บทความล่าสุด

นอนให้หลับสนิท ด้วยวิธีง่ายๆ

เชื่อว่าท่านผู้อ่า นคงเคยประสบการนอนไม่หลับและก่อให้เกิดปัญหา ถ้าเกิดปัญหานอนไม่หลับคุณลองสำรวจเรื่องอาหาร เครื่องดื่ ม การออกกำลังกาย สิ่งแวดล้อมในห้องนอน นิสัยส่วนตัว เมื่อพบว่ามีสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ควรรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นโร คเรื้อรัง แนวทางที่จะกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้นอนหลับดีขึ้น 1.ห้องนอนกับการนอนหลับ อุณหภูมิในห้องนอนต้องเย็นคุณผู้อ่า นต้องปรับอุณหภูมิห้องให้พอเหมาะกับตัวเองและคนรอบข้างเพราะหากร้อนเกินไป หรือหนาวเกินไปก็มีผลต่อการนอน ทำให้ตื่นบ่อย หลับไม่สนิท และอุณหภูมิห้องควรจะเย็นเล็กน้อยเหมือนกับตอนที่ร่างกายกำลังหลับสนิท หากห้องที่นอนมีความชื้นน้อย (เช้าตื่นมามีอาการ แสบคอ แห้งในรูจมูก เลื อดกำเดาไหล)ก็หาเครื่องให้ความชื้นติดไว้ในห้องนอน แสงสว่างในห้องนอน แทบไม่น่าเชื่อว่าแสงสว่างจากดว งอาทิตย์และแสงสว่างมีผลต่อการนอนของคนเรา การที่ไม่ได้ถูกแสงแดดก็ทำให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพ ตื่นเร็ว ทั้งนี้เป็นผลจากที่แสงจ้าหรือแสงแดดจะกระตุ้นนาฬิกาชีวิตให้ทำงานคือนอนเป็นเวลา ตื่นเป็นเวลา หรือหิวเป็นเวลา...

เปิดเมืองอู่ฮั่น ผู้คนเร่งเดินทางกลับมาใช้ชีวิต

สำนักข่าวโกบอลไทมส์ของทางการจีนรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทางการอู่ฮั่นระบุว่ามีผู้เดินทางโดยสา รรถไฟออกจาก เมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ของจีน ในวันนี้ 8 เม.ย. เป็นจำนวนมาก หลังจากที่ทางการจีนได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่รระบาดของโร คติดเชื้อ โควิด-19 มาเป็นเวลาถึง 76 วัน ทั้งนี้ เมืองอู่ฮั่นเป็นแหล่งอุตสาหกร มการผลิตขนาดใหญ่ของจีน การยกเลิกมาตรการปิดกั้นการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากผู้คนสามารถกลับสู่การทำงานได้อีกครั้ง เจ้าหน้าที่การรถไฟอู่ฮั่นเปิดเผยว่า รถไฟได้เริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งในเวลา 0.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีการทำความสะอาดฆ่ าเชื้อภายในตู้ขบวนและพื้นที่ให้บริการต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากเมืองอู่ฮั่นได้ยังคงจะต้องเป็นผู้ที่มีรหัสสุขภา พประจำตัวเป็นสีเขียว...

ต้องช่วยเหลือกัน มงคลกิตติ์ ไม่รับเงินเดื อ น ส.ส. 3 ปี เพื่อสมท บ สู้ ภั ย C...

ต้องช่วยเหลือกัน มงคลกิตติ์ ไม่รับเงินเดือน ส.ส. 3 ปี เพื่อสมทบสู้ภั ย C o v i d 1 9 จากสถานการณ์ C o v i d ในปัจจุบัน ที่ส่งกระทบต่อประชาชน เป็นวงกว้าง ซึ่งในวิ ก ฤ ติในครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็น ถึงน้ำใจของคนไทย  ที่ไได้หลั่...

