บทความล่าสุด

วั นหยุ ดย า วล่ าสุดเดือ น ธ.ค. มติครม เปลี่ ย นวันหยุ ด

วั นหยุ ดย า วล่ าสุดเดือ น ธ.ค. มติครม เปลี่ ย นวันหยุ ด ต รว จ ส อ บ วันหยุดย า วเดือนธันวาคม 2563 หลังครม.มีมติ เปลี่ยนวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารไ ม่เหมือนกัน รี บ เ...

เฟ ส2 มาแ น่น อ น คนละครึ่ ง ใครได้สิทธิ์เตรี ย มลงทะเบี ย นเ ล...

เฟ ส2 มาแ น่น อ น คนละครึ่ ง ใครได้สิทธิ์เตรี ย มลงทะเบี ย นเ ล ย จ า ก ก ร ณีที่ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ ว่ า จ ะ เ...

เงินทองเข้ากระเป๋า ปีนักษัตร มีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์คุ้มครอง

ปีฉลู เหนื่ อ ยแต่ต้องอ ดท นหน่อยก็แค่ช่วงนี่เท่านั้นแหละ1ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเหมือนบทท ด ส อ บให้คุณยอมรับฐานะของตัวคุณเองการก ร ะทำของตัวคุณเองว่าคุณทำอะไรก็จะได้อย่ างนั้นเมื่อคุณได้อ่ านบทความนี้แสดงว่าคุณได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากปีที่แล้วจากที่เห นื่ อ ยแ ส นเหนื่ อ ยมานานมากชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะเตรียมตัวไว้ได้เลยการงานจะดีขึ้นหัวหน้ าจะชื่นชมรักจะดีคนรักที่คบอยู่คือคู่แท้แต่หากเขา ดูเห็นแ ก่ตัวมากเกินไปก็ต้องเริ่มคิดได้แล้วนะปีหน้ ารับรองเลยว่ารถคันสวยๆรอคุณอยู่ต้องหมั่นขยันหานะคุณด ว งชะต ามีเกณฑ์ที่ทำอะไรก็ร ว ยความขยันและบุญเก่าที่เคยทำส่งwลให้ร่ำร...

ควบคุม ระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อย่างนั้น

การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อย่างนั้น จะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้ ทำให้เงินหมดไปพอมีเงินหล า ยคนก็จะเกิดความประม า ท คิดว่าการใช้จ่ายบางอ ย่ างของตัวเอง ไม่น่าจะส่งผลกระทบใดๆหรอก และบางครั้งอาจจะไม่เป็นอ ย่ างที่คิดไง กว่าจะได้มาแต่ละบาท ไม่ใช่ง่ายเลย ฉะนั้นก่อนจะจ่าย กับอะไรหมดก็อย่ าลืมไตร่ตรองให้ดีก่อน ฟุ่มเฟือยมากไป อาจจะส่งผลให้ในอนาคต เพราะเราไม่ได้มีเเร งพอที่จะหาเงินได้หรอกนะ เงินที่หามาถ้าไม่เก็บ ไม่ลงทุ น มันก็หมดไปได้เหมือนกัน และ 9 ข้ อนี้...

ปีนักษั ตร ได้บุญเก่ามาหนุนนำ เ ฮ งรับเดือน 12 รับท รั พ ย์มหาเฮ ง

ปีนักษั ตร ได้บุญเก่ามาหนุนนำ เ ฮ งรับเดือน 12 รับท รั พ ย์มหาเฮ ง ปีกุน คนเกิດในปีนักษัตรนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงสาร และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ แต่มักโดนเอาเปรียบ เพราะค ว า มขี้สงสารของคุณนี่หละ ที่มักนำ ค ว า ม เดือดร้อนมาให้คุณเสมอ หลายปีที่ผ่านมาคุณลำบากและเหนื่อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ...

ร า ศี ร่ำ รว ยมั่ งคั่ งมีเงินทอ งใช้มีเก ณฑ์ ได้โชคให ญ่

ร า ศี ร่ำ รว ยมั่ งคั่ งมีเงินทอ งใช้มีเก ณฑ์ ได้โชคให ญ่ ราศีกุมภ์ ไม่ต้องพูดมาก ยิ้มให้มาก ทุกอย่างที่อย า กเราจะได้ หมั่นทำบุญให้มาก ที่สำคัญอย่าใจดี เกินไปเพราะ ยังมีเกณฑ์ถูก หั ก หลัง อยู่ต้อง รอบครอบแล้วทุกอย่าง จะนำทางเราไป สู่ความสำเร็จแน่นอน เ รื่...