง่ายปลูกได้ทั้งในน้ำและในดิน เมื่อนำมาวางประดับโต๊ะทำงานจะช่วยสร้างบรร ย ากาศดีๆให้ที่ทำงานได้มาก ช่วยให้เจ้าของมีสมาธิ มีความรอบคอบ มีสติ ทำงานได้ดีขึ้น 2...
error: Content is protected !!