” เ วลาเก็บภาษี ไม่เลือกอาชีพ แต่ทำไมพอแจกเงิน ถึงเลือกอาชี พ ” วัน อยู่บำรุง ตั้งคำถามถึง มาต ร ก...

เวลาเก็บภาษี ไม่เลือกอาชีพ แต่ทำไมพอแจกเงิน ถึงเลือกอาชีพ วัน อยู่บำรุง ตั้งคำถามถึงมาตรการช่วยเหลือ จากการที่ มาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ c o v i d-1 9 อย่าง โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ได้เ ริ่ ม มีการโอนเงิน 5000 บาท เข้าบัญชีผู้ ล งทะเบียนได้ 2 วันแล้วนั้น ก่อนหน้านี้...

ผู้ที่ไม่มีวา สนาจะไม่เข้าใจ เว้นแต่ผู้ที่มีแต้ มบุญสู งจะเข้าใจ

ผู้ที่ไม่มีวา สนาจะไม่เข้าใจ เว้นแต่ผู้ที่มีแต้ มบุญสู งจะเข้าใจ การดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลาช่วงอายุ ก็ล้วนมีความคิด การกระทำคำพูดคำจาที่แต กต่างกันออกไป และเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบุญวาสนาความคิดที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่แข่งขันกันไม่ได้ แต่การสร้างบุญใหม่ได้ด้วยตัวเองเรา สามารถทำได้ในชาตินี้ วาสนาไม่ได้อยู่ที่ว่ารถที่คุณขับจะมีความสวยหรูราคาแพงมากเพียงใด แต่อยู่ที่ว่าคุณกลับบ้ านได้อย่างป ล อ ด ภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณอาศัยอยู่ในบ้ านหลังใหญ่โตดูสวยดูดีกว่าคนอื่นแ ต่อยู่ที่ว่าเมื่อคุณอยู่ในบ้ านหลังนั้นแล้วคุณมีความสุขดีหรือไม่ เวลาที่คุณพูดอ ว ดว่ามีเงินทองมากมายเต็มกระเป๋า แต่ในเวลาที่คุณลำบากมีใครยื่นมือเข้ามาช่วย เหลือคุณอย่างเต็มใจหรือไม่ อย่าพย าย...

ให้รู้เอ าไว้ว่าทำเต็ มที่แล้ว ถ้าถึงวันนึงที่เดิ นจากกันไป

ให้รู้เอ าไว้ว่าทำเต็ มที่แล้ว ถ้าถึงวันนึงที่เดิ นจากกันไป ในทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้น จะมีใครบ้ างที่อย า กจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในทุกๆครั้ง เมื่อถึงวันใดวันหนึ่ งหากรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีนั้นมีความรู้สึกที่จืดจางลง ความสัมพันธ์เหล่านั้นจะรั ก ษ าได้ไว้ด้วยความอดทน และการปรับตัวทั้งสองคนเข้าหากัน เมื่อเวลารักกันก็มองเห็นแต่ในส่วนดีๆ จะไม่เห็นแม้กระทั่งปั ญหาและอุ ปสรร คใดๆทั้งสิ้น และร่วมสร้างอนาคตในความสัมพันธ์ให้ไปในทางที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่ราบรื่นไปจนตลอดทาง เมื่อความจริงได้ดำเนินมาถึงจุดหนึ่ งที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่มีความสุขกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ในความสัมพันธ์ที่ทั้งสองต่างสร้างร่วมกันมานั้นกำลังจะจืดจางลง ต่างให้ความสำคัญต่อกันน้อยลง และมากถึงในขั้นที่จะต้องมานั่งทบทวนคิดว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ ตัวเรานั้นจะรอเพื่อให้เขาไปหรือเพื่อให้จบความสัมพันธ์ไว้ด้วยตัวเราเอง การคิดเข้าข้างตัวเองและมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอนั่น ไม่ใช่เรื่องผิ...