บทความล่าสุด

กรุงไทยแจงแล้ว เหตุที่แอพฯ เป๋าตังล่ม

กรุงไทยแจงแล้ว เหตุที่แอพฯ เป๋าตังล่ม รีวิวว่าเล่นเอาวุ้นวายเลยทีเดียวหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังหรือ gwallet นั้นที่เข้าร่วมมาตรการโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันกินยันตัวตนแล้วจะได้จ่ายเงินวันแรกเมื่อวานถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์จำนวน 2000 บาทปรากฏว่ามีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมากและมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์มากกว่าที่คาดคิดไว้จึงทำให้เกิดลมเนื่องจากมีผู้ใช้บริการในโครงการเอาชนะเข้ามาใช้จำนวนมากล่าสุดนั้นทางด้านกรุงไทยจึงขอปิดปรับปรุงชั่วคราวรอบนึง เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบให้ระบบหน่วง ธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราว จนถึงเวลา 20.00 น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานธุรกรรมการเงิน และโครงการภาครัฐต่างๆ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเข้าระบบเช็กเงน 2,000 บาท ทำให้ระบบล่มอย่างรวดเร็ว จึงขอปิดระบบถึง 20.00 น.ที่ผ่านมา ขอขอบคุณข้อมูลจาก Krungthai Care

มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้...

มีห น่ วยง า นช่ วยเ หลือแล้ ว ต าย า ยนั่ งรอห น้ าธ นาค า รเช้ ามื ด หวังรั บเ ร าช นะ เ รี ย กได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก กั บโ...

ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

ไปได้ต า มนี้ เพิ่ มธ น าคา รลดค นแออั ด เ ร าชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ก ร ะ ท ร ว งการคลัง ไฟเขียวลดความแออัดเปิดให้ 3 แบงก์รัฐ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน และธ.ก.ส. เ ปิ ด รั...

9 อาหารมงคล กินแล้วโชคดี เสริมเฮงรับตรุษจีน

9 อาหารมงคล กินแล้วโชคดี เสริมเฮงรับตรุษจีน วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญและเป็นมงคล นอกจากพิธีกร รมและการเฉลิมฉลองเพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาอย่างย าวนานและความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน ที่ข า ดไ ม่ได้คือการกินอาหารมื้อแรกของปีที่เป็นมงคลร่วมกันเพื่อให้โชคดี มีความสุขและร่ำຣวຢมั่งคั่งตลอดปี ซึ่งเราได้รวบรวมอาหารมงคล 9 อย่างที่นอกจากกินแล้วเฮง ยังกินแล้วได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย 1. ปลา คำว่าปลาในภาษาจีนนั้นออกเสียงคล้ายกับคำว่า มีเหลือกิน เหลือเก็บ ชาวจีนจึงเชื่ อว่าปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความมั่งคั่ง กินแล้วทำให้มีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปี โดยปลานั้นต้องปรุงทั้งตัว มีครบทั้งหัวและหาง เนื้ อปลาเป็นโปรตี นที่ย่อ...

เทวดาชี้ทางให้รว ย คน 4 วัน ชะตาจะแร ง สุดในรอบ 3 ปี รอจับทรัพย์ใหญ่ เงินล้าน

เทวดาชี้ทางให้รว ย คน 4 วัน ชะตาจะแร ง สุดในรอบ 3 ปี รอจับทรัพย์ใหญ่ เงินล้าน ชะตาแร ง .เกิ ด วันอาทิตย์ เป็นคนที่โดดเด่นมาก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน ก็จะเป็น ดาวเด่น ที่นั่น โดยเฉพาะ ในเรื่ องของ การงาน เพราะคนเกิ ด วันอาทิตย์ เป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบสูง...

สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู

สำหรั บผู้ที่ ได้รั บสิ ทธิ์ กลุ่ มที่2 โอนเงิ นง วดแ รกวั นนี้ อย่าลื มดู น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใ น ฐ า นะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะในวันแรก ที่ เ ริ่ มมีการโอนวงเงินสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) จำนวน 13.8